Advanced

Thrombectomy in acute ischemic stroke 2015 in Lund: a retrospective comparison of outcomes and assessment of times

Grubb, Gabriel LU (2017) LÄKM01 20162
MD Programme
Abstract
Background and purpose: Stroke is one of the world’s most common diseases and the second leading cause of death worldwide. From 1996 to 2006 the treatment of acute ischemic stroke (AIS) was limited to intravenous fibrinolytic therapy; a treatment often associated with risk and insufficiency. In 2006, treating AIS by mechanical clot removal, known as thrombectomy, was approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). It did not garner much attention until 2015 when five major studies showed that outcomes dramatically improved. Today, thrombectomy is rapidly expanding and to ensure that it is correctly applied, quality must be continually evaluated. The primary purpose of this project is to evaluate thrombectomies performed in Lund... (More)
Background and purpose: Stroke is one of the world’s most common diseases and the second leading cause of death worldwide. From 1996 to 2006 the treatment of acute ischemic stroke (AIS) was limited to intravenous fibrinolytic therapy; a treatment often associated with risk and insufficiency. In 2006, treating AIS by mechanical clot removal, known as thrombectomy, was approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). It did not garner much attention until 2015 when five major studies showed that outcomes dramatically improved. Today, thrombectomy is rapidly expanding and to ensure that it is correctly applied, quality must be continually evaluated. The primary purpose of this project is to evaluate thrombectomies performed in Lund between Jan 1, 2015 and Dec 31, 2015 by comparing patient outcomes with the corresponding data in the largest study. The secondary purpose is to summarise time intervals from ictus to thrombectomy as shorter times are always desirable.

Methods: All data was collected from Picture and Archiving Communication Systems (PACS), Radiology Information System (RIS), and electronical medical charts. Patient outcomes were measured by autonomy according to the modified Rankin Scale (mRS) 90 days after thrombectomy and mortality.

Results: mRS score was acquired for 49 of 74 patients of which 80 % were ≤ 2. Mortality was 18 %. The longest median interval was between first imaging and arrival to angio suite. The percentage of patients with mRS ≤ 2 was higher than the largest study compared, and if those with an unknown mRS would all be mRS ≥ 3, results would still be on par.

Conclusion: It can thus be concluded that Lund in general has satisfactory outcomes. The interval between imaging and arrival to angio suite can be expected to be the longest, but it also holds the largest potential for improvement. As knowledge and experience of thrombectomy increases, more patients might successfully be treated. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Blodpropp i hjärnan, ofta benämnt som stroke, är en av de vanligaste sjukdomarna i världen och drabbar årligen 32 000 i Sverige. Utfallet av stroke kan variera från inga kvarstående symptom, till förlamning, bortfallen talförmåga, blindhet eller död.

Behandlingen för stroke har utöver rehabilitering i många år varit begränsad till trombolys, en läkemedelsbehandling i akutskedet som syftar till att lösa upp proppen. Trombolys är dock förenat med risker och många bitar måste falla på plats för en framgångsrik behandling. Ett decennium efter att trombolys introducerades godkändes en ny behandling för stroke av det amerikanska läkemedelsverket FDA. Denna behandling går under namnet trombektomi och innebär att blodproppen i hjärnan mekaniskt... (More)
Blodpropp i hjärnan, ofta benämnt som stroke, är en av de vanligaste sjukdomarna i världen och drabbar årligen 32 000 i Sverige. Utfallet av stroke kan variera från inga kvarstående symptom, till förlamning, bortfallen talförmåga, blindhet eller död.

Behandlingen för stroke har utöver rehabilitering i många år varit begränsad till trombolys, en läkemedelsbehandling i akutskedet som syftar till att lösa upp proppen. Trombolys är dock förenat med risker och många bitar måste falla på plats för en framgångsrik behandling. Ett decennium efter att trombolys introducerades godkändes en ny behandling för stroke av det amerikanska läkemedelsverket FDA. Denna behandling går under namnet trombektomi och innebär att blodproppen i hjärnan mekaniskt avlägsnas under röntgengenomlysning. Ett genombrott för teknologin skedde i början av 2015 då fem stora studier visade överväldigande positiva resultat för behandlingen.

