Advanced

Armlängdsprincipen - OECD:s riktlinjer och dess ställning som tolkningsmedel

Eriksson, Martina LU (2017) HARH01 20162
Department of Business Law
Abstract
The purpose of this essay has been to examine if the arm´s length principles has changed and which position the OECD guidelines has in the application of 14 kap. 19 § IL. The examination resulted in the opinion that OECDs version of the arm´s length principle can be considered changed as the guidelines now encourage reclassification to a higher degree. OECDs guidance fills a function as 14 kap. 19 IL is not detailed enough, but the revised guidelines is not fully useable as they, in some parts, go beyond the scope of the Swedish tax law and are incompatible with current tax law praxis. The guidelines could come to be used anyway as it has been found that the lower courts often apply the current version of OECDs TPG. However, some... (More)
The purpose of this essay has been to examine if the arm´s length principles has changed and which position the OECD guidelines has in the application of 14 kap. 19 § IL. The examination resulted in the opinion that OECDs version of the arm´s length principle can be considered changed as the guidelines now encourage reclassification to a higher degree. OECDs guidance fills a function as 14 kap. 19 IL is not detailed enough, but the revised guidelines is not fully useable as they, in some parts, go beyond the scope of the Swedish tax law and are incompatible with current tax law praxis. The guidelines could come to be used anyway as it has been found that the lower courts often apply the current version of OECDs TPG. However, some peculiarities of the Swedish transfer pricing praxis prevent the guidelines from being applied fully. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats har varit att utreda om armlängdsprincipen är förändrad samt vilken ställning OECD:s riktlinjer har vid tillämpningen av 14 kap. 19 § IL. Utredningen resulterade i uppfattningen att OECD:s version av armlängdsprincipen kan anses vara förändrad då riktlinjerna bland annat uppmuntrar omklassificering till en större grad. OECD:s vägledning fyller en funktion då 14 kap. 19 § IL inte är tillräckligt utförlig, men de reviderade riktlinjerna är inte fullt användbara då de till vissa delar går utöver den svenska skattelagstiftningens utrymme och är oförenliga med rättspraxis. Riktlinjerna kan dock komma att användas ändå eftersom underinstanserna har en stark tendens att stödja sig på den senaste versionen. Däremot hindrar... (More)
Syftet med denna uppsats har varit att utreda om armlängdsprincipen är förändrad samt vilken ställning OECD:s riktlinjer har vid tillämpningen av 14 kap. 19 § IL. Utredningen resulterade i uppfattningen att OECD:s version av armlängdsprincipen kan anses vara förändrad då riktlinjerna bland annat uppmuntrar omklassificering till en större grad. OECD:s vägledning fyller en funktion då 14 kap. 19 § IL inte är tillräckligt utförlig, men de reviderade riktlinjerna är inte fullt användbara då de till vissa delar går utöver den svenska skattelagstiftningens utrymme och är oförenliga med rättspraxis. Riktlinjerna kan dock komma att användas ändå eftersom underinstanserna har en stark tendens att stödja sig på den senaste versionen. Däremot hindrar vissa egenheter i svensk internprissättningspraxis att de reviderade riktlinjerna tillämpas fullt ut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Martina LU
supervisor
organization
course
HARH01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatterätt, Internprissättning, Armlängdsprincipen, BEPS, OECD:s TPG
language
Swedish
id
8899631
date added to LUP
2017-01-20 09:58:04
date last changed
2017-01-20 09:58:04
@misc{8899631,
 abstract   = {The purpose of this essay has been to examine if the arm´s length principles has changed and which position the OECD guidelines has in the application of 14 kap. 19 § IL. The examination resulted in the opinion that OECDs version of the arm´s length principle can be considered changed as the guidelines now encourage reclassification to a higher degree. OECDs guidance fills a function as 14 kap. 19 IL is not detailed enough, but the revised guidelines is not fully useable as they, in some parts, go beyond the scope of the Swedish tax law and are incompatible with current tax law praxis. The guidelines could come to be used anyway as it has been found that the lower courts often apply the current version of OECDs TPG. However, some peculiarities of the Swedish transfer pricing praxis prevent the guidelines from being applied fully.},
 author    = {Eriksson, Martina},
 keyword   = {Skatterätt,Internprissättning,Armlängdsprincipen,BEPS,OECD:s TPG},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Armlängdsprincipen - OECD:s riktlinjer och dess ställning som tolkningsmedel},
 year     = {2017},
}