Advanced

Barnmorskors erfarenheter av att möta gravida kvinnor som är utsatta för våld i nära relation: En intervjustudie på perinatal vårdavdelning

Torkelsson, Ella LU and Barna Christensen, Cecilia LU (2017) SBMM51 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Våld i nära relation utgör ett folkhälsoproblem samt är en kränkning av mänskliga rättigheter. Mödrahälsovården i Sverige är ålagd att rutinmässigt fråga gravida kvinnor om våldsutsatthet. Tidigare forskning visar att mödrahälsovårdsbarnmorskan kan uppleva ett flertal hinder mot att ställa frågan. Våldsutsatta gravida kvinnor drabbas oftare av obstetriska komplikationer som kräver slutenvård.
Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenhet av att möta gravida kvinnor som är utsatta för våld i nära relation och som har uppsökt perinatal somatisk vård.
Metod: Kvalitativ ansats med fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer som genomfördes med totalt sexton barnmorskor vid fyra perinatala avdelningar. Materialet analyserades med... (More)
Bakgrund: Våld i nära relation utgör ett folkhälsoproblem samt är en kränkning av mänskliga rättigheter. Mödrahälsovården i Sverige är ålagd att rutinmässigt fråga gravida kvinnor om våldsutsatthet. Tidigare forskning visar att mödrahälsovårdsbarnmorskan kan uppleva ett flertal hinder mot att ställa frågan. Våldsutsatta gravida kvinnor drabbas oftare av obstetriska komplikationer som kräver slutenvård.
Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenhet av att möta gravida kvinnor som är utsatta för våld i nära relation och som har uppsökt perinatal somatisk vård.
Metod: Kvalitativ ansats med fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer som genomfördes med totalt sexton barnmorskor vid fyra perinatala avdelningar. Materialet analyserades med innehållsanalys.
Resultat: Analysen frambringade tre kategorier; Att identifiera, där det framkom att ansvaret att identifiera våldsutsatta gravida kvinnor ansågs primärt vara mödrahälsovårdens, Att ge stöd, där barnmorskorna upplevde ett ansvar att stödja kvinnan och Hinder för att ge stöd där barriärer som begränsad kunskap om ämnet samt avsaknad av en handlingsplan hindrade barnmorskorna i att ge stöd.
Konklusion: Barnmorskor inom samtliga enheter som möter kvinnan under hennes graviditet bör erbjudas kontinuerlig utbildning och en handlingsplan vad beträffar våld i nära relation för att stödja den utsatta kvinnan på allra bästa sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Torkelsson, Ella LU and Barna Christensen, Cecilia LU
supervisor
organization
course
SBMM51 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Våld i nära relation, Graviditet, Perinatal, Barnmorskor, Erfarenhet
language
Swedish
id
8898573
date added to LUP
2017-03-01 13:37:18
date last changed
2017-03-01 13:37:18
@misc{8898573,
 abstract   = {Bakgrund: Våld i nära relation utgör ett folkhälsoproblem samt är en kränkning av mänskliga rättigheter. Mödrahälsovården i Sverige är ålagd att rutinmässigt fråga gravida kvinnor om våldsutsatthet. Tidigare forskning visar att mödrahälsovårdsbarnmorskan kan uppleva ett flertal hinder mot att ställa frågan. Våldsutsatta gravida kvinnor drabbas oftare av obstetriska komplikationer som kräver slutenvård.
Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenhet av att möta gravida kvinnor som är utsatta för våld i nära relation och som har uppsökt perinatal somatisk vård.
Metod: Kvalitativ ansats med fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer som genomfördes med totalt sexton barnmorskor vid fyra perinatala avdelningar. Materialet analyserades med innehållsanalys.
Resultat: Analysen frambringade tre kategorier; Att identifiera, där det framkom att ansvaret att identifiera våldsutsatta gravida kvinnor ansågs primärt vara mödrahälsovårdens, Att ge stöd, där barnmorskorna upplevde ett ansvar att stödja kvinnan och Hinder för att ge stöd där barriärer som begränsad kunskap om ämnet samt avsaknad av en handlingsplan hindrade barnmorskorna i att ge stöd.
Konklusion: Barnmorskor inom samtliga enheter som möter kvinnan under hennes graviditet bör erbjudas kontinuerlig utbildning och en handlingsplan vad beträffar våld i nära relation för att stödja den utsatta kvinnan på allra bästa sätt.},
 author    = {Torkelsson, Ella and Barna Christensen, Cecilia},
 keyword   = {Våld i nära relation,Graviditet,Perinatal,Barnmorskor,Erfarenhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnmorskors erfarenheter av att möta gravida kvinnor som är utsatta för våld i nära relation: En intervjustudie på perinatal vårdavdelning},
 year     = {2017},
}