Advanced

Den riskfyllda uppdelningen av världen : en kritisk analys av de globala målen för hållbar utveckling baserad på Sandra Hardings Sciences from Below

Delay, Nicole LU (2017) MRSG31 20162
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker FN:s resolution Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, som inbegriper de nya globala målen för hållbar utveckling från 2015. I undersökningen appliceras ett kritiskt perspektiv på modernitetens ideal för utveckling som belyser genussubjektivitet, ojämlikheter och maktstrukturer. Den teoretiska basen tar avstamp i feminism, postkolonialism och modernitet för att påvisa att dessa områden har nyttig kunskap att bistå policyer för social progressivitet. Genom att avstå från att kritiskt granska västerländsk modernitet och adressera de efterhängsna föreställningarna av ”primitivitet” och ”femininitet” som förknippas med tradition, kan internationella åtgärdsprogram hamna i en dualism av... (More)
Denna studie undersöker FN:s resolution Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, som inbegriper de nya globala målen för hållbar utveckling från 2015. I undersökningen appliceras ett kritiskt perspektiv på modernitetens ideal för utveckling som belyser genussubjektivitet, ojämlikheter och maktstrukturer. Den teoretiska basen tar avstamp i feminism, postkolonialism och modernitet för att påvisa att dessa områden har nyttig kunskap att bistå policyer för social progressivitet. Genom att avstå från att kritiskt granska västerländsk modernitet och adressera de efterhängsna föreställningarna av ”primitivitet” och ”femininitet” som förknippas med tradition, kan internationella åtgärdsprogram hamna i en dualism av modernitet/tradition som upprätthåller genusstereotypiska och rasistiska projekt. Här undersöks de globala målen för hållbar utveckling ur ett kritiskt feministiskt perspektiv för att granska framställningen av utveckling i förhållande till kvinnors och fattigas situation i the Global South. Undersökningen landar en slutsats om att målens framställning av utveckling tenderar att hamna inom ramen för modernitetens ideal och polariseringar som upprätthåller klyftan mellan könen samt klyftan mellan the Global North och the Global South. Slutligen landar arbetet i en uppmaning om att kritiskt granska kategoriseringar som upprätthåller genussubjektivitet och befäster ojämlika förhållanden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Delay, Nicole LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20162
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
fattigdom, social rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, hållbar utveckling, kvinnor, sårbarhet, modernitet, the Global North, the Global South, Mänskliga rättigheter, Human rights
language
Swedish
id
8898331
date added to LUP
2017-04-04 09:10:09
date last changed
2017-04-04 09:10:09
@misc{8898331,
 abstract   = {Denna studie undersöker FN:s resolution Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, som inbegriper de nya globala målen för hållbar utveckling från 2015. I undersökningen appliceras ett kritiskt perspektiv på modernitetens ideal för utveckling som belyser genussubjektivitet, ojämlikheter och maktstrukturer. Den teoretiska basen tar avstamp i feminism, postkolonialism och modernitet för att påvisa att dessa områden har nyttig kunskap att bistå policyer för social progressivitet. Genom att avstå från att kritiskt granska västerländsk modernitet och adressera de efterhängsna föreställningarna av ”primitivitet” och ”femininitet” som förknippas med tradition, kan internationella åtgärdsprogram hamna i en dualism av modernitet/tradition som upprätthåller genusstereotypiska och rasistiska projekt. Här undersöks de globala målen för hållbar utveckling ur ett kritiskt feministiskt perspektiv för att granska framställningen av utveckling i förhållande till kvinnors och fattigas situation i the Global South. Undersökningen landar en slutsats om att målens framställning av utveckling tenderar att hamna inom ramen för modernitetens ideal och polariseringar som upprätthåller klyftan mellan könen samt klyftan mellan the Global North och the Global South. Slutligen landar arbetet i en uppmaning om att kritiskt granska kategoriseringar som upprätthåller genussubjektivitet och befäster ojämlika förhållanden.},
 author    = {Delay, Nicole},
 keyword   = {fattigdom,social rättvisa,jämlikhet,jämställdhet,hållbar utveckling,kvinnor,sårbarhet,modernitet,the Global North,the Global South,Mänskliga rättigheter,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den riskfyllda uppdelningen av världen : en kritisk analys av de globala målen för hållbar utveckling baserad på Sandra Hardings Sciences from Below},
 year     = {2017},
}