Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att söka säkerhet i flyktens fasor : en kvalitativ innehållsanalys av rapporteringen kring flyktingkvinnors säkerhet

Lennartsson, Melissa LU (2017) MRSG31 20162
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar två aktuella ämnen: flyktingkvinnors säkerhetssituation i Europa samt EU:s nya flyktingdirektiv. Den övergripande frågeställningen syftar till att skapa en förståelse för hur kvinnors säkerhets- och trygghetskänslor påverkas under flykten, samt hur detta kan betraktas som ett genusrelaterat problem. Den andra frågeställningen ämnar utreda vilken inverkan EU:s nya flyktingdirektiv hittills har haft på flyktingkvinnors säkerhetssituation. Underlaget för denna undersökning utgörs av oberoende hjälporganisationers rapportering kring flyk-tingkvinnors upplevelse av säkerhet och trygghet.
Primärmaterialet analyseras metodologiskt genom en kvalitativ innehållsana-lys. Den kvalitativa innehållsanalysen används för att... (More)
Denna uppsats behandlar två aktuella ämnen: flyktingkvinnors säkerhetssituation i Europa samt EU:s nya flyktingdirektiv. Den övergripande frågeställningen syftar till att skapa en förståelse för hur kvinnors säkerhets- och trygghetskänslor påverkas under flykten, samt hur detta kan betraktas som ett genusrelaterat problem. Den andra frågeställningen ämnar utreda vilken inverkan EU:s nya flyktingdirektiv hittills har haft på flyktingkvinnors säkerhetssituation. Underlaget för denna undersökning utgörs av oberoende hjälporganisationers rapportering kring flyk-tingkvinnors upplevelse av säkerhet och trygghet.
Primärmaterialet analyseras metodologiskt genom en kvalitativ innehållsana-lys. Den kvalitativa innehållsanalysen används för att urskilja aspekter som fram-står som centrala för flyktingkvinnors upplevelse av säkerhet. Dessa aspekter, vilka i uppsatsen benämns som kategorier, kommer även användas för att jämföra skill-nader och likheter i rapporteringen före respektive efter implementeringen av EU:s nya flyktingdirektiv. I det följande avsnittet leder Jane Fredman analysen mot ett synliggörande av de genusstrukturer som påverkar flyktingkvinnors säkerhetssitu-ation. Fredmans migrationsrelaterade genusperspektiv kombineras med Johan Galtungs samt Mary K. Anglins teorier om våld. Detta görs för kunna att visa på hur flyktingkvinnor utsätts för ett direkt och ett strukturellt våld som uppstår ur patriarkala strukturer, vilket i sin tur reproduceras genom både statliga och icke-statliga aktörer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lennartsson, Melissa LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20162
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
refugee, gender, EU security, våld, kvinnor, flykting, migration, säkerhet, genus, women, violence, EU, Mänskliga rättigheter, Human rights
language
Swedish
id
8898330
date added to LUP
2017-04-04 09:03:25
date last changed
2017-04-04 09:03:25
@misc{8898330,
 abstract   = {{Denna uppsats behandlar två aktuella ämnen: flyktingkvinnors säkerhetssituation i Europa samt EU:s nya flyktingdirektiv. Den övergripande frågeställningen syftar till att skapa en förståelse för hur kvinnors säkerhets- och trygghetskänslor påverkas under flykten, samt hur detta kan betraktas som ett genusrelaterat problem. Den andra frågeställningen ämnar utreda vilken inverkan EU:s nya flyktingdirektiv hittills har haft på flyktingkvinnors säkerhetssituation. Underlaget för denna undersökning utgörs av oberoende hjälporganisationers rapportering kring flyk-tingkvinnors upplevelse av säkerhet och trygghet. 
Primärmaterialet analyseras metodologiskt genom en kvalitativ innehållsana-lys. Den kvalitativa innehållsanalysen används för att urskilja aspekter som fram-står som centrala för flyktingkvinnors upplevelse av säkerhet. Dessa aspekter, vilka i uppsatsen benämns som kategorier, kommer även användas för att jämföra skill-nader och likheter i rapporteringen före respektive efter implementeringen av EU:s nya flyktingdirektiv. I det följande avsnittet leder Jane Fredman analysen mot ett synliggörande av de genusstrukturer som påverkar flyktingkvinnors säkerhetssitu-ation. Fredmans migrationsrelaterade genusperspektiv kombineras med Johan Galtungs samt Mary K. Anglins teorier om våld. Detta görs för kunna att visa på hur flyktingkvinnor utsätts för ett direkt och ett strukturellt våld som uppstår ur patriarkala strukturer, vilket i sin tur reproduceras genom både statliga och icke-statliga aktörer.}},
 author    = {{Lennartsson, Melissa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att söka säkerhet i flyktens fasor : en kvalitativ innehållsanalys av rapporteringen kring flyktingkvinnors säkerhet}},
 year     = {{2017}},
}