Advanced

Metodundersökning : utvärdering av borrhålskartering avseende kalksten för industriella ändamål, File Hajdarbrottet, Slite, Gotland

Nylén, Fredrik LU (2017) In Examensarbete i geologi GEOR02 20151
Department of Geology
Abstract
Abstract: On the north–eastern part of Gotland, in Slite, a mapping method has been tested in the Silurian bed-rock. The aim of the study was to develop a new mapping method adapted for industrial purposes on behalf of Ce-menta AB. The developed method is based on chemical analyses of drill cuttings and geophysical surveys. The combination of both of these methods forms the basis for the classification of bedrock structure. The study's survey area, File Hajdar, included 6 drill holes with a distance of about 50 * 20 m (3 placed along the edge) between the drill holes. A sample from each meter was prepared and analyzed in Cementas laboratory. The chemical result was then combined with a traditional gammalog study conducted in each drill... (More)
Abstract: On the north–eastern part of Gotland, in Slite, a mapping method has been tested in the Silurian bed-rock. The aim of the study was to develop a new mapping method adapted for industrial purposes on behalf of Ce-menta AB. The developed method is based on chemical analyses of drill cuttings and geophysical surveys. The combination of both of these methods forms the basis for the classification of bedrock structure. The study's survey area, File Hajdar, included 6 drill holes with a distance of about 50 * 20 m (3 placed along the edge) between the drill holes. A sample from each meter was prepared and analyzed in Cementas laboratory. The chemical result was then combined with a traditional gammalog study conducted in each drill hole. In order to gain more detailed infor-mation of the mineralogical composition a residual analysis was performed at the Department of Geology at Lund University to identify different non carbonate minerals. The final interpretation of the stratigraphy was then made with the help of the Rockware program Logplot where the models were constructed and presented. The result shows that the method works well for correlating and describing different nearby drill holes. The method proves to be satisfactory for a classification and assessment of the chemical and mineralogical stratigraphy but when a precise lithological description is required, the method is not sufficient. (Less)
Abstract (Swedish)
Sammanfattning: På nordöstra Gotland, i Slite, har en metod för kemisk karaktärisering av den siluriska lagerfölj-den prövats. Syftet med studien har varit, att på uppdrag av Cementa AB ta fram en förbättrad och effektivare me-tod för karaktärisering av kalksten från borrhålsinformation som är anpassad för deras industriella verksamhet. Själva metodutvecklingen baseras på resultat från kemisk analys av kaxprover och geofysiska borrhålsmätningar. Resultaten från en kombination av dessa metoder har legat till grund för en klassificering av berggrundens upp-byggnad. Undersökningsområdet, File Hajdar, omfattar 6 borrhål med ett inbördes avstånd på ca 50*20 m (3 st pla-cerade längs med pallkanten ) mellan borrhålen. I samband med borrning togs... (More)
Sammanfattning: På nordöstra Gotland, i Slite, har en metod för kemisk karaktärisering av den siluriska lagerfölj-den prövats. Syftet med studien har varit, att på uppdrag av Cementa AB ta fram en förbättrad och effektivare me-tod för karaktärisering av kalksten från borrhålsinformation som är anpassad för deras industriella verksamhet. Själva metodutvecklingen baseras på resultat från kemisk analys av kaxprover och geofysiska borrhålsmätningar. Resultaten från en kombination av dessa metoder har legat till grund för en klassificering av berggrundens upp-byggnad. Undersökningsområdet, File Hajdar, omfattar 6 borrhål med ett inbördes avstånd på ca 50*20 m (3 st pla-cerade längs med pallkanten ) mellan borrhålen. I samband med borrning togs ett kaxprov varje meter som provbe-reddes och analyserades i Cementas laboratorium. Resultaten jämfördes med information från en traditionell geofy-sisk borrhålsloggning (gammalog) som utförts i samtliga borrhål. För att få en uppfattning av den mineralogiska sammansättningen utfördes även en översiktlig residualanalys av förekommande icke karbonatiska mineral i kax-proven. Resultaten och tolkningarna har sammanställts och presenteras som logprofiler. Dessa har gjorts med Rockware programmet Logplot. Resultatet visar att metoden fungerar bra för att korrelera och karaktärisera lager-följder mellan närliggande borrhål. Metoden visar sig tillfredställande för en indelning och bedömning av lagerfölj-dens kemiska och mineralogiska uppbyggnad men inte tillräckligt exakt för en mer noggrann klassificering av före-kommande bergarter. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Sammanfattning: På nordöstra Gotland, i Slite, har en metod för kemisk karaktärisering av den siluriska lagerfölj-den prövats. Syftet med studien har varit, att på uppdrag av Cementa AB ta fram en förbättrad och effektivare metod för karaktärisering av kalksten från borrhålsinformation som är anpassad för deras industriella verksamhet.
