Advanced

Att designa en vagina : en feministisk undersökning om kvinnors syn på kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, framställningen av det kvinnliga könet och kvinnlig sexualitet, ur ett perspektiv om mänskliga rättigheter

Forsström, Felicia LU (2017) MRSK61 20162
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att skapa förståelse för attityder till kvinnlig kosmetisk in-timkirurgi (KKI) och kvinnlig sexualitet ur ett perspektiv om mänskliga rättigheter. Detta görs genom att undersöka kvinnliga studenters syn på kvinnlig kosmetisk intim-kirurgi, framställningen av det kvinnliga könet och kvinnlig sexualitet i Sverige. Ett kompletterande primärmaterial i form av texter från plastikkirurgiska mottagningars hemsidor används i jämförelse till studenternas svar. Resultatet visar på en idealkon-struktion av det kvinnliga könet och att många av studenterna någon gång har känt missnöje över sitt köns utseende. Studien indikerar att de flesta studenterna anser att det är alla kvinnors rätt att genomgå kosmetisk intimkirurgi om... (More)
Denna uppsats syftar till att skapa förståelse för attityder till kvinnlig kosmetisk in-timkirurgi (KKI) och kvinnlig sexualitet ur ett perspektiv om mänskliga rättigheter. Detta görs genom att undersöka kvinnliga studenters syn på kvinnlig kosmetisk intim-kirurgi, framställningen av det kvinnliga könet och kvinnlig sexualitet i Sverige. Ett kompletterande primärmaterial i form av texter från plastikkirurgiska mottagningars hemsidor används i jämförelse till studenternas svar. Resultatet visar på en idealkon-struktion av det kvinnliga könet och att många av studenterna någon gång har känt missnöje över sitt köns utseende. Studien indikerar att de flesta studenterna anser att det är alla kvinnors rätt att genomgå kosmetisk intimkirurgi om de vill, men på grund av en förvrängd framställning av sexualitet, tabubeläggande och ett konstruerande av idealvaginan från olika källor i samhället, samt en inadekvat sexualundervisning, finns det stora risker för att yttre påverkningar kan vara avgörande i beslutet. (Less)
Popular Abstract
This thesis aims to create a comprehension for attitudes concerning female genital cosmetic surgery (FGCS) and female sexuality from a perspective of human rights. This was conducted by investigating female students’ views on female genital cosmetic surgery and the depiction of the female sex and female sexuality in Sweden. Texts from webpages of clinics that offer plastic surgery are used as complementary materi-al and compared to the answers of the students. The result shows that most students hold that it is every woman’s right to undergo female genital cosmetic surgery if that is what she wants. However, due to a distort depiction of sexuality, taboos, a construc-tion of the ideal vagina from different sources in society and an... (More)
This thesis aims to create a comprehension for attitudes concerning female genital cosmetic surgery (FGCS) and female sexuality from a perspective of human rights. This was conducted by investigating female students’ views on female genital cosmetic surgery and the depiction of the female sex and female sexuality in Sweden. Texts from webpages of clinics that offer plastic surgery are used as complementary materi-al and compared to the answers of the students. The result shows that most students hold that it is every woman’s right to undergo female genital cosmetic surgery if that is what she wants. However, due to a distort depiction of sexuality, taboos, a construc-tion of the ideal vagina from different sources in society and an inadequate sex educa-tion, there is a huge risk that exterior effects can be crucial in the decision. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8898325,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att skapa förståelse för attityder till kvinnlig kosmetisk in-timkirurgi (KKI) och kvinnlig sexualitet ur ett perspektiv om mänskliga rättigheter. Detta görs genom att undersöka kvinnliga studenters syn på kvinnlig kosmetisk intim-kirurgi, framställningen av det kvinnliga könet och kvinnlig sexualitet i Sverige. Ett kompletterande primärmaterial i form av texter från plastikkirurgiska mottagningars hemsidor används i jämförelse till studenternas svar. Resultatet visar på en idealkon-struktion av det kvinnliga könet och att många av studenterna någon gång har känt missnöje över sitt köns utseende. Studien indikerar att de flesta studenterna anser att det är alla kvinnors rätt att genomgå kosmetisk intimkirurgi om de vill, men på grund av en förvrängd framställning av sexualitet, tabubeläggande och ett konstruerande av idealvaginan från olika källor i samhället, samt en inadekvat sexualundervisning, finns det stora risker för att yttre påverkningar kan vara avgörande i beslutet.},
 author    = {Forsström, Felicia},
 keyword   = {female genital mutilation,mänskliga rättigheter. female genital cosmetic surgery,det kvinnliga könets anatomi,kvinnlig sexualitet,vagina,ideal,plastikkirurgi,kvinnlig kosmetisk intimkirurgi,kvinnlig könsstympning,plastic surgery,female sexuality,the anatomy of the female sex,human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att designa en vagina : en feministisk undersökning om kvinnors syn på kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, framställningen av det kvinnliga könet och kvinnlig sexualitet, ur ett perspektiv om mänskliga rättigheter},
 year     = {2017},
}