Advanced

”Det är superhäftigt, men också skitläskigt” - En kvalitativ studie om upplevelsen av att bli mamma i ung ålder

Wrangstedt, Caroline LU and Johansson, Amanda LU (2017) PSPT02 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I västerländska samhällen har ungdomstiden förlängts och föräldrablivandet inträffar allt senare i ålder. Det är således inte enligt normen att bli mamma i unga år. Istället beskrivs individer mellan 18-25 år befinna sig i ett framväxande vuxenliv som ofta präglas av ett stort självfokus, instabilitet och identitetssökande. Kunskapen om hur det är att bli förälder under denna livsperiod är relativt begränsad. Syftet med denna studie var därför att öka kunskapen om hur det är att bli mamma under pågående, framväxande vuxenliv. Fokus lades på upplevda påfrestningar och anpassnings-strategier. I studien intervjuades 10 förstagångsmammor i åldern 18-25 år med barn yngre än 18 månader. Semistrukturerade intervjuer genomfördes, vilka därefter... (More)
I västerländska samhällen har ungdomstiden förlängts och föräldrablivandet inträffar allt senare i ålder. Det är således inte enligt normen att bli mamma i unga år. Istället beskrivs individer mellan 18-25 år befinna sig i ett framväxande vuxenliv som ofta präglas av ett stort självfokus, instabilitet och identitetssökande. Kunskapen om hur det är att bli förälder under denna livsperiod är relativt begränsad. Syftet med denna studie var därför att öka kunskapen om hur det är att bli mamma under pågående, framväxande vuxenliv. Fokus lades på upplevda påfrestningar och anpassnings-strategier. I studien intervjuades 10 förstagångsmammor i åldern 18-25 år med barn yngre än 18 månader. Semistrukturerade intervjuer genomfördes, vilka därefter transkriberades och analyserades med tematisk analys utifrån en hermeneutisk ansats. Analysarbetet resulterade i teman som beskrev påfrestningar gällande kritik från omgivningen, förluster av sociala och ekonomiska resurser samt osäkerhet beträffande den egna föräldraförmågan. För att hantera dessa påfrestningar utvecklade mammorna anpassningsstrategier genom att öka sitt självförtroende, förändra sin vardag och söka bekräftelse från omgivningen. Kunskapen om påfrestningar och anpassningsstrategier kopplade till ett jämförelsevis ungt moderskap kan bidra till en mer komplex förståelse av dessa mammor. Detta kan öka sannolikheten för att de blir bemötta på ett mer respektfullt och hjälpsamt sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wrangstedt, Caroline LU and Johansson, Amanda LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
övergång till moderskap, framväxande vuxenliv, påfrestningar, anpassningsstrategier
language
Swedish
id
8898784
date added to LUP
2017-01-13 12:00:01
date last changed
2017-01-13 12:00:01
@misc{8898784,
 abstract   = {I västerländska samhällen har ungdomstiden förlängts och föräldrablivandet inträffar allt senare i ålder. Det är således inte enligt normen att bli mamma i unga år. Istället beskrivs individer mellan 18-25 år befinna sig i ett framväxande vuxenliv som ofta präglas av ett stort självfokus, instabilitet och identitetssökande. Kunskapen om hur det är att bli förälder under denna livsperiod är relativt begränsad. Syftet med denna studie var därför att öka kunskapen om hur det är att bli mamma under pågående, framväxande vuxenliv. Fokus lades på upplevda påfrestningar och anpassnings-strategier. I studien intervjuades 10 förstagångsmammor i åldern 18-25 år med barn yngre än 18 månader. Semistrukturerade intervjuer genomfördes, vilka därefter transkriberades och analyserades med tematisk analys utifrån en hermeneutisk ansats. Analysarbetet resulterade i teman som beskrev påfrestningar gällande kritik från omgivningen, förluster av sociala och ekonomiska resurser samt osäkerhet beträffande den egna föräldraförmågan. För att hantera dessa påfrestningar utvecklade mammorna anpassningsstrategier genom att öka sitt självförtroende, förändra sin vardag och söka bekräftelse från omgivningen. Kunskapen om påfrestningar och anpassningsstrategier kopplade till ett jämförelsevis ungt moderskap kan bidra till en mer komplex förståelse av dessa mammor. Detta kan öka sannolikheten för att de blir bemötta på ett mer respektfullt och hjälpsamt sätt.},
 author    = {Wrangstedt, Caroline and Johansson, Amanda},
 keyword   = {övergång till moderskap,framväxande vuxenliv,påfrestningar,anpassningsstrategier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Det är superhäftigt, men också skitläskigt” - En kvalitativ studie om upplevelsen av att bli mamma i ung ålder},
 year     = {2017},
}