Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Man förväntas agera som en robot"- Sjuksköterskors upplevelser av traumalarm med röd aktivitetsnivå

Johansson, Lena LU and Karovic, Jasmina LU (2016) AKTM20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Hos yngre vuxna människor är trauma en av de vanligaste dödsorsakerna. Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning förväntas hantera upplevelsen av omhändertagandet av svårt skadade patienter. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser vid traumalarm med röd aktivitetsnivå. Metod: Kvalitativ studie med induktiv ansats. Fjorton sjuksköterskor med varierande yrkeserfarenhet, verksamma på akutmottagning intervjuades via en semistrukturerad intervjuguide. Innehållsanalys av insamlad data genomfördes med stöd av Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Ett övergripande tema, Behov av mental omställningstid, framkom. Sjuksköterskan upplevde att det krävdes en mental ansträngning att ställa om inför och... (More)
Bakgrund: Hos yngre vuxna människor är trauma en av de vanligaste dödsorsakerna. Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning förväntas hantera upplevelsen av omhändertagandet av svårt skadade patienter. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser vid traumalarm med röd aktivitetsnivå. Metod: Kvalitativ studie med induktiv ansats. Fjorton sjuksköterskor med varierande yrkeserfarenhet, verksamma på akutmottagning intervjuades via en semistrukturerad intervjuguide. Innehållsanalys av insamlad data genomfördes med stöd av Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Ett övergripande tema, Behov av mental omställningstid, framkom. Sjuksköterskan upplevde att det krävdes en mental ansträngning att ställa om inför och efter ett traumalarm.
Konklusion: Resultatet poängterar vikten av en medvetenhet av omställningsbehovet för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att ge en patientsäker omvårdnad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Lena LU and Karovic, Jasmina LU
supervisor
organization
course
AKTM20 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sjuksköterska, traumalarm, akutmottagning, upplevelser, omvårdnad
language
Swedish
id
8898661
date added to LUP
2017-03-06 11:06:54
date last changed
2017-03-06 11:06:54
@misc{8898661,
 abstract   = {Bakgrund: Hos yngre vuxna människor är trauma en av de vanligaste dödsorsakerna. Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning förväntas hantera upplevelsen av omhändertagandet av svårt skadade patienter. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser vid traumalarm med röd aktivitetsnivå. Metod: Kvalitativ studie med induktiv ansats. Fjorton sjuksköterskor med varierande yrkeserfarenhet, verksamma på akutmottagning intervjuades via en semistrukturerad intervjuguide. Innehållsanalys av insamlad data genomfördes med stöd av Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Ett övergripande tema, Behov av mental omställningstid, framkom. Sjuksköterskan upplevde att det krävdes en mental ansträngning att ställa om inför och efter ett traumalarm.
Konklusion: Resultatet poängterar vikten av en medvetenhet av omställningsbehovet för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att ge en patientsäker omvårdnad.},
 author    = {Johansson, Lena and Karovic, Jasmina},
 keyword   = {Sjuksköterska,traumalarm,akutmottagning,upplevelser,omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Man förväntas agera som en robot"- Sjuksköterskors upplevelser av traumalarm med röd aktivitetsnivå},
 year     = {2016},
}