Advanced

Something is rotten in the OHCHR : en undersökning in i OHCHR:s organisationskultur utifrån Anders Kompass fallet

Jansson, Karin LU (2017) MRSG31 20162
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Sexuell exploatering och övergrepp av soldater inom FN:s fredsoperationer är ett välkänt problem för FN. Organisationens brist på ansvarsutkrävande kom till utryck när OHCHR begärde att Anders Kompass skulle avgå från sin tjänst för att ha överfört en rapport till en medlemsstat i hopp om att en utredning skulle påbörjas. Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken inom OHCHR:s organisationskultur genom att jämföra argumentationen som ledde till beslutet att bestraffa Kompass med OHCHR:s nolltoleranspolicy och uppdragsbeskrivning. Men hjälp av teorin om organisationskultur uppmärksammas de värderingar som styr OHCHR:s handlingar. Teorin undersöker i första hand de negativa inslagen i det organisatoriska livet och belyser de... (More)
Sexuell exploatering och övergrepp av soldater inom FN:s fredsoperationer är ett välkänt problem för FN. Organisationens brist på ansvarsutkrävande kom till utryck när OHCHR begärde att Anders Kompass skulle avgå från sin tjänst för att ha överfört en rapport till en medlemsstat i hopp om att en utredning skulle påbörjas. Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken inom OHCHR:s organisationskultur genom att jämföra argumentationen som ledde till beslutet att bestraffa Kompass med OHCHR:s nolltoleranspolicy och uppdragsbeskrivning. Men hjälp av teorin om organisationskultur uppmärksammas de värderingar som styr OHCHR:s handlingar. Teorin undersöker i första hand de negativa inslagen i det organisatoriska livet och belyser de repressiva aspekterna av kulturen. Undersökningen utförs med en argumentationsanalys som för fram och bedömer argumentationen i de olika dokumenten från OHCHR. Därefter jämförs argumenten med generalsekreterarens bulletin och OHCHR:s uppdragsbeskrivning för att se hur de förhåller sig till idealet. Undersökningens fokus ligger alltså på att identifiera vad är det för slags kultur som argumentationen pekar på. Sammanfattningsvis använder inte OHCHR:s ledning argument som leder till nolltolerans, utan istället undergräver policyns betydelse. Uppsatsens slutsats är att organisationskulturen hindrar OHCHR från att följa sin egna ideala policy, då det existerande värdesystemet prioriterar organisationens externa anpassning över följandet av policyn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Karin LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20162
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
fredsbevarande, SEA, sexuell exploatering och övergrepp, Anders Kompass, Organisationskultur, OHCHR, peacekeeping, ansvarsutkrävande, nolltoleranspolicy, FN, Mänskliga rättigheter, Human rights
language
Swedish
id
8898295
date added to LUP
2017-04-04 09:05:48
date last changed
2017-04-04 09:05:48
@misc{8898295,
 abstract   = {Sexuell exploatering och övergrepp av soldater inom FN:s fredsoperationer är ett välkänt problem för FN. Organisationens brist på ansvarsutkrävande kom till utryck när OHCHR begärde att Anders Kompass skulle avgå från sin tjänst för att ha överfört en rapport till en medlemsstat i hopp om att en utredning skulle påbörjas. Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken inom OHCHR:s organisationskultur genom att jämföra argumentationen som ledde till beslutet att bestraffa Kompass med OHCHR:s nolltoleranspolicy och uppdragsbeskrivning. Men hjälp av teorin om organisationskultur uppmärksammas de värderingar som styr OHCHR:s handlingar. Teorin undersöker i första hand de negativa inslagen i det organisatoriska livet och belyser de repressiva aspekterna av kulturen. Undersökningen utförs med en argumentationsanalys som för fram och bedömer argumentationen i de olika dokumenten från OHCHR. Därefter jämförs argumenten med generalsekreterarens bulletin och OHCHR:s uppdragsbeskrivning för att se hur de förhåller sig till idealet. Undersökningens fokus ligger alltså på att identifiera vad är det för slags kultur som argumentationen pekar på. Sammanfattningsvis använder inte OHCHR:s ledning argument som leder till nolltolerans, utan istället undergräver policyns betydelse. Uppsatsens slutsats är att organisationskulturen hindrar OHCHR från att följa sin egna ideala policy, då det existerande värdesystemet prioriterar organisationens externa anpassning över följandet av policyn.},
 author    = {Jansson, Karin},
 keyword   = {fredsbevarande,SEA,sexuell exploatering och övergrepp,Anders Kompass,Organisationskultur,OHCHR,peacekeeping,ansvarsutkrävande,nolltoleranspolicy,FN,Mänskliga rättigheter,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Something is rotten in the OHCHR : en undersökning in i OHCHR:s organisationskultur utifrån Anders Kompass fallet},
 year     = {2017},
}