Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Borde vi gifta oss? - Skillnader i det rättsliga skyddet för makar respektive sambor vid separation och dödsfall

Wetterlin, Jenny LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Par som väljer att leva i ett samboförhållande istället för att gifta sig är idag inte ovanligt. Förr ansågs äktenskapet vara ett livslångt förhållande men idag skiljer sig många gifta par och den gamla tidens syn på äktenskapet har förändrats. Trots att dessa två samlevnadsformer upplevs som jämställda finns stora skillnader i det rättsliga skyddet för makar och sambor. Uppsatsen behandlar de legala skillnader som finns mellan de två olika samlevnadsformerna vid separation och dödsfall. Arvsrätt föreligger inte mellan sambor och vad som ingår i en bodelning skiljer sig avsevärt mellan sambor och makar.

Diskussioner har förekommit om inte samboförhållanden bör jämställas med äktenskap men det har ansetts att det ska vara två olika... (More)
Par som väljer att leva i ett samboförhållande istället för att gifta sig är idag inte ovanligt. Förr ansågs äktenskapet vara ett livslångt förhållande men idag skiljer sig många gifta par och den gamla tidens syn på äktenskapet har förändrats. Trots att dessa två samlevnadsformer upplevs som jämställda finns stora skillnader i det rättsliga skyddet för makar och sambor. Uppsatsen behandlar de legala skillnader som finns mellan de två olika samlevnadsformerna vid separation och dödsfall. Arvsrätt föreligger inte mellan sambor och vad som ingår i en bodelning skiljer sig avsevärt mellan sambor och makar.

Diskussioner har förekommit om inte samboförhållanden bör jämställas med äktenskap men det har ansetts att det ska vara två olika system av olika dignitet. Sambor har istället möjlighet att uppnå ett starkare rättsligt skydd genom upprättande av testamente samt avtal till den efterlevande sambons fördel. De är dock oklart om det genom avtal verkligen går att uppnå samma fullskaliga rättsskydd som automatiskt infaller när två personer ingår äktenskap.

Problematiken kring sambors rättsliga ställning har länge varit en diskuterad fråga. I de övriga nordiska länderna har det skett förändringar för att stärka den legala ställningen för sambor på flera olika sätt. Uppsatsen kommer att gå igenom några av de förslag som finns på hur svensk rätt skulle kunna förändra lagstiftningen och på ett inte alltför omfattande sätt se till att ett större rättsligt skydd uppnås för sambor utan att konkurrera med äktenskapets fullskaliga juridiska paketlösning. (Less)
Abstract
People that choose to live together without getting married is not as unusual today as it was some years ago. Back in the day, marriage was a lifelong commitment, however, that is not always the case today. The two ways of living in a relationship, married or not, might seem like two equal systems, but there are big differences in the legal protections you are granted if you are married or just cohabit. This essay discusses the legal differences a couple will incur when a marriage or a cohabit relationship ends or what happens when one of the partners dies. These questions are relevant because if you are living together without being married you have no legal right to inherit what the deceased partner has left behind. There is also a... (More)
People that choose to live together without getting married is not as unusual today as it was some years ago. Back in the day, marriage was a lifelong commitment, however, that is not always the case today. The two ways of living in a relationship, married or not, might seem like two equal systems, but there are big differences in the legal protections you are granted if you are married or just cohabit. This essay discusses the legal differences a couple will incur when a marriage or a cohabit relationship ends or what happens when one of the partners dies. These questions are relevant because if you are living together without being married you have no legal right to inherit what the deceased partner has left behind. There is also a difference in what is included in the division of property depending on if you are married or not.

There have been discussion about whether cohabitants should receive the same legal rights as married couples when it comes to the division of property and inheritance, but many consider the two different systems to warrant two different degrees of legal protections and rights. If you are living together without being married you can leave a will for the other person’s advantage. However, it is not clear if you can reach the same degree of complete legal protection that one automatically receives when married.

The problems regarding the legal status of cohabitants have long been discussed and questioned. In some other Nordic countries changes have been made to improve the legal status and protections for people living together without being married. This essay will discuss some of the suggestions that have been made in Sweden to moderately change to the law and improve the legal status for cohabitants without devaluing the legal institution of marriage. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wetterlin, Jenny LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
familjerätt
language
Swedish
id
8899728
date added to LUP
2017-02-10 14:07:05
date last changed
2017-02-10 14:07:05
@misc{8899728,
 abstract   = {{People that choose to live together without getting married is not as unusual today as it was some years ago. Back in the day, marriage was a lifelong commitment, however, that is not always the case today. The two ways of living in a relationship, married or not, might seem like two equal systems, but there are big differences in the legal protections you are granted if you are married or just cohabit. This essay discusses the legal differences a couple will incur when a marriage or a cohabit relationship ends or what happens when one of the partners dies. These questions are relevant because if you are living together without being married you have no legal right to inherit what the deceased partner has left behind. There is also a difference in what is included in the division of property depending on if you are married or not.

There have been discussion about whether cohabitants should receive the same legal rights as married couples when it comes to the division of property and inheritance, but many consider the two different systems to warrant two different degrees of legal protections and rights. If you are living together without being married you can leave a will for the other person’s advantage. However, it is not clear if you can reach the same degree of complete legal protection that one automatically receives when married. 

The problems regarding the legal status of cohabitants have long been discussed and questioned. In some other Nordic countries changes have been made to improve the legal status and protections for people living together without being married. This essay will discuss some of the suggestions that have been made in Sweden to moderately change to the law and improve the legal status for cohabitants without devaluing the legal institution of marriage.}},
 author    = {{Wetterlin, Jenny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Borde vi gifta oss? - Skillnader i det rättsliga skyddet för makar respektive sambor vid separation och dödsfall}},
 year     = {{2016}},
}