Advanced

”Det värsta vi har varit igenom, och det bästa” - föräldrars upplevelser av familjesituationen un-der IVF-behandling

Zaunders, Linda LU and Andersson, Josephine LU (2017) SBMM51 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Studier visar att par som har genomgått IVF-behandling upplever en relationspåverkan på flera olika sätt. För att öka förståelsen för hur relationer påverkas av IVF-behandlingar samt kunna ge en individanpassad vård med bra stöd krävs det mer forskning inom ämnet och mer information till barnmorskor.

Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnor och mäns upplevelse av sin fa-miljesituation under IVF-behandling.

Metod: En kvalitativ intervjustudie har utförts där en öppen fråga ställdes till 12 personer. Materialet analyserades med en innehållsanalys med induktiv ansats.

Resultat: Par som genomgått IVF-behandling upplever förändrade känslor, på-verkade relationer, samt en okunskap från vårdpersonal och sin omgivning.
... (More)
Bakgrund: Studier visar att par som har genomgått IVF-behandling upplever en relationspåverkan på flera olika sätt. För att öka förståelsen för hur relationer påverkas av IVF-behandlingar samt kunna ge en individanpassad vård med bra stöd krävs det mer forskning inom ämnet och mer information till barnmorskor.

Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnor och mäns upplevelse av sin fa-miljesituation under IVF-behandling.

Metod: En kvalitativ intervjustudie har utförts där en öppen fråga ställdes till 12 personer. Materialet analyserades med en innehållsanalys med induktiv ansats.

Resultat: Par som genomgått IVF-behandling upplever förändrade känslor, på-verkade relationer, samt en okunskap från vårdpersonal och sin omgivning.
Slutsats: Ökad kunskap bland vårdpersonal, om IVF-behandling, skulle kunna ge verktyg för att förbättra stödet för paren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zaunders, Linda LU and Andersson, Josephine LU
supervisor
organization
course
SBMM51 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Assisterad befruktning, erfarenhet, familjerelation, infertilitet
language
Swedish
id
8898654
date added to LUP
2017-03-01 13:37:31
date last changed
2017-03-01 13:37:31
@misc{8898654,
 abstract   = {Bakgrund: Studier visar att par som har genomgått IVF-behandling upplever en relationspåverkan på flera olika sätt. För att öka förståelsen för hur relationer påverkas av IVF-behandlingar samt kunna ge en individanpassad vård med bra stöd krävs det mer forskning inom ämnet och mer information till barnmorskor. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnor och mäns upplevelse av sin fa-miljesituation under IVF-behandling.

Metod: En kvalitativ intervjustudie har utförts där en öppen fråga ställdes till 12 personer. Materialet analyserades med en innehållsanalys med induktiv ansats.

Resultat: Par som genomgått IVF-behandling upplever förändrade känslor, på-verkade relationer, samt en okunskap från vårdpersonal och sin omgivning.
Slutsats: Ökad kunskap bland vårdpersonal, om IVF-behandling, skulle kunna ge verktyg för att förbättra stödet för paren.},
 author    = {Zaunders, Linda and Andersson, Josephine},
 keyword   = {Assisterad befruktning,erfarenhet,familjerelation,infertilitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Det värsta vi har varit igenom, och det bästa” - föräldrars upplevelser av familjesituationen un-der IVF-behandling},
 year     = {2017},
}