Advanced

Prioritetsskillnad mellan SOS och ambulanssjukvård vid uppdrag beställda av vårdcentral

Doss, William LU and Fritze, Tobias LU (2017) AMSM20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Tidigare studier har visat att Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning har svårt att prediktera vilka patienter som är akut sjuka respektive icke akut sjuka. Det kan innebära att ambulanssjukvården får köra ett onödigt stort antal uppdrag med hög prioritet vilket i sin tur leder till ökad belastning samt ökade risker, framförallt i trafiken. Vårdcentraler kan göra beställning av ambulans och det är oklart hur samstämmigheten är mellan Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning och RETTS för dessa patienter.
Syfte: Att beskriva och jämföra samstämmighet mellan Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning och ambulanspersonalens RETTS-prioritering för patienter som hämtas på vårdcentral.
Metod: En retrospektiv... (More)
Bakgrund: Tidigare studier har visat att Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning har svårt att prediktera vilka patienter som är akut sjuka respektive icke akut sjuka. Det kan innebära att ambulanssjukvården får köra ett onödigt stort antal uppdrag med hög prioritet vilket i sin tur leder till ökad belastning samt ökade risker, framförallt i trafiken. Vårdcentraler kan göra beställning av ambulans och det är oklart hur samstämmigheten är mellan Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning och RETTS för dessa patienter.
Syfte: Att beskriva och jämföra samstämmighet mellan Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning och ambulanspersonalens RETTS-prioritering för patienter som hämtas på vårdcentral.
Metod: En retrospektiv tvärsnittsstudie av 252 journaler i Region Skåne mellan januari och september 2016. Resultatet beskrivs genom sensitivitet, specificitet, PPV och NPV samt värderas utifrån en 5-gradig skala enligt följande; <0.20 = Ingen eller mycket svag, 0.21-0.40 = Svag, 0.41-0.60 = Ganska god, 0.61-0.80 = God samt 0.81-1.00 = Mycket god.
Resultat: Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning har en sensitivitet på 98.4 % och en specificitet på 3.9 %. Samstämmigheten för akut sjuka patienter var 50.2 % och för icke akut sjuka 71.4 %.
Konklusion: Studien visar på Mycket god förmåga att identifiera patienter med behov av en hög prioritet men Ingen eller mycket svag förmåga att identifiera patienter som inte är i behov av akut ambulans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Doss, William LU and Fritze, Tobias LU
supervisor
organization
course
AMSM20 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning, Ambulanssjukvård, Prioritering, Primärvård, RETTS, Övertriagering, Undertriagering, Triage
language
Swedish
id
8898280
date added to LUP
2017-03-01 13:32:15
date last changed
2017-03-01 13:32:15
@misc{8898280,
 abstract   = {Bakgrund: Tidigare studier har visat att Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning har svårt att prediktera vilka patienter som är akut sjuka respektive icke akut sjuka. Det kan innebära att ambulanssjukvården får köra ett onödigt stort antal uppdrag med hög prioritet vilket i sin tur leder till ökad belastning samt ökade risker, framförallt i trafiken. Vårdcentraler kan göra beställning av ambulans och det är oklart hur samstämmigheten är mellan Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning och RETTS för dessa patienter. 
Syfte: Att beskriva och jämföra samstämmighet mellan Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning och ambulanspersonalens RETTS-prioritering för patienter som hämtas på vårdcentral.
Metod: En retrospektiv tvärsnittsstudie av 252 journaler i Region Skåne mellan januari och september 2016. Resultatet beskrivs genom sensitivitet, specificitet, PPV och NPV samt värderas utifrån en 5-gradig skala enligt följande; <0.20 = Ingen eller mycket svag, 0.21-0.40 = Svag, 0.41-0.60 = Ganska god, 0.61-0.80 = God samt 0.81-1.00 = Mycket god.
Resultat: Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning har en sensitivitet på 98.4 % och en specificitet på 3.9 %. Samstämmigheten för akut sjuka patienter var 50.2 % och för icke akut sjuka 71.4 %.
Konklusion: Studien visar på Mycket god förmåga att identifiera patienter med behov av en hög prioritet men Ingen eller mycket svag förmåga att identifiera patienter som inte är i behov av akut ambulans.},
 author    = {Doss, William and Fritze, Tobias},
 keyword   = {Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning,Ambulanssjukvård,Prioritering,Primärvård,RETTS,Övertriagering,Undertriagering,Triage},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prioritetsskillnad mellan SOS och ambulanssjukvård vid uppdrag beställda av vårdcentral},
 year     = {2017},
}