Advanced

Självmedkänsla och självkänsla hos ungdomar och dess samband med psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse

Christensen, Hanna LU and Malmbjer, Karin LU (2017) PSPT02 20162
Department of Psychology
Abstract
This study examined the relation of self-compassion and self-esteem, to mental illness and life satisfaction in adolescents. The study examined both the correlations between the concepts mentioned above but also whether self-compassion and self-esteem can predict mental illness and life satisfaction in adolescents. Participants were 303 pupils from three different high schools in Scania, Sweden (70.6 % female, 28.1 % male). The participants’ age varied between 15 and 20 years but the majority was between 16 and 18 years old (91.7 %). Using a correlational design, along with stepwise regression, the study found that girls had significant lower self-compassion and self-esteem than boys and at the same time higher levels of depression,... (More)
This study examined the relation of self-compassion and self-esteem, to mental illness and life satisfaction in adolescents. The study examined both the correlations between the concepts mentioned above but also whether self-compassion and self-esteem can predict mental illness and life satisfaction in adolescents. Participants were 303 pupils from three different high schools in Scania, Sweden (70.6 % female, 28.1 % male). The participants’ age varied between 15 and 20 years but the majority was between 16 and 18 years old (91.7 %). Using a correlational design, along with stepwise regression, the study found that girls had significant lower self-compassion and self-esteem than boys and at the same time higher levels of depression, anxiety and stress. Note that there was no difference between girls and boys when considering life satisfaction. The study also found medium to strong correlations between self-esteem, self-compassion and the different measures of mental illness and well-being. Finally, the stepwise regression shows that self-compassion and basic self-esteem predicts mental illness (depression, anxiety and stress) and life satisfaction in adolescents. The only exception is self-compassion as a significant predictor of anxiety in boys. (Less)
Abstract (Swedish)
Den här studien undersökte hur självmedkänsla och självkänsla förhåller sig till psykisk ohälsa och livstillfredsställelse hos ungdomar. Studien undersökte dels sambanden mellan ovanstående begrepp men också huruvida självmedkänsla och självkänsla kan förutsäga psykisk ohälsa och livstillfredsställelse hos ungdomar. Deltagare var 303 elever från tre olika gymnasieskolor i Skåne (70.6 % flickor, 28.1 % pojkar). Deltagarnas ålder varierade mellan 15 och 20 år men majoriteten av de svarande var mellan 16 och 18 år (91.7 %). Studien använde sig av korrelations- och stegvisa regressionsanalyser och fann att flickor hade signifikant lägre självmedkänsla och självkänsla än pojkar och samtidigt högre grad av depression, ångest och stress. Flickor... (More)
Den här studien undersökte hur självmedkänsla och självkänsla förhåller sig till psykisk ohälsa och livstillfredsställelse hos ungdomar. Studien undersökte dels sambanden mellan ovanstående begrepp men också huruvida självmedkänsla och självkänsla kan förutsäga psykisk ohälsa och livstillfredsställelse hos ungdomar. Deltagare var 303 elever från tre olika gymnasieskolor i Skåne (70.6 % flickor, 28.1 % pojkar). Deltagarnas ålder varierade mellan 15 och 20 år men majoriteten av de svarande var mellan 16 och 18 år (91.7 %). Studien använde sig av korrelations- och stegvisa regressionsanalyser och fann att flickor hade signifikant lägre självmedkänsla och självkänsla än pojkar och samtidigt högre grad av depression, ångest och stress. Flickor och pojkar skilde sig dock inte åt avseende livstillfredsställelse. Studien fann även medelstarka till starka samband mellan självkänsla, och självmedkänsla, och de olika måtten på psykisk ohälsa och livstillfredsställelse. Slutligen, de stegvisa regressionsanalyserna visar att självmedkänsla och grundläggande självkänsla predicerar psykisk ohälsa (depression, ångest och stress) och livstillfredsställelse hos ungdomar. Enda undantaget är att självmedkänsla inte är en signifikant prediktor av ångest hos pojkar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christensen, Hanna LU and Malmbjer, Karin LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
self-compassion, self- esteem, adolescents, mental illness, life satisfaction, well-being, gender differences, självmedkänsla, självkänsla, ungdomar, psykisk ohälsa, livstillfredsställelse, välbefinnande, könsskillnader
language
Swedish
id
8899742
date added to LUP
2017-01-17 15:48:53
date last changed
2017-01-17 15:48:53
@misc{8899742,
 abstract   = {This study examined the relation of self-compassion and self-esteem, to mental illness and life satisfaction in adolescents. The study examined both the correlations between the concepts mentioned above but also whether self-compassion and self-esteem can predict mental illness and life satisfaction in adolescents. Participants were 303 pupils from three different high schools in Scania, Sweden (70.6 % female, 28.1 % male). The participants’ age varied between 15 and 20 years but the majority was between 16 and 18 years old (91.7 %). Using a correlational design, along with stepwise regression, the study found that girls had significant lower self-compassion and self-esteem than boys and at the same time higher levels of depression, anxiety and stress. Note that there was no difference between girls and boys when considering life satisfaction. The study also found medium to strong correlations between self-esteem, self-compassion and the different measures of mental illness and well-being. Finally, the stepwise regression shows that self-compassion and basic self-esteem predicts mental illness (depression, anxiety and stress) and life satisfaction in adolescents. The only exception is self-compassion as a significant predictor of anxiety in boys.},
 author    = {Christensen, Hanna and Malmbjer, Karin},
 keyword   = {self-compassion,self- esteem,adolescents,mental illness,life satisfaction,well-being,gender differences,självmedkänsla,självkänsla,ungdomar,psykisk ohälsa,livstillfredsställelse,välbefinnande,könsskillnader},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självmedkänsla och självkänsla hos ungdomar och dess samband med psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse},
 year     = {2017},
}