Advanced

Psykisk ohälsa - Vilket rehabiliteringsansvar har arbetsgivaren?

Ljunggren, Ellen LU and Block, Emelie LU (2017) HARH16 20162
Department of Business Law
Abstract
Mental illness is a problem that has grown extensively in recent years, and causes a majority of long-term sick leaves in Sweden. The purpose of this essay is to investigate how far-reaching the responsibility of the employers is for the rehabilitation efforts when an employee is suffering from mental disorder. The essay also examines the employers possibilities to dismiss a sick employee. The rehabilitation responsibilities has transformed over the years. Initially it only covered physical damage and disease, to in recent years also including factors of mental health and wellbeing. The general purpose of rehabilitation is to help employees regain their working capacity and be able to support themselves through paid work. Rehabilitation... (More)
Mental illness is a problem that has grown extensively in recent years, and causes a majority of long-term sick leaves in Sweden. The purpose of this essay is to investigate how far-reaching the responsibility of the employers is for the rehabilitation efforts when an employee is suffering from mental disorder. The essay also examines the employers possibilities to dismiss a sick employee. The rehabilitation responsibilities has transformed over the years. Initially it only covered physical damage and disease, to in recent years also including factors of mental health and wellbeing. The general purpose of rehabilitation is to help employees regain their working capacity and be able to support themselves through paid work. Rehabilitation associated with mental disorder is very widespread and can be quite complicated for the employer to fullfill. The Working Environment Act (AML) and the Social Insurance Code (SFB) regulates the responsibility of the employers for the rehabilitation. However, in the legislation there is no detailed instruction on the execution of the rehabilitation process, instead this is analysed by using examples from the Swedish Labour Court. Employers must always fulfill their obligation for the rehabilitation of employees that are suffering of illness. The Swedish Employment Protection Act (LAS) deals with regulations concerning dismissal of the employees. A sick employee has a reinforced employment protection, implying that a dismissal may not take place until the rehabilitation responsibility of the employer is fulfilled. Legislation, preparatory work and law practice has been investigated and analysed to help responding the questions in this essay. (Less)
Abstract (Swedish)
Psykisk ohälsa är ett problem som har ökat i stor utsträckning de senaste åren och är idag en orsak till flertalet långtidssjukskrivningar i Sverige. Syftet med denna uppsats är att utreda hur långtgående arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är då en arbetstagare drabbats av psykisk ohälsa, samt vilken möjlighet en arbetsgivare har att säga upp en sjuk arbetstagare. Rehabiliteringsansvaret har fått en förändrad karaktär genom åren. Från att endast ha omfattat fysiska skador och sjukdomar till att även innefatta faktorer om psykisk hälsa och välmående. Den generella syftet med rehabilitering är att ge människor i yrkesverksam ålder hjälp att återfå sin arbetsförmåga och möjlighet att kunna försörja sig själv genom förvärvsarbete.... (More)
Psykisk ohälsa är ett problem som har ökat i stor utsträckning de senaste åren och är idag en orsak till flertalet långtidssjukskrivningar i Sverige. Syftet med denna uppsats är att utreda hur långtgående arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är då en arbetstagare drabbats av psykisk ohälsa, samt vilken möjlighet en arbetsgivare har att säga upp en sjuk arbetstagare. Rehabiliteringsansvaret har fått en förändrad karaktär genom åren. Från att endast ha omfattat fysiska skador och sjukdomar till att även innefatta faktorer om psykisk hälsa och välmående. Den generella syftet med rehabilitering är att ge människor i yrkesverksam ålder hjälp att återfå sin arbetsförmåga och möjlighet att kunna försörja sig själv genom förvärvsarbete. Rehabilitering i samband med psykisk ohälsa är omfattande och kan vara ganska komplicerad för arbetsgivaren. Arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken är de författningar som behandlar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Dock framgår det inte i någon lagstiftning detaljerade instruktioner kring hur rehabiliteringsarbetet ska utföras. Detta utreds istället med hjälp av praxis från arbetsdomstolen. Arbetsgivaren är alltid skyldig att fullgöra sin rehabiliteringsskyldighet av en sjuk arbetstagare. Lagen om anställningsskydd reglerar bestämmelser kring uppsägning av arbetstagare. En sjuk arbetstagare har ett förstärkt anställningsskydd, vilket resulterar i att en eventuell uppsägning inte får ske innan arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är uppfyllt. Till hjälp för att besvara uppsatsens frågeställningar har lagstiftning, förarbeten och praxis undersökts och analyserats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljunggren, Ellen LU and Block, Emelie LU
supervisor
organization
course
HARH16 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsmiljö, psykisk ohälsa, rehabiliteringsansvar, psykosocial arbetsmiljö
language
Swedish
id
8899865
date added to LUP
2017-01-19 11:33:45
date last changed
2017-01-19 11:33:45
@misc{8899865,
 abstract   = {Mental illness is a problem that has grown extensively in recent years, and causes a majority of long-term sick leaves in Sweden. The purpose of this essay is to investigate how far-reaching the responsibility of the employers is for the rehabilitation efforts when an employee is suffering from mental disorder. The essay also examines the employers possibilities to dismiss a sick employee. The rehabilitation responsibilities has transformed over the years. Initially it only covered physical damage and disease, to in recent years also including factors of mental health and wellbeing. The general purpose of rehabilitation is to help employees regain their working capacity and be able to support themselves through paid work. Rehabilitation associated with mental disorder is very widespread and can be quite complicated for the employer to fullfill. The Working Environment Act (AML) and the Social Insurance Code (SFB) regulates the responsibility of the employers for the rehabilitation. However, in the legislation there is no detailed instruction on the execution of the rehabilitation process, instead this is analysed by using examples from the Swedish Labour Court. Employers must always fulfill their obligation for the rehabilitation of employees that are suffering of illness. The Swedish Employment Protection Act (LAS) deals with regulations concerning dismissal of the employees. A sick employee has a reinforced employment protection, implying that a dismissal may not take place until the rehabilitation responsibility of the employer is fulfilled. Legislation, preparatory work and law practice has been investigated and analysed to help responding the questions in this essay.},
 author    = {Ljunggren, Ellen and Block, Emelie},
 keyword   = {Arbetsmiljö,psykisk ohälsa,rehabiliteringsansvar,psykosocial arbetsmiljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykisk ohälsa - Vilket rehabiliteringsansvar har arbetsgivaren?},
 year     = {2017},
}