Advanced

”Det fattar jag väl själv, att det inte är optimalt" - En kvalitativ intervjustudie om personliga erfarenheter av vård i samband med självskadebeteende

Nilsson, Elise LU and Svensson, Anna LU (2017) SPSM20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Studier visar att sjukvården lider av brist på kunskap om självskadebeteende. Personer med självskadebeteende upplever ofta att de ignoreras och förminskas. Det finns begränsad forskning
inom området och ytterligare studier behövs för att uppnå ökad förståelse samt förbättrat bemötande och behandling. Syfte: Att undersöka vad personer med erfarenhet av självskadebeteende upplevt varit av betydelse i kontakten med vården på väg mot tillfrisknad. Metod: Intervjuer med tio personer kring deras erfarenheter av vård vid självskadebeteende. En kvalitativ innehållsanalys användes. Analysen resulterade i tre kategorier. Resultat: Tre kategorier identifierades: Självomhändertagande, Personcentrerad vård samt Att bli sedd som en hel... (More)
Bakgrund: Studier visar att sjukvården lider av brist på kunskap om självskadebeteende. Personer med självskadebeteende upplever ofta att de ignoreras och förminskas. Det finns begränsad forskning
inom området och ytterligare studier behövs för att uppnå ökad förståelse samt förbättrat bemötande och behandling. Syfte: Att undersöka vad personer med erfarenhet av självskadebeteende upplevt varit av betydelse i kontakten med vården på väg mot tillfrisknad. Metod: Intervjuer med tio personer kring deras erfarenheter av vård vid självskadebeteende. En kvalitativ innehållsanalys användes. Analysen resulterade i tre kategorier. Resultat: Tre kategorier identifierades: Självomhändertagande, Personcentrerad vård samt Att bli sedd som en hel människa. Samtliga var av stor betydelse för tillfrisknad. Slutsats: Ett patientperspektiv på vård vid självskadebeteende kan öka förståelsen och därmed förbättra bemötande och behandling av personer som skadar sig själv. Det behövs dock ytterligare forskning inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Elise LU and Svensson, Anna LU
supervisor
organization
course
SPSM20 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Självskadebeteende, Erfarenhet, Patientperspektiv, Personcentrerad vård
language
Swedish
id
8899925
date added to LUP
2017-03-01 13:46:17
date last changed
2017-03-01 13:46:17
@misc{8899925,
 abstract   = {Bakgrund: Studier visar att sjukvården lider av brist på kunskap om självskadebeteende. Personer med självskadebeteende upplever ofta att de ignoreras och förminskas. Det finns begränsad forskning
inom området och ytterligare studier behövs för att uppnå ökad förståelse samt förbättrat bemötande och behandling. Syfte: Att undersöka vad personer med erfarenhet av självskadebeteende upplevt varit av betydelse i kontakten med vården på väg mot tillfrisknad. Metod: Intervjuer med tio personer kring deras erfarenheter av vård vid självskadebeteende. En kvalitativ innehållsanalys användes. Analysen resulterade i tre kategorier. Resultat: Tre kategorier identifierades: Självomhändertagande, Personcentrerad vård samt Att bli sedd som en hel människa. Samtliga var av stor betydelse för tillfrisknad. Slutsats: Ett patientperspektiv på vård vid självskadebeteende kan öka förståelsen och därmed förbättra bemötande och behandling av personer som skadar sig själv. Det behövs dock ytterligare forskning inom området.},
 author    = {Nilsson, Elise and Svensson, Anna},
 keyword   = {Självskadebeteende,Erfarenhet,Patientperspektiv,Personcentrerad vård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Det fattar jag väl själv, att det inte är optimalt" - En kvalitativ intervjustudie om personliga erfarenheter av vård i samband med självskadebeteende},
 year     = {2017},
}