Advanced

Ett jämställt försvar : en kvalitativ innehållsanalys av SOU 2016:63 om försvarets personalförsörjning

Rydström, Christel LU (2017) MRSG31 20162
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Försvarsfrågorna och debatterna är många och omfattande inom svensk politik. Denna utredning tog fasta på personalbristen som råder inom försvaret idag. Studien undersökte rapporten SOU 2016:63 från Statens offentliga utredningar. Syftet med undersökningen var att studera hur jämställdhetsperspektivet behandlats i SOU-rapporten: En robust personalförsörjning av det militära försvaret. Målet var att belysa utredningsförslag till olika arbetssätt, tillvägagångssätt och resurser som lyftes fram ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsarbetet som behand-lade denna rapport riktade sig främst till gruppen kvinnor. Detta för att det tidigare har funnits brister i försvarsarbetet kring jämställdhet och kvinnors roll i detsamma. Eftersom det... (More)
Försvarsfrågorna och debatterna är många och omfattande inom svensk politik. Denna utredning tog fasta på personalbristen som råder inom försvaret idag. Studien undersökte rapporten SOU 2016:63 från Statens offentliga utredningar. Syftet med undersökningen var att studera hur jämställdhetsperspektivet behandlats i SOU-rapporten: En robust personalförsörjning av det militära försvaret. Målet var att belysa utredningsförslag till olika arbetssätt, tillvägagångssätt och resurser som lyftes fram ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsarbetet som behand-lade denna rapport riktade sig främst till gruppen kvinnor. Detta för att det tidigare har funnits brister i försvarsarbetet kring jämställdhet och kvinnors roll i detsamma. Eftersom det har funnits brister inom tidigare försvararbete utreddes frågan i denna rapport i vilken mån utredningen utredde jämställdhetsperspektivet inom SOU-rapporten, och vilken innebörd jämställdhetsarbetet fick genom de arbetssätt som föreslogs. Analysverktyget som användes för att utreda frågorna var en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod användes för att den fångade en bättre helhetsbild samt att de skapades en större förståelse för hur jämställdhets-perspektivet beaktas i rapporten. Begreppet jämställdhet går att studeras på olika sätt och denna studies perspektiv har använts Malin Rönnbloms teori som var hämtad från artikeln ”What’s the problem?”. Resultaten som uppkom via studiens gång var att utredningen fäste hänseende vid jämställdhetsperspektivet rörande kvinnors roll i viss utsträckning. Slutsatsen som uppkom med hjälp av den historiska inblicken var att kvinnors roll blir aktuell när det uppstår en form av brist. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rydström, Christel LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20162
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
arbetssätt, resurs, kvinnor, försvaret, värnplikt, personalbrist, Jämställdhetsperspektiv, Mänskliga rättigheter, Human rights
language
Swedish
id
8898109
date added to LUP
2017-04-04 08:54:29
date last changed
2017-04-04 08:54:29
@misc{8898109,
 abstract   = {Försvarsfrågorna och debatterna är många och omfattande inom svensk politik. Denna utredning tog fasta på personalbristen som råder inom försvaret idag. Studien undersökte rapporten SOU 2016:63 från Statens offentliga utredningar. Syftet med undersökningen var att studera hur jämställdhetsperspektivet behandlats i SOU-rapporten: En robust personalförsörjning av det militära försvaret. Målet var att belysa utredningsförslag till olika arbetssätt, tillvägagångssätt och resurser som lyftes fram ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsarbetet som behand-lade denna rapport riktade sig främst till gruppen kvinnor. Detta för att det tidigare har funnits brister i försvarsarbetet kring jämställdhet och kvinnors roll i detsamma. Eftersom det har funnits brister inom tidigare försvararbete utreddes frågan i denna rapport i vilken mån utredningen utredde jämställdhetsperspektivet inom SOU-rapporten, och vilken innebörd jämställdhetsarbetet fick genom de arbetssätt som föreslogs. Analysverktyget som användes för att utreda frågorna var en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod användes för att den fångade en bättre helhetsbild samt att de skapades en större förståelse för hur jämställdhets-perspektivet beaktas i rapporten. Begreppet jämställdhet går att studeras på olika sätt och denna studies perspektiv har använts Malin Rönnbloms teori som var hämtad från artikeln ”What’s the problem?”. Resultaten som uppkom via studiens gång var att utredningen fäste hänseende vid jämställdhetsperspektivet rörande kvinnors roll i viss utsträckning. Slutsatsen som uppkom med hjälp av den historiska inblicken var att kvinnors roll blir aktuell när det uppstår en form av brist.},
 author    = {Rydström, Christel},
 keyword   = {arbetssätt,resurs,kvinnor,försvaret,värnplikt,personalbrist,Jämställdhetsperspektiv,Mänskliga rättigheter,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett jämställt försvar : en kvalitativ innehållsanalys av SOU 2016:63 om försvarets personalförsörjning},
 year     = {2017},
}