Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Har urbana träd de egenskaper som krävs för att rena vår luft? - Exempel från de vanligaste träden i Malmö

Nguyen, Henrik LU (2016) MVEM03 20162
Studies in Environmental Science
Abstract
Many of our cities have problems with air pollution and it have been shown to cause a lot of damage to human health. There are different kinds of air pollution, some are gaseous air pollutions like NOx or ground-level ozone and other air pollutions are particles. NOx forms in high temperatures from combustion processes like in a car motor. Ground-level ozone form in combination with NOx, hydrocarbon and sunlight. Particles are particularly damaging to us. Most of the particles comes from the road because of the damage of the roads by studded tires.
Different trees have different kind of strategies. Some are competitors which grow fast and have high productivity. Others are stress tolerators which generally have slow growth rate and... (More)
Many of our cities have problems with air pollution and it have been shown to cause a lot of damage to human health. There are different kinds of air pollution, some are gaseous air pollutions like NOx or ground-level ozone and other air pollutions are particles. NOx forms in high temperatures from combustion processes like in a car motor. Ground-level ozone form in combination with NOx, hydrocarbon and sunlight. Particles are particularly damaging to us. Most of the particles comes from the road because of the damage of the roads by studded tires.
Different trees have different kind of strategies. Some are competitors which grow fast and have high productivity. Others are stress tolerators which generally have slow growth rate and long-lived leaves. But most trees are a combination of these two, that is; stress tolerant competitors.
The aim with this study was to investigate which trees that can manage the urban environment at the same time as they are good at cleaning the air. Which characteristics in these trees make them fit for cleaning the air?
In my methods, I made a literature study and a case study. In the case study, I used Malmö city 10 most common trees. These were all deciduous trees.
This study show that different kind of trees are good at cleaning different kind of pollutions. Deciduous trees are best at cleaning gaseous pollutions like CO2 and NO2 whereas conifers are best at cleaning particles.
So, it ́s good to have trees in the cities as they clean the air and make the cities less warm in the hot summers and have a good mix between conifers and deciduous trees. If the municipals can take trees into consideration when they plan they have a lot to win. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Många av våra städer har problem med luftföroreningar och det har visat sig orsaka en hel del skador på människors hälsa. Det finns olika typer av luftföroreningar, vissa är gasformiga luftföroreningar som NOx eller marknära ozon och andra luftföroreningar partiklar. NOx bildas vid höga temperaturer från förbränningsprocesser som i en bilmotor. Marknära ozon form i kombination med NOx, kolväten och solljus. Partiklar är speciellt skadliga för oss människor. De flesta partiklarna kommer från vägen på grund av den skada av vägarna genom dubbdäck.
Olika träd har olika typer av strategier. Vissa är konkurrenter som växer snabbt och har hög produktivitet. Andra är mer stresstålige och har i allmänhet lägre tillväxt och långlivade blad. Men de... (More)
Många av våra städer har problem med luftföroreningar och det har visat sig orsaka en hel del skador på människors hälsa. Det finns olika typer av luftföroreningar, vissa är gasformiga luftföroreningar som NOx eller marknära ozon och andra luftföroreningar partiklar. NOx bildas vid höga temperaturer från förbränningsprocesser som i en bilmotor. Marknära ozon form i kombination med NOx, kolväten och solljus. Partiklar är speciellt skadliga för oss människor. De flesta partiklarna kommer från vägen på grund av den skada av vägarna genom dubbdäck.
Olika träd har olika typer av strategier. Vissa är konkurrenter som växer snabbt och har hög produktivitet. Andra är mer stresstålige och har i allmänhet lägre tillväxt och långlivade blad. Men de flesta träd är en kombination av dessa två, det vill säga; stresstoleranta konkurrenter.
Syftet med denna studie var att undersöka vilka träd som kan hantera den urbana miljön samtidigt som de är bra på att rena luften. Vilka egenskaper hos dessa träd gör dem lämpliga för rengöring av luften?
För att undersöka detta använda jag mig av en litteraturstudie och en fallstudie. I fallstudien, använde jag Malmö stads 10 vanligaste träd. Dessa var alla lövträd.
Studie visar att olika typer av träd är bra på att rengöring olika typer av föroreningar. Lövträd är bäst på att städa gasformiga föroreningar som CO2 och NO2 medan barrträd är bäst på rengöringspartiklar.
Så, är det bra att ha träd i städerna som de renar luften och göra städerna mindre varm i varma somrar och har en bra blandning mellan barrträd och lövträd. Om kommunens kan ta träd i beaktande när de planerar de har mycket att vinna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nguyen, Henrik LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Träd, Stadsplanering, Luftföroreningar, Ren Luft
language
Swedish
id
8899576
date added to LUP
2017-02-13 16:45:23
date last changed
2017-02-13 16:45:23
@misc{8899576,
 abstract   = {Many of our cities have problems with air pollution and it have been shown to cause a lot of damage to human health. There are different kinds of air pollution, some are gaseous air pollutions like NOx or ground-level ozone and other air pollutions are particles. NOx forms in high temperatures from combustion processes like in a car motor. Ground-level ozone form in combination with NOx, hydrocarbon and sunlight. Particles are particularly damaging to us. Most of the particles comes from the road because of the damage of the roads by studded tires.
Different trees have different kind of strategies. Some are competitors which grow fast and have high productivity. Others are stress tolerators which generally have slow growth rate and long-lived leaves. But most trees are a combination of these two, that is; stress tolerant competitors.
The aim with this study was to investigate which trees that can manage the urban environment at the same time as they are good at cleaning the air. Which characteristics in these trees make them fit for cleaning the air?
In my methods, I made a literature study and a case study. In the case study, I used Malmö city 10 most common trees. These were all deciduous trees.
This study show that different kind of trees are good at cleaning different kind of pollutions. Deciduous trees are best at cleaning gaseous pollutions like CO2 and NO2 whereas conifers are best at cleaning particles.
So, it ́s good to have trees in the cities as they clean the air and make the cities less warm in the hot summers and have a good mix between conifers and deciduous trees. If the municipals can take trees into consideration when they plan they have a lot to win.},
 author    = {Nguyen, Henrik},
 keyword   = {Träd,Stadsplanering,Luftföroreningar,Ren Luft},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har urbana träd de egenskaper som krävs för att rena vår luft? - Exempel från de vanligaste träden i Malmö},
 year     = {2016},
}