Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Predicting Railway-Induced Ground Vibrations

Persson, Nils LU (2016) In TVSM-5000 VSM820 20161
Structural Mechanics
Department of Construction Sciences
Abstract
Population growth and densification lead to growing urban environments. Unbuilt land within cities can be used to construct residences and other facilities. Population growth can further lead to a greater demand of transportation, which can require expansion of transportation systems such as railways or road traffic. Vibrations are one of the environmental problems associated with traffic in an urban environment. The vibrations can be considered a disturbance by humans and affect structures and the performance of sensitive equipment inside facilities. In this master's thesis, vibrations induced by railway traffic were studied. Railway-induced ground vibrations can be difficult to predict, since a considerable amount of mechanisms and... (More)
Population growth and densification lead to growing urban environments. Unbuilt land within cities can be used to construct residences and other facilities. Population growth can further lead to a greater demand of transportation, which can require expansion of transportation systems such as railways or road traffic. Vibrations are one of the environmental problems associated with traffic in an urban environment. The vibrations can be considered a disturbance by humans and affect structures and the performance of sensitive equipment inside facilities. In this master's thesis, vibrations induced by railway traffic were studied. Railway-induced ground vibrations can be difficult to predict, since a considerable amount of mechanisms and phenomena are involved in the transmission process.

Measurements of vibrations from railway traffic were performed in the city of Lund, southern Sweden, using seismometers. The seismometers were placed at different distances from the track and the passages of different trains were recorded. Analysis of the measurements were done in both time domain and frequency domain which resulted in information about vibration levels and frequency content of the vibrations for different trains and different distances from the track.

Numerical simulations were carried out using the finite element method. Two-dimensional models were used to study the influence of different soil parameters and some effects of building design. Simulations that incorporated results from the measurements, by scaling the load applied in the model to the measured frequency response, were performed. The conclusions from the literature, measurements and numerical simulations were used to present some important aspects to predicting railway-induced ground vibrations. (Less)
Abstract (Swedish)
Städer växer och förtätas vilket gör att obebyggd mark kommer att användas i allt högre grad. En ökad befolkning kan leda till ett ökat transportbehov, vilket gör att transportsystem, såsom spår- och vägtrafik, kan behöva expanderas. Trafik genererar vibrationer som fortplantas i marken och sprids till närliggande byggnader. Vibrationer kan anses störande av människor som befinner sig i byggnaderna, men även störa driften av känslig utrustning. I det här examensarbetet studerades vibrationer från spårtrafik. Att förutsäga spårvibrationers påverkan kan vara svårt, då flertalet mekanismer och fenomen är inblandade i transmissionsprocessen.

Fältmätningar av vibrationer från tågtrafik utfördes i södra Lund, Skåne, med hjälp av seismometrar.... (More)
Städer växer och förtätas vilket gör att obebyggd mark kommer att användas i allt högre grad. En ökad befolkning kan leda till ett ökat transportbehov, vilket gör att transportsystem, såsom spår- och vägtrafik, kan behöva expanderas. Trafik genererar vibrationer som fortplantas i marken och sprids till närliggande byggnader. Vibrationer kan anses störande av människor som befinner sig i byggnaderna, men även störa driften av känslig utrustning. I det här examensarbetet studerades vibrationer från spårtrafik. Att förutsäga spårvibrationers påverkan kan vara svårt, då flertalet mekanismer och fenomen är inblandade i transmissionsprocessen.

Fältmätningar av vibrationer från tågtrafik utfördes i södra Lund, Skåne, med hjälp av seismometrar. Seismometrarna placerades på olika avstånd från järnvägsspåret och vibrationerna från passerande tåg registrerades. Analys av mätresultatet gjordes i både tids- och frekvensdomänen, vilket gav information om vibrationsnivåer och frekvensinnhåll för vibrationer från olika tåg och olika avstånd från spåret.

Numeriska simuleringar utfördes med hjälp av finita elementmetoden. Tvådimensionella modeller användes för att studera hur olika jordparametrar påverkar vibrationerna, samt för att undersöka inverkan av byggnadens utformning. Simuleringar kopplade till mätningarna gjordes genom att skala den pålagda lasten i modellen till den uppmätta frekvensresponsen. Slutsatser från litteratur, mätningar och numeriska simuleringar användes för att presentera några viktiga aspekter vid analys av vibrationer från spårtrafik. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Störningar från vibrationer ses allt mer som ett problem i dagens samhälle. Järnvägstrafik är en källa till vibrationer och det finns i nuläget ingen standardiserad metod för hur dessa vibrationer ska hanteras. I detta arbete undersöktes vibrationer från spårtrafik och några viktiga
aspekter vid analys av dessa vibrationer presenterades.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Nils LU
supervisor
organization
course
VSM820 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
ground vibrations, railway, train, wave propagation, vibration measurements, finite element method, dynamics
publication/series
TVSM-5000
report number
TVSM-5212
ISSN
0281-6679
language
English
id
8898611
alternative location
http://www.byggmek.lth.se/english/publications/tvsm-5000-masters-dissertations/
date added to LUP
2017-02-28 12:45:19
date last changed
2017-02-28 12:45:19
@misc{8898611,
 abstract   = {Population growth and densification lead to growing urban environments. Unbuilt land within cities can be used to construct residences and other facilities. Population growth can further lead to a greater demand of transportation, which can require expansion of transportation systems such as railways or road traffic. Vibrations are one of the environmental problems associated with traffic in an urban environment. The vibrations can be considered a disturbance by humans and affect structures and the performance of sensitive equipment inside facilities. In this master's thesis, vibrations induced by railway traffic were studied. Railway-induced ground vibrations can be difficult to predict, since a considerable amount of mechanisms and phenomena are involved in the transmission process.

Measurements of vibrations from railway traffic were performed in the city of Lund, southern Sweden, using seismometers. The seismometers were placed at different distances from the track and the passages of different trains were recorded. Analysis of the measurements were done in both time domain and frequency domain which resulted in information about vibration levels and frequency content of the vibrations for different trains and different distances from the track.

Numerical simulations were carried out using the finite element method. Two-dimensional models were used to study the influence of different soil parameters and some effects of building design. Simulations that incorporated results from the measurements, by scaling the load applied in the model to the measured frequency response, were performed. The conclusions from the literature, measurements and numerical simulations were used to present some important aspects to predicting railway-induced ground vibrations.},
 author    = {Persson, Nils},
 issn     = {0281-6679},
 keyword   = {ground vibrations,railway,train,wave propagation,vibration measurements,finite element method,dynamics},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVSM-5000},
 title    = {Predicting Railway-Induced Ground Vibrations},
 year     = {2016},
}