Då behandlingen idag betraktas som ny och snabbt expanderande krävs det kontinuerlig kontroll och utvärdering. Detta projekt syftar till att vara en del i denna process genom att kontrollera hur det gick för patienter som genomgått trombektomi i Lund 2015. Detta jämförs sedan med andra studier av trombektomi. Ett annat syfte med det här projektet var att titta på hur lång tid det tar från ett insjuknande till trombektomi då snabbare behandlingar tydligt innebär bättre resultat. Genom att samla in uppgifter från journalsystem kunde patientutfallen och tidpunkter från insjuknande till behandling sammanställas.

Av de överlevande patienter där det gick att fastställa ett utfall, hade 80 % inga eller endast lätta handikapp. Av alla patienter avled totalt 18 %, likvärdigt med jämförda studier. Procentuellt var det betydligt fler som hade inga eller endast lätta handikapp i Lund än i den största jämförda studien. Det var dock ett stort antal patienter i Lund där utfallet inte gick att fastställa, och om alla dessa antogs ha ett måttligt eller större handikapp skulle resultatet fortfarande vara likvärdigt. Den process som oftast tog längst tid var den mellan röntgenundersökning och ankomsten till röntgenunderstödd behandling i Lund. Att detta var den längsta processen har ett flertal förklaringar, men samtidigt också de bästa förutsättningarna för att minskas.

För att i framtiden kunna göra välgrundade ställningstagande för att undvika över- och underbehandling, behövs det mer kunskap om vilka patienter som är lämpade alternativt olämpliga för trombektomi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grubb, Gabriel LU
supervisor
organization
alternative title
Retrospektiv uppföljning av trombektomi vid akut ischemisk stroke i Lund 2015: jämförelse av patientutfall och sammanställning av tidsintervall
course
LÄKM01 20162
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Stroke, Thrombectomy
language
English
id
8898670
date added to LUP
2017-02-16 19:57:40
date last changed
2017-02-16 19:57:40
@misc{8898670,
 abstract   = {Background and purpose: Stroke is one of the world’s most common diseases and the second leading cause of death worldwide. From 1996 to 2006 the treatment of acute ischemic stroke (AIS) was limited to intravenous fibrinolytic therapy; a treatment often associated with risk and insufficiency. In 2006, treating AIS by mechanical clot removal, known as thrombectomy, was approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). It did not garner much attention until 2015 when five major studies showed that outcomes dramatically improved. Today, thrombectomy is rapidly expanding and to ensure that it is correctly applied, quality must be continually evaluated. The primary purpose of this project is to evaluate thrombectomies performed in Lund between Jan 1, 2015 and Dec 31, 2015 by comparing patient outcomes with the corresponding data in the largest study. The secondary purpose is to summarise time intervals from ictus to thrombectomy as shorter times are always desirable. 

Methods: All data was collected from Picture and Archiving Communication Systems (PACS), Radiology Information System (RIS), and electronical medical charts. Patient outcomes were measured by autonomy according to the modified Rankin Scale (mRS) 90 days after thrombectomy and mortality. 

Results: mRS score was acquired for 49 of 74 patients of which 80 % were ≤ 2. Mortality was 18 %. The longest median interval was between first imaging and arrival to angio suite. The percentage of patients with mRS ≤ 2 was higher than the largest study compared, and if those with an unknown mRS would all be mRS ≥ 3, results would still be on par. 

Conclusion: It can thus be concluded that Lund in general has satisfactory outcomes. The interval between imaging and arrival to angio suite can be expected to be the longest, but it also holds the largest potential for improvement. As knowledge and experience of thrombectomy increases, more patients might successfully be treated.},
 author    = {Grubb, Gabriel},
 keyword   = {Stroke,Thrombectomy},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Thrombectomy in acute ischemic stroke 2015 in Lund: a retrospective comparison of outcomes and assessment of times},
 year     = {2017},
}