Advanced

Taktik, tydlighet och tillit - en studie av timeouter i svensk elithandboll

Olofsson, Sofie LU and Wrobel, Peter LU (2017) PSPT02 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att nå en fördjupad förståelse av timeouter i handboll, hur de används och vad som kommuniceras. En fallstudie genomfördes med ett herrhandbollslag i den högsta divisionen i svensk handboll. En kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod användes där tränarens kommunikation kategoriserades med hjälp av Hasties (1999) instrument för skattning av tränarkommunikation under timeout. Detta följdes upp med semistrukturerade intervjuer med tränaren och sju spelare. Resultatet visade att tränaren primärt använder tiden för taktiska instruktioner, framförallt taktiskt proaktiva uttalanden, men även psykologiska uttalanden. Tematisk analys användes i bearbetningen av intervjuerna där fyra huvudteman skapades: hantering av timeout,... (More)
Studiens syfte var att nå en fördjupad förståelse av timeouter i handboll, hur de används och vad som kommuniceras. En fallstudie genomfördes med ett herrhandbollslag i den högsta divisionen i svensk handboll. En kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod användes där tränarens kommunikation kategoriserades med hjälp av Hasties (1999) instrument för skattning av tränarkommunikation under timeout. Detta följdes upp med semistrukturerade intervjuer med tränaren och sju spelare. Resultatet visade att tränaren primärt använder tiden för taktiska instruktioner, framförallt taktiskt proaktiva uttalanden, men även psykologiska uttalanden. Tematisk analys användes i bearbetningen av intervjuerna där fyra huvudteman skapades: hantering av timeout, fokus, auktoritet och sammanhållning. Resultatet diskuteras i förhållande till teori om tränarbeteende, gruppfenomen i sport och kognitiva aspekter som uppmärksamhet och inlärning. Slutligen presenterades förslag på utveckling av timeouthantering såsom tydlighet, begränsad information, vila och positiv förstärkning. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to gain a deeper understanding of timeouts in handball, how they are used and what is communicated. A case study was performed with a men’s handball team in the top division in Swedish handball. A combined quantitative and qualitative method was used where the coach’s communication was categorized using Hastie’s (1999) instrument for assessment of coach communication during timeouts. This was followed by semi-structured interviews with the coach and seven players. The results showed that the coach primarily use timeouts for tactical instructions, especially tactically proactive statements, but also psychological statements. Thematic analysis was used in the processing of the interviews, resulting in four main... (More)
The purpose of this study was to gain a deeper understanding of timeouts in handball, how they are used and what is communicated. A case study was performed with a men’s handball team in the top division in Swedish handball. A combined quantitative and qualitative method was used where the coach’s communication was categorized using Hastie’s (1999) instrument for assessment of coach communication during timeouts. This was followed by semi-structured interviews with the coach and seven players. The results showed that the coach primarily use timeouts for tactical instructions, especially tactically proactive statements, but also psychological statements. Thematic analysis was used in the processing of the interviews, resulting in four main themes: timeout management, focus, authority and cohesion. The results were discussed in relation to the theory of coach behavior, group phenomenon in sports and cognitive aspects such as attention and learning. Finally, proposals were presented on the development of timeout management such as direct and clear instructions, limited information, rest and positive reinforcement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olofsson, Sofie LU and Wrobel, Peter LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
timeout, handboll, ledarskap, idrott, kommunikation, fallstudie, tematisk analys
language
Swedish
id
8899910
date added to LUP
2017-01-18 15:57:25
date last changed
2017-01-18 15:57:25
@misc{8899910,
 abstract   = {The purpose of this study was to gain a deeper understanding of timeouts in handball, how they are used and what is communicated. A case study was performed with a men’s handball team in the top division in Swedish handball. A combined quantitative and qualitative method was used where the coach’s communication was categorized using Hastie’s (1999) instrument for assessment of coach communication during timeouts. This was followed by semi-structured interviews with the coach and seven players. The results showed that the coach primarily use timeouts for tactical instructions, especially tactically proactive statements, but also psychological statements. Thematic analysis was used in the processing of the interviews, resulting in four main themes: timeout management, focus, authority and cohesion. The results were discussed in relation to the theory of coach behavior, group phenomenon in sports and cognitive aspects such as attention and learning. Finally, proposals were presented on the development of timeout management such as direct and clear instructions, limited information, rest and positive reinforcement.},
 author    = {Olofsson, Sofie and Wrobel, Peter},
 keyword   = {timeout,handboll,ledarskap,idrott,kommunikation,fallstudie,tematisk analys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Taktik, tydlighet och tillit - en studie av timeouter i svensk elithandboll},
 year     = {2017},
}