Advanced

En väg in - Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med telefonrågivning riktad till barn -och ungdomar med psykisk ohälsa och deras föräldrar inom Region Skåne

Johansson, Katarina LU and Andersen Hurtig, Eva LU (2017) SPSM20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Det har visat sig att samhällets insatser för barn och unga med psykisk ohälsa har varit otillräckliga. Otillräckligheten inom den specialiserade barn och ungdoms psykiatrin (BUP) har resulterat i långa väntetider med dålig tillgänglighet för sina patienter. Med anledning av detta så beslutade regeringen att hälso- och sjukvårdsnämnden skulle göra en särskild satsning för att underlätta för denna målgrupp. Inom Region Skåne bestod denna satsning bland annat av att skapa telefonrådgivnings - uppdraget En Väg In, detta för att underlätta för barn och unga samt deras vårdnadshavare att söka stöd vid psykisk ohälsa. Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskorna som arbetar inom En Väg In upplevde sin arbetssituation.... (More)
Det har visat sig att samhällets insatser för barn och unga med psykisk ohälsa har varit otillräckliga. Otillräckligheten inom den specialiserade barn och ungdoms psykiatrin (BUP) har resulterat i långa väntetider med dålig tillgänglighet för sina patienter. Med anledning av detta så beslutade regeringen att hälso- och sjukvårdsnämnden skulle göra en särskild satsning för att underlätta för denna målgrupp. Inom Region Skåne bestod denna satsning bland annat av att skapa telefonrådgivnings - uppdraget En Väg In, detta för att underlätta för barn och unga samt deras vårdnadshavare att söka stöd vid psykisk ohälsa. Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskorna som arbetar inom En Väg In upplevde sin arbetssituation. Intervjuer genomfördes med 10 sjuksköterskor som arbetade eller hade arbetat inom En Väg In. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att informanterna kände en meningsfullhet i det arbete de utförde med själva telefonsamtalet. Vidare visar resultatet att informanterna upplevde brist på information och tydlighet om syftet med telefonrådgivningsuppdraget samt bristande resurser inom organisationen vilket beskrevs som otillfredsställande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Katarina LU and Andersen Hurtig, Eva LU
supervisor
organization
course
SPSM20 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Telefonrådgivning, barnpsykiatri, upplevelser
language
Swedish
id
8899846
date added to LUP
2017-03-01 13:45:40
date last changed
2017-03-01 13:45:40
@misc{8899846,
 abstract   = {Det har visat sig att samhällets insatser för barn och unga med psykisk ohälsa har varit otillräckliga. Otillräckligheten inom den specialiserade barn och ungdoms psykiatrin (BUP) har resulterat i långa väntetider med dålig tillgänglighet för sina patienter. Med anledning av detta så beslutade regeringen att hälso- och sjukvårdsnämnden skulle göra en särskild satsning för att underlätta för denna målgrupp. Inom Region Skåne bestod denna satsning bland annat av att skapa telefonrådgivnings - uppdraget En Väg In, detta för att underlätta för barn och unga samt deras vårdnadshavare att söka stöd vid psykisk ohälsa. Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskorna som arbetar inom En Väg In upplevde sin arbetssituation. Intervjuer genomfördes med 10 sjuksköterskor som arbetade eller hade arbetat inom En Väg In. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att informanterna kände en meningsfullhet i det arbete de utförde med själva telefonsamtalet. Vidare visar resultatet att informanterna upplevde brist på information och tydlighet om syftet med telefonrådgivningsuppdraget samt bristande resurser inom organisationen vilket beskrevs som otillfredsställande.},
 author    = {Johansson, Katarina and Andersen Hurtig, Eva},
 keyword   = {Telefonrådgivning,barnpsykiatri,upplevelser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En väg in - Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med telefonrågivning riktad till barn -och ungdomar med psykisk ohälsa och deras föräldrar inom Region Skåne},
 year     = {2017},
}