Advanced

Musikterapins påverkan på äldre personer med demens. En litteraturstudie.

Najam, Forat LU and Paulsson, Dovile LU (2017) SJSK20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som påverkar de kognitiva funktionerna. Dessa sjukdomar är ett växande folkhälsoproblem både i Sverige och internationellt. Årligen insjuknar cirka 25 000 personer av Sveriges befolkning i demens och antalet beräknas successivt öka. De flesta personer med demens uppvisar någon gång under sjukdomsförloppet beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) vilka leder till lidande både för patienter och närstående. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att belysa hur musikterapi i vårdmiljön på äldreboende påverkar äldre personer med demenssjukdom. Metod: Studien baserades på tio vetenskapliga artiklar som analyserades utifrån en integrerad analysmetod. Resultat: I... (More)
Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som påverkar de kognitiva funktionerna. Dessa sjukdomar är ett växande folkhälsoproblem både i Sverige och internationellt. Årligen insjuknar cirka 25 000 personer av Sveriges befolkning i demens och antalet beräknas successivt öka. De flesta personer med demens uppvisar någon gång under sjukdomsförloppet beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) vilka leder till lidande både för patienter och närstående. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att belysa hur musikterapi i vårdmiljön på äldreboende påverkar äldre personer med demenssjukdom. Metod: Studien baserades på tio vetenskapliga artiklar som analyserades utifrån en integrerad analysmetod. Resultat: I resultatet framkom att majoriteten av studierna visade att musikterapi var en effektiv metod som möjliggjorde en förbättring av BPSD. Diskussion: Det övergripande resultatet i litteraturstudien tyder på att musikterapi är en behandlingsmetod som har positiva effekter på BPSD utan att medföra några biverkningar. Slutsats: Musikterapi har visat sig ha en bidragande del i omvårdnaden av personer med demens men det behövs ytterligare forskning i området för att få en tydligare bild av musikterapins effekter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Najam, Forat LU and Paulsson, Dovile LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Musikterapi, demens, äldreboende, BPSD
language
Swedish
id
8899805
date added to LUP
2017-03-01 14:01:32
date last changed
2017-03-01 14:01:32
@misc{8899805,
 abstract   = {Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som påverkar de kognitiva funktionerna. Dessa sjukdomar är ett växande folkhälsoproblem både i Sverige och internationellt. Årligen insjuknar cirka 25 000 personer av Sveriges befolkning i demens och antalet beräknas successivt öka. De flesta personer med demens uppvisar någon gång under sjukdomsförloppet beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) vilka leder till lidande både för patienter och närstående. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att belysa hur musikterapi i vårdmiljön på äldreboende påverkar äldre personer med demenssjukdom. Metod: Studien baserades på tio vetenskapliga artiklar som analyserades utifrån en integrerad analysmetod. Resultat: I resultatet framkom att majoriteten av studierna visade att musikterapi var en effektiv metod som möjliggjorde en förbättring av BPSD. Diskussion: Det övergripande resultatet i litteraturstudien tyder på att musikterapi är en behandlingsmetod som har positiva effekter på BPSD utan att medföra några biverkningar. Slutsats: Musikterapi har visat sig ha en bidragande del i omvårdnaden av personer med demens men det behövs ytterligare forskning i området för att få en tydligare bild av musikterapins effekter.},
 author    = {Najam, Forat and Paulsson, Dovile},
 keyword   = {Musikterapi,demens,äldreboende,BPSD},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musikterapins påverkan på äldre personer med demens. En litteraturstudie.},
 year     = {2017},
}