Advanced

Kan sjuksköterska inom ambulanssjukvården förutsäga inläggning av patienter till slutenvården?

Karsten, Therese LU and Westerberg, Micaela LU (2017) AMSM20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Väntetid på akutmottagningen har ökat och lågprioriterade patienter väntar länge på inläggning. Genom att ringa in faktorer där inläggning kan förutses är det möjligt att i framtiden införa snabbspår för direktinläggning. Syftet med studien var att undersöka om sjuksköterska inom ambulanssjukvården kan förutsäga inläggning av patienter med låg prioritet. Studien är av tvärsnittstyp. 62 deltagare ingick i studien. Data insamlades med Case Report Form. Sjuksköterskan fyllde i om deltagaren förmodades bli inlagd. Inläggning kontrollerades i Patientadministrativt Stöd i Skåne. Korrekt förutsägande var 69,4%. Ingen skillnad avseende kön, ålder, prioritet, färg på vitalparametrar och Emergency Symptoms and Signs påvisades. Framtida studier kan... (More)
Väntetid på akutmottagningen har ökat och lågprioriterade patienter väntar länge på inläggning. Genom att ringa in faktorer där inläggning kan förutses är det möjligt att i framtiden införa snabbspår för direktinläggning. Syftet med studien var att undersöka om sjuksköterska inom ambulanssjukvården kan förutsäga inläggning av patienter med låg prioritet. Studien är av tvärsnittstyp. 62 deltagare ingick i studien. Data insamlades med Case Report Form. Sjuksköterskan fyllde i om deltagaren förmodades bli inlagd. Inläggning kontrollerades i Patientadministrativt Stöd i Skåne. Korrekt förutsägande var 69,4%. Ingen skillnad avseende kön, ålder, prioritet, färg på vitalparametrar och Emergency Symptoms and Signs påvisades. Framtida studier kan med fördel undersöka hur säker sjuksköterskan är i sin bedömning genom gradering på skala. Ett specifikt framtaget instrument kan vara av värde. Forskningsfrågan anses betydelsefull för förbättrad patientsäkerhet och optimering av personcentrerad vård. (Less)
Popular Abstract
The time of waiting in the emergency department has increased. Patients with low priority are waiting longer for admission. By identifying factors were admission can be predicted, it is possible to introduce fast track for direct admission. The purpose of this study was to investigate whether ambulance nurses can predict hospitalization of patients with low priority. The study is cross-sectional. 62 participants were included. Data were collected with Case Report Form. The nurse answered if the participant were likely to be admitted. Patientadministrativt Stöd i Skåne was used for verification of admission. Accurate prediction was 69.4%. No difference in gender, age, priority, color of vital signs and Emergency Symptoms and Signs were... (More)
The time of waiting in the emergency department has increased. Patients with low priority are waiting longer for admission. By identifying factors were admission can be predicted, it is possible to introduce fast track for direct admission. The purpose of this study was to investigate whether ambulance nurses can predict hospitalization of patients with low priority. The study is cross-sectional. 62 participants were included. Data were collected with Case Report Form. The nurse answered if the participant were likely to be admitted. Patientadministrativt Stöd i Skåne was used for verification of admission. Accurate prediction was 69.4%. No difference in gender, age, priority, color of vital signs and Emergency Symptoms and Signs were identified. Future studies could examine how safe nurses are in their assessment by grading on a scale using a specifically designed instrument. The research is considered important for improving patient safety and person-centered care. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karsten, Therese LU and Westerberg, Micaela LU
supervisor
organization
alternative title
Can nurses in the ambulance predict hospital admissions?
course
AMSM20 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Nurse, ambulance, predict hospital admissions, low priority
language
English
id
8898861
date added to LUP
2017-05-31 09:09:05
date last changed
2017-05-31 09:09:05
@misc{8898861,
 abstract   = {Väntetid på akutmottagningen har ökat och lågprioriterade patienter väntar länge på inläggning. Genom att ringa in faktorer där inläggning kan förutses är det möjligt att i framtiden införa snabbspår för direktinläggning. Syftet med studien var att undersöka om sjuksköterska inom ambulanssjukvården kan förutsäga inläggning av patienter med låg prioritet. Studien är av tvärsnittstyp. 62 deltagare ingick i studien. Data insamlades med Case Report Form. Sjuksköterskan fyllde i om deltagaren förmodades bli inlagd. Inläggning kontrollerades i Patientadministrativt Stöd i Skåne. Korrekt förutsägande var 69,4%. Ingen skillnad avseende kön, ålder, prioritet, färg på vitalparametrar och Emergency Symptoms and Signs påvisades. Framtida studier kan med fördel undersöka hur säker sjuksköterskan är i sin bedömning genom gradering på skala. Ett specifikt framtaget instrument kan vara av värde. Forskningsfrågan anses betydelsefull för förbättrad patientsäkerhet och optimering av personcentrerad vård.},
 author    = {Karsten, Therese and Westerberg, Micaela},
 keyword   = {Nurse,ambulance,predict hospital admissions,low priority},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan sjuksköterska inom ambulanssjukvården förutsäga inläggning av patienter till slutenvården?},
 year     = {2017},
}