Advanced

Utbildning - vägen bort från sexuellt våld? : en kvalitativ innehållsanalys om huruvida det finns ett samband mellan utbildningsnivån och undervisningsinnehållet för att motverka förekomsten av olika former av sexuellt våld i Etiopien

Åstrand Raij, Ebba LU (2017) MRSG31 20162
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
I dagens samhälle förekommer olika former av sexuellt våld. I den här uppsatsen granskas två former av sexuellt våld mot kvinnor; kvinnlig könsstympning och sexuellt våld i nära relation. Förekomsten av dessa två våldstyper kommer granskas i ljuset av utbildningsfrågan. De övergripande frågeställningarna är:
- Går det att finna ett samband mellan utbildningsnivån och förekomsten av kvinnlig könsstympning samt sexuellt våld i nära relation i Etiopien?
- Hur stor påverkan har undervisningsinnehållet på befolkningens kunskaper om sexuella rättigheter i Etiopien?
- Vad kan man få ut av innehållsanalysen genom att applicera Nussbaums kapacitetsmodell på undersökningen?
Syftet är att genom en kvalitativ innehållsanalys, där Martha C.... (More)
I dagens samhälle förekommer olika former av sexuellt våld. I den här uppsatsen granskas två former av sexuellt våld mot kvinnor; kvinnlig könsstympning och sexuellt våld i nära relation. Förekomsten av dessa två våldstyper kommer granskas i ljuset av utbildningsfrågan. De övergripande frågeställningarna är:
- Går det att finna ett samband mellan utbildningsnivån och förekomsten av kvinnlig könsstympning samt sexuellt våld i nära relation i Etiopien?
- Hur stor påverkan har undervisningsinnehållet på befolkningens kunskaper om sexuella rättigheter i Etiopien?
- Vad kan man få ut av innehållsanalysen genom att applicera Nussbaums kapacitetsmodell på undersökningen?
Syftet är att genom en kvalitativ innehållsanalys, där Martha C. Nussbaums kapacitetsmodell agerar teori, få en djupare förståelse för om det finns några samband mellan utbildning och förekomsten av kvinnlig könsstympning respektive sexuellt våld i nära relation inom Etiopien. Förutom två intervjuer med personer som arbetar med människorättsfrågor i Etiopien består mitt material av ett flertal rapporter och tidigare forskning inom området. Genom min teori har jag utgått från att utbildning har en viktig roll i flera avseenden när det rör sig om att motarbeta olika former av sexuellt våld. Mitt resultat pekar på att det finns ett samband mellan utbildningsnivån och förekomsten av kvinnlig könsstympning i Etiopien. Däremot pekar analysen att det inte finns tillräckligt med material för att besvara huruvida det finns ett samband mellan utbildningsnivån och sexuellt våld i nära relation i Etiopien. Analysen pekar även på att undervisningsinnehållet har stor påverkan på befolkningens kunskaper om sexuella rättigheter i Etiopien. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åstrand Raij, Ebba LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20162
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Human rigths, Mänskliga rättigheter, Etiopien, sexuella rättigheter, läs- och skrivkunnighet, Utbildning, sexuellt våld i nära relation, kvinnlig könsstympning
language
Swedish
id
8898344
date added to LUP
2017-04-04 08:48:30
date last changed
2017-04-04 08:48:30
@misc{8898344,
 abstract   = {I dagens samhälle förekommer olika former av sexuellt våld. I den här uppsatsen granskas två former av sexuellt våld mot kvinnor; kvinnlig könsstympning och sexuellt våld i nära relation. Förekomsten av dessa två våldstyper kommer granskas i ljuset av utbildningsfrågan. De övergripande frågeställningarna är:
-	Går det att finna ett samband mellan utbildningsnivån och förekomsten av kvinnlig könsstympning samt sexuellt våld i nära relation i Etiopien?
-	Hur stor påverkan har undervisningsinnehållet på befolkningens kunskaper om sexuella rättigheter i Etiopien? 
-	Vad kan man få ut av innehållsanalysen genom att applicera Nussbaums kapacitetsmodell på undersökningen?
Syftet är att genom en kvalitativ innehållsanalys, där Martha C. Nussbaums kapacitetsmodell agerar teori, få en djupare förståelse för om det finns några samband mellan utbildning och förekomsten av kvinnlig könsstympning respektive sexuellt våld i nära relation inom Etiopien. Förutom två intervjuer med personer som arbetar med människorättsfrågor i Etiopien består mitt material av ett flertal rapporter och tidigare forskning inom området. Genom min teori har jag utgått från att utbildning har en viktig roll i flera avseenden när det rör sig om att motarbeta olika former av sexuellt våld. Mitt resultat pekar på att det finns ett samband mellan utbildningsnivån och förekomsten av kvinnlig könsstympning i Etiopien. Däremot pekar analysen att det inte finns tillräckligt med material för att besvara huruvida det finns ett samband mellan utbildningsnivån och sexuellt våld i nära relation i Etiopien. Analysen pekar även på att undervisningsinnehållet har stor påverkan på befolkningens kunskaper om sexuella rättigheter i Etiopien.},
 author    = {Åstrand Raij, Ebba},
 keyword   = {Human rigths,Mänskliga rättigheter,Etiopien,sexuella rättigheter,läs- och skrivkunnighet,Utbildning,sexuellt våld i nära relation,kvinnlig könsstympning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utbildning - vägen bort från sexuellt våld? : en kvalitativ innehållsanalys om huruvida det finns ett samband mellan utbildningsnivån och undervisningsinnehållet för att motverka förekomsten av olika former av sexuellt våld i Etiopien},
 year     = {2017},
}