Advanced

Köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt vid köp av fast egendom - var går gränsen?

Abidini, Nurije LU (2017) HARH01 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Utgångspunkten i jordabalken är att en fastighet vid ett köp ska stämma överens med vad parterna har avtalat. Fastigheten ska inte avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Vidare gäller det att fastigheten är i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen. För att köparen ska känna sig trygg i att fastigheten är i det avtalade skicket ska denne göra en noggrann undersökning av fastigheten. Vid sådana fel som köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt kan inte säljaren bli felansvarig. Avvikelser som köparen inte bort upptäcka, d.v.s. dolda fel, är det säljaren som ansvarar för. Hur stor omfattning köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt har beror på omständigheter från fall till fall.... (More)
Utgångspunkten i jordabalken är att en fastighet vid ett köp ska stämma överens med vad parterna har avtalat. Fastigheten ska inte avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Vidare gäller det att fastigheten är i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen. För att köparen ska känna sig trygg i att fastigheten är i det avtalade skicket ska denne göra en noggrann undersökning av fastigheten. Vid sådana fel som köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt kan inte säljaren bli felansvarig. Avvikelser som köparen inte bort upptäcka, d.v.s. dolda fel, är det säljaren som ansvarar för. Hur stor omfattning köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt har beror på omständigheter från fall till fall. Säljaren har även rätt att friskriva sig från felansvar genom att avtala en friskrivningsklausul i köpehandlingen. Säljaren kan friskriva sig från felansvar genom friskrivningar som kan antingen vara generella eller beträffande en viss egenskap. Utöver säljarens rätt att friskriva sig kan denne bli bunden av utfästelser beträffande fastighetens skick. Dessa utfästelser ska vara specificerade och tydliga. Utfästelser som är allmänt lovprisande eller generella innebär att säljaren inte är bunden. Det åligger köparen att utföra en ordentlig undersökning för att slippa bli felansvarig. (Less)
Abstract
The outset of property law is that a property at a purchase should be consistent with what has been agreed upon. The property must not deviate from what the buyer could reasonably require from it at purchase. Furthermore, the property has to be in the condition it was on the day of the contract. For the buyer to feel secure over that the property is in the agreed condition he or she must make a careful investigation of the property. For those defects that the buyer has discovered or should have had discovered the seller can not be held accountable. For those defects that the buyer should not been able to discover, i.e. defects that are hidden, the seller can be held accountable. The magnitude of the buyers duty to investigate and the... (More)
The outset of property law is that a property at a purchase should be consistent with what has been agreed upon. The property must not deviate from what the buyer could reasonably require from it at purchase. Furthermore, the property has to be in the condition it was on the day of the contract. For the buyer to feel secure over that the property is in the agreed condition he or she must make a careful investigation of the property. For those defects that the buyer has discovered or should have had discovered the seller can not be held accountable. For those defects that the buyer should not been able to discover, i.e. defects that are hidden, the seller can be held accountable. The magnitude of the buyers duty to investigate and the sellers duty of disclosure depends on different circumstances from case to case. The seller has the right to exclude his liability for defects by including a clause in the sales document. The seller may disclaim liability for defects by including a clause in the contract that may be either general or referring to a specific part of the property. In addition to the seller's right to exonerate himself, he may be secured by commitments regarding the condition of the property. These commitments must be specified and clear. Promises that are generally laudatory or general means that the seller is not secured. It is the buyer's duty to make sure to carry out a careful investigation of the property in order to avoid being responsible for defects. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abidini, Nurije LU
supervisor
organization
course
HARH01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
AvtL, Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. HD, Högsta domstolen HovR, Hovrätten JB, Jordabalk (1970:994) KöpL, Köplag (1990:931) NJA I, Nytt Juridiskt Arkiv I Prop., Proposition TR, Tingsrätten
language
Swedish
id
8899731
date added to LUP
2017-01-20 15:36:13
date last changed
2017-01-20 15:36:13
@misc{8899731,
 abstract   = {The outset of property law is that a property at a purchase should be consistent with what has been agreed upon. The property must not deviate from what the buyer could reasonably require from it at purchase. Furthermore, the property has to be in the condition it was on the day of the contract. For the buyer to feel secure over that the property is in the agreed condition he or she must make a careful investigation of the property. For those defects that the buyer has discovered or should have had discovered the seller can not be held accountable. For those defects that the buyer should not been able to discover, i.e. defects that are hidden, the seller can be held accountable. The magnitude of the buyers duty to investigate and the sellers duty of disclosure depends on different circumstances from case to case. The seller has the right to exclude his liability for defects by including a clause in the sales document. The seller may disclaim liability for defects by including a clause in the contract that may be either general or referring to a specific part of the property. In addition to the seller's right to exonerate himself, he may be secured by commitments regarding the condition of the property. These commitments must be specified and clear. Promises that are generally laudatory or general means that the seller is not secured. It is the buyer's duty to make sure to carry out a careful investigation of the property in order to avoid being responsible for defects.},
 author    = {Abidini, Nurije},
 keyword   = {AvtL,Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 	förmögenhetsrättens område. HD,Högsta domstolen HovR,Hovrätten JB,Jordabalk (1970:994) KöpL,Köplag (1990:931) NJA I,Nytt Juridiskt Arkiv I Prop.,Proposition TR,Tingsrätten},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt vid köp av fast egendom - var går gränsen?},
 year     = {2017},
}