Advanced

Genusimplementering inom peacekeeping : en klusteranalys

Nilsson, Cecilia LU (2017) MRSG31 20162
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genusimplementeringen fungerar inom Department of Peacekeeping Operations (DPKO). Primärmaterialet utgörs av en policy från DPKO, som kommer att undersökas i form av en klusteranalys. Vad som undersöks är framförallt förekomsten av nyckelbegrepp och dess tillhörande klusterord. Den teoretiska utgångspunkten utgår från Cynthia Enloes genusteori, med förstärkande teori av Laura Herbert. Frågeställningarna som följer arbetet genom är följande: Hur förekommer genus i policyn? Vilken roll spelar genus inom peacekeeping?
Avgränsningar som gjorts inom arbetet, gäller framförallt det tidsspann som sträcker sig över antalet peacekeeping operationer och dess historia. I det avseendet har en avgränsning... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genusimplementeringen fungerar inom Department of Peacekeeping Operations (DPKO). Primärmaterialet utgörs av en policy från DPKO, som kommer att undersökas i form av en klusteranalys. Vad som undersöks är framförallt förekomsten av nyckelbegrepp och dess tillhörande klusterord. Den teoretiska utgångspunkten utgår från Cynthia Enloes genusteori, med förstärkande teori av Laura Herbert. Frågeställningarna som följer arbetet genom är följande: Hur förekommer genus i policyn? Vilken roll spelar genus inom peacekeeping?
Avgränsningar som gjorts inom arbetet, gäller framförallt det tidsspann som sträcker sig över antalet peacekeeping operationer och dess historia. I det avseendet har en avgränsning gjorts till att undersöka peacekeeping på ett mer övergripande plan, med en mer djupgående fokusering på genusimplementering i policyn. En avgränsning har även gjorts gällande antalet fall av sexuella övergrepp. Av den anledningen kommer arbetet att se till en operation i Centralafrikanska Republiken som exempelfall, men det fungerar mest som en ingång till problemet.
Det material som används till arbetet är böcker och vetenskapliga artiklar som behandlar ämnena peacekeeping och sexuella övergrepp, men även en del officiella handlingar från FN och DPKO. Resultatet som framgår genom undersökningen, är framförallt att det inte finns ett utvecklat tankesätt inom genus och att det till viss del kan bero på en maskulinitet inom militären men även att kvinnor inte får samma möjligheter till att påverka internationell politik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Cecilia LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20162
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
övergrepp, utnyttjande, klusteranalys, genus, DPKO, peacekeeping, personal, förövare, mänskliga rättigheter, Human rights
language
Swedish
id
8898316
date added to LUP
2017-04-04 08:58:22
date last changed
2017-04-04 08:58:22
@misc{8898316,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genusimplementeringen fungerar inom Department of Peacekeeping Operations (DPKO). Primärmaterialet utgörs av en policy från DPKO, som kommer att undersökas i form av en klusteranalys. Vad som undersöks är framförallt förekomsten av nyckelbegrepp och dess tillhörande klusterord. Den teoretiska utgångspunkten utgår från Cynthia Enloes genusteori, med förstärkande teori av Laura Herbert. Frågeställningarna som följer arbetet genom är följande: Hur förekommer genus i policyn? Vilken roll spelar genus inom peacekeeping?
Avgränsningar som gjorts inom arbetet, gäller framförallt det tidsspann som sträcker sig över antalet peacekeeping operationer och dess historia. I det avseendet har en avgränsning gjorts till att undersöka peacekeeping på ett mer övergripande plan, med en mer djupgående fokusering på genusimplementering i policyn. En avgränsning har även gjorts gällande antalet fall av sexuella övergrepp. Av den anledningen kommer arbetet att se till en operation i Centralafrikanska Republiken som exempelfall, men det fungerar mest som en ingång till problemet. 
Det material som används till arbetet är böcker och vetenskapliga artiklar som behandlar ämnena peacekeeping och sexuella övergrepp, men även en del officiella handlingar från FN och DPKO. Resultatet som framgår genom undersökningen, är framförallt att det inte finns ett utvecklat tankesätt inom genus och att det till viss del kan bero på en maskulinitet inom militären men även att kvinnor inte får samma möjligheter till att påverka internationell politik.},
 author    = {Nilsson, Cecilia},
 keyword   = {övergrepp,utnyttjande,klusteranalys,genus,DPKO,peacekeeping,personal,förövare,mänskliga rättigheter,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Genusimplementering inom peacekeeping : en klusteranalys},
 year     = {2017},
}