Advanced

Att bli fri från alkoholberoende – en intervjustudie om vägen till nykterhet.

Persson, Isabell LU and Lindqvist, Ulrika LU (2017) SPSM20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
BAKGRUND: Alkohol är det mest förekommande berusningsmedlet i Sverige och i västvärlden. Ett alkoholberoende kan orsaka omfattande problem och konsekvenser både för individen som är beroende och för dennes omgivning.
SYFTE: Att ta del av vad medlemmar i länkrörelsen Anonyma Alkoholister upplever har skapat deras alkoholberoende, främjat deras tillfrisknande och fortsatta motivation till nykterhet.
METOD: En kvalitativ intervjustudie.
RESULTAT: Studiens resultat visar att vägen till ett liv utan alkoholberoende är en komplex process som är unik för varje individ. Resultatet utmynnade i tre kategorier; alkoholberoendets orsaker och dess följder, att komma till insikt samt motivation till fortsatt nykterhet. Vägen ut ur beroendet visade... (More)
BAKGRUND: Alkohol är det mest förekommande berusningsmedlet i Sverige och i västvärlden. Ett alkoholberoende kan orsaka omfattande problem och konsekvenser både för individen som är beroende och för dennes omgivning.
SYFTE: Att ta del av vad medlemmar i länkrörelsen Anonyma Alkoholister upplever har skapat deras alkoholberoende, främjat deras tillfrisknande och fortsatta motivation till nykterhet.
METOD: En kvalitativ intervjustudie.
RESULTAT: Studiens resultat visar att vägen till ett liv utan alkoholberoende är en komplex process som är unik för varje individ. Resultatet utmynnade i tre kategorier; alkoholberoendets orsaker och dess följder, att komma till insikt samt motivation till fortsatt nykterhet. Vägen ut ur beroendet visade sig handla om en förändringsprocess där individen till slut nådde fram till en insikt om att det var nödvändigt med en total avhållsamhet från alkohol.
DISKUSSION OCH SLUTSATSER: Att bli fri från alkoholberoende, genom att bryta förnekelsen och inse sin problematik, är ett förlopp som är unikt för varje individ. Betydelsen av att nå en inre insikt är tydlig för viljan att leva ett liv fritt från alkoholberoende. Det är av stor vikt att yrkesutövare inom hälso- och sjukvård är medvetna om de attityder som råder i samhället och den problematik som ligger bakom ett alkoholberoende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Isabell LU and Lindqvist, Ulrika LU
supervisor
organization
course
SPSM20 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Alkoholberoende Konsekvenser Förändringsprocess Motivation
language
Swedish
id
8899609
date added to LUP
2017-03-01 13:45:11
date last changed
2017-03-01 13:45:11
@misc{8899609,
 abstract   = {BAKGRUND: Alkohol är det mest förekommande berusningsmedlet i Sverige och i västvärlden. Ett alkoholberoende kan orsaka omfattande problem och konsekvenser både för individen som är beroende och för dennes omgivning. 
SYFTE: Att ta del av vad medlemmar i länkrörelsen Anonyma Alkoholister upplever har skapat deras alkoholberoende, främjat deras tillfrisknande och fortsatta motivation till nykterhet. 
METOD: En kvalitativ intervjustudie. 
RESULTAT: Studiens resultat visar att vägen till ett liv utan alkoholberoende är en komplex process som är unik för varje individ. Resultatet utmynnade i tre kategorier; alkoholberoendets orsaker och dess följder, att komma till insikt samt motivation till fortsatt nykterhet. Vägen ut ur beroendet visade sig handla om en förändringsprocess där individen till slut nådde fram till en insikt om att det var nödvändigt med en total avhållsamhet från alkohol. 
DISKUSSION OCH SLUTSATSER: Att bli fri från alkoholberoende, genom att bryta förnekelsen och inse sin problematik, är ett förlopp som är unikt för varje individ. Betydelsen av att nå en inre insikt är tydlig för viljan att leva ett liv fritt från alkoholberoende. Det är av stor vikt att yrkesutövare inom hälso- och sjukvård är medvetna om de attityder som råder i samhället och den problematik som ligger bakom ett alkoholberoende.},
 author    = {Persson, Isabell and Lindqvist, Ulrika},
 keyword   = {Alkoholberoende Konsekvenser Förändringsprocess Motivation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att bli fri från alkoholberoende – en intervjustudie om vägen till nykterhet.},
 year     = {2017},
}