Advanced

Betydelsen av kompetensupplevelse och socialt stöd för att känna arbetstillfredsställelse. -En enkätstudie inom musikbranschen

Jandergren, Andréa LU and Gustafsson, Paulina LU (2017) PSYK11 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning antyder att kompetensupplevelse såväl som socialt stöd från både kollegor och chefer har en betydelse för arbetstillfredsställelsen. Mestadels av den forskning som gjorts har emellertid rört sociala yrkeskategorier så som sjuksköterskor samt lärare, och få studier har undersökt andra kategorier som till exempel musiker. Syftet med studien var att undersöka hur kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor samt chefer är relaterat till arbetstillfredsställelse inom musikbranschen. Studien syftade även till att undersöka vilka av faktorerna, kompetensupplevelse samt socialt stöd från chefer och kollegor, som har störst betydelse för arbetstillfredsställelse. Ett ytterligare syfte var att undersöka om det fanns någon... (More)
Tidigare forskning antyder att kompetensupplevelse såväl som socialt stöd från både kollegor och chefer har en betydelse för arbetstillfredsställelsen. Mestadels av den forskning som gjorts har emellertid rört sociala yrkeskategorier så som sjuksköterskor samt lärare, och få studier har undersökt andra kategorier som till exempel musiker. Syftet med studien var att undersöka hur kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor samt chefer är relaterat till arbetstillfredsställelse inom musikbranschen. Studien syftade även till att undersöka vilka av faktorerna, kompetensupplevelse samt socialt stöd från chefer och kollegor, som har störst betydelse för arbetstillfredsställelse. Ett ytterligare syfte var att undersöka om det fanns någon interaktionseffekt mellan kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor samt chefer. En webbenkät besvarades av 62 anställda (31 kvinnor och 31 män) på ett företag inom musikbranschen. Resultaten visade att socialt stöd från kollegor och chefer var de enda faktorerna som var relaterade till arbetstillfredsställelse. Kompetensupplevelse visade sig inte ha ett signifikant samband med arbetstillfredsställelse. Inte heller kunde någon interaktionseffekt mellan kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor eller chefer påvisas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jandergren, Andréa LU and Gustafsson, Paulina LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kompetensupplevelse, socialt stöd, arbetstillfredsställelse
language
Swedish
id
8899059
date added to LUP
2017-01-18 16:01:38
date last changed
2017-01-18 16:01:38
@misc{8899059,
 abstract   = {Tidigare forskning antyder att kompetensupplevelse såväl som socialt stöd från både kollegor och chefer har en betydelse för arbetstillfredsställelsen. Mestadels av den forskning som gjorts har emellertid rört sociala yrkeskategorier så som sjuksköterskor samt lärare, och få studier har undersökt andra kategorier som till exempel musiker. Syftet med studien var att undersöka hur kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor samt chefer är relaterat till arbetstillfredsställelse inom musikbranschen. Studien syftade även till att undersöka vilka av faktorerna, kompetensupplevelse samt socialt stöd från chefer och kollegor, som har störst betydelse för arbetstillfredsställelse. Ett ytterligare syfte var att undersöka om det fanns någon interaktionseffekt mellan kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor samt chefer. En webbenkät besvarades av 62 anställda (31 kvinnor och 31 män) på ett företag inom musikbranschen. Resultaten visade att socialt stöd från kollegor och chefer var de enda faktorerna som var relaterade till arbetstillfredsställelse. Kompetensupplevelse visade sig inte ha ett signifikant samband med arbetstillfredsställelse. Inte heller kunde någon interaktionseffekt mellan kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor eller chefer påvisas.},
 author    = {Jandergren, Andréa and Gustafsson, Paulina},
 keyword   = {kompetensupplevelse,socialt stöd,arbetstillfredsställelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av kompetensupplevelse och socialt stöd för att känna arbetstillfredsställelse. -En enkätstudie inom musikbranschen},
 year     = {2017},
}