Resultaten jämfördes med information från en traditionell geofysisk borrhålsloggning (gammalog) som utförts i samtliga borrhål. För att få en uppfattning av den mineralogiska sammansättningen utfördes även en översiktlig residualanalys av förekommande icke karbonatiska mineral i kax-proven. Resultaten och tolkningarna har sammanställts och presenteras som logprofiler. Dessa har gjorts med Rockware... (More)
Sammanfattning: På nordöstra Gotland, i Slite, har en metod för kemisk karaktärisering av den siluriska lagerfölj-den prövats. Syftet med studien har varit, att på uppdrag av Cementa AB ta fram en förbättrad och effektivare metod för karaktärisering av kalksten från borrhålsinformation som är anpassad för deras industriella verksamhet.
Resultaten jämfördes med information från en traditionell geofysisk borrhålsloggning (gammalog) som utförts i samtliga borrhål. För att få en uppfattning av den mineralogiska sammansättningen utfördes även en översiktlig residualanalys av förekommande icke karbonatiska mineral i kax-proven. Resultaten och tolkningarna har sammanställts och presenteras som logprofiler. Dessa har gjorts med Rockware programmet Logplot. Resultatet visar att metoden fungerar bra för att korrelera och karaktärisera lager-följder mellan närliggande borrhål. Metoden visar sig tillfredställande för en indelning och bedömning av lagerfölj-dens kemiska och mineralogiska uppbyggnad men inte tillräckligt exakt för en mer noggrann klassificering av före-kommande bergarter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nylén, Fredrik LU
supervisor
organization
course
GEOR02 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
kemi, geofysiska mätningar, kartering, metodik, Gotland, Slite, File Hajdar, kaxprover
publication/series
Examensarbete i geologi
report number
495
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Anders Birgersson, Cementa AB
id
8898569
date added to LUP
2017-01-10 14:27:20
date last changed
2017-01-10 14:37:26
@misc{8898569,
 abstract   = {Abstract: On the north–eastern part of Gotland, in Slite, a mapping method has been tested in the Silurian bed-rock. The aim of the study was to develop a new mapping method adapted for industrial purposes on behalf of Ce-menta AB. The developed method is based on chemical analyses of drill cuttings and geophysical surveys. The combination of both of these methods forms the basis for the classification of bedrock structure. The study's survey area, File Hajdar, included 6 drill holes with a distance of about 50 * 20 m (3 placed along the edge) between the drill holes. A sample from each meter was prepared and analyzed in Cementas laboratory. The chemical result was then combined with a traditional gammalog study conducted in each drill hole. In order to gain more detailed infor-mation of the mineralogical composition a residual analysis was performed at the Department of Geology at Lund University to identify different non carbonate minerals. The final interpretation of the stratigraphy was then made with the help of the Rockware program Logplot where the models were constructed and presented. The result shows that the method works well for correlating and describing different nearby drill holes. The method proves to be satisfactory for a classification and assessment of the chemical and mineralogical stratigraphy but when a precise lithological description is required, the method is not sufficient.},
 author    = {Nylén, Fredrik},
 keyword   = {kemi,geofysiska mätningar,kartering,metodik,Gotland,Slite,File Hajdar,kaxprover},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete i geologi},
 title    = {Metodundersökning : utvärdering av borrhålskartering avseende kalksten för industriella ändamål, File Hajdarbrottet, Slite, Gotland},
 year     = {2017},
}