Advanced

Bristande arbetsprestation som grund för uppsägning

Westenius, Fanny LU and Bruzelius, Olivia LU (2017) HARH16 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Fokus i uppsatsen ligger på att förklara och analysera under vilka förhållanden bristande arbetsprestation kan utgöra saklig grund för uppsägning. För att kunna göra detta krävs det en bedömning av arbetsprestationens bristfällighet. Avgörande för uppsägningens giltighet i detta fall är också om arbetsgivaren uppfyllt sina skyldigheter att försöka förbättra arbetstagarens prestation innan uppsägningen. Det föreligger även skyldigheter för arbetstagaren att försöka förbättra sin arbetsprestation och i de fall dessa inte uppfylls kan också det få konsekvenser för uppsägningens giltighet.

I uppsatsen förs även en diskussion kring tre av de intressen som finns vid en uppsägning med bristande arbetsprestation som grund. Den underpresterande... (More)
Fokus i uppsatsen ligger på att förklara och analysera under vilka förhållanden bristande arbetsprestation kan utgöra saklig grund för uppsägning. För att kunna göra detta krävs det en bedömning av arbetsprestationens bristfällighet. Avgörande för uppsägningens giltighet i detta fall är också om arbetsgivaren uppfyllt sina skyldigheter att försöka förbättra arbetstagarens prestation innan uppsägningen. Det föreligger även skyldigheter för arbetstagaren att försöka förbättra sin arbetsprestation och i de fall dessa inte uppfylls kan också det få konsekvenser för uppsägningens giltighet.

I uppsatsen förs även en diskussion kring tre av de intressen som finns vid en uppsägning med bristande arbetsprestation som grund. Den underpresterande arbetstagarens intresse av att behålla sin anställning, arbetsgivarens intresse av att ha väl presterande arbetstagare samt intresset hos den underpresterande arbetstagarens kollegor av att inte påverkas negativt av den bristande prestationen.

Vår slutsats är att bristande arbetsprestation kan utgöra saklig grund för uppsägning då prestationen är tillräckligt bristfällig och arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter att försöka förbättra arbetsprestationen. Saklig grund kan även föreligga om arbetstagaren inte uppfyller sina skyldigheter. Bestämmelserna på området är i huvudsak utformade för att främja den underpresterande arbetstagarens intresse. (Less)
Abstract
The main focus of the essay is on explaining and analysing what circumstances in which insufficient workload can result in just cause for dismissal. In order to do this the insufficiency of the workload has to be examined. Another crucial thing for the validity of the dismissal is if the responsibilities of the employer, in order to try to improve the workload of the employee, are fulfilled before the dismissal. There are some duties, regarding improving the workload, for the underperforming employee as well. These duties can also affect the validity of the dismissal if they are not fulfilled.

In the essay we also discuss three of the interests that are present in case of a dismissal based on insufficient workload. The underperforming... (More)
The main focus of the essay is on explaining and analysing what circumstances in which insufficient workload can result in just cause for dismissal. In order to do this the insufficiency of the workload has to be examined. Another crucial thing for the validity of the dismissal is if the responsibilities of the employer, in order to try to improve the workload of the employee, are fulfilled before the dismissal. There are some duties, regarding improving the workload, for the underperforming employee as well. These duties can also affect the validity of the dismissal if they are not fulfilled.

In the essay we also discuss three of the interests that are present in case of a dismissal based on insufficient workload. The underperforming employee’s interest of keeping their employment, the employer’s interest to possess well performing employees as well as the interest of the colleges of the underperforming employee to not be adversely affected from the insufficient workload.

Our conclusion is that insufficient workload can result in just cause for dismissal if the workload is inadequate enough and if the responsibilities of the employer, in order to try to improve the workload, are fulfilled. Just cause can also be current if the responsibilities of the employee are not fulfilled. The provisions of the area are mainly formed to support the interest of the underperforming employee. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westenius, Fanny LU and Bruzelius, Olivia LU
supervisor
organization
course
HARH16 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bristande arbetsprestation, Uppsägning, Saklig grund
language
Swedish
id
8899886
date added to LUP
2017-01-19 13:57:59
date last changed
2017-01-19 13:57:59
@misc{8899886,
 abstract   = {The main focus of the essay is on explaining and analysing what circumstances in which insufficient workload can result in just cause for dismissal. In order to do this the insufficiency of the workload has to be examined. Another crucial thing for the validity of the dismissal is if the responsibilities of the employer, in order to try to improve the workload of the employee, are fulfilled before the dismissal. There are some duties, regarding improving the workload, for the underperforming employee as well. These duties can also affect the validity of the dismissal if they are not fulfilled.

In the essay we also discuss three of the interests that are present in case of a dismissal based on insufficient workload. The underperforming employee’s interest of keeping their employment, the employer’s interest to possess well performing employees as well as the interest of the colleges of the underperforming employee to not be adversely affected from the insufficient workload. 

Our conclusion is that insufficient workload can result in just cause for dismissal if the workload is inadequate enough and if the responsibilities of the employer, in order to try to improve the workload, are fulfilled. Just cause can also be current if the responsibilities of the employee are not fulfilled. The provisions of the area are mainly formed to support the interest of the underperforming employee.},
 author    = {Westenius, Fanny and Bruzelius, Olivia},
 keyword   = {Bristande arbetsprestation,Uppsägning,Saklig grund},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bristande arbetsprestation som grund för uppsägning},
 year     = {2017},
}