Advanced

Patienters upplevelse av delaktighet i vården

Grip, Christina LU and Förander, Ulrika LU (2017) SPSM20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Omvårdnadsforskning som inbegriper patientdelaktighet inom allmänpsykiatri är sparsam. Däremot finns en hel del forskning vad gäller patientdelaktighet inom den somatiska vården. Denna studie syftar till att beskriva hur patienter på en allmänpsykiatrisk enhet upplever delaktighet i sin vård/rehabilitering. Studien är kvalitativ och bygger på tretton semistrukturerade patientintervjuer. Studiens resultat redovisas under tre teman: Faktorer som främjar delaktighet, Hindrande faktorer för delaktighet samt Vad patienten anser om sin delaktighet på Rehabteamet/Mellanvården. I resultatet framkommer betydelsen av kommunikation. Att få återkommande information från personalen och en god allians är viktiga faktorer för att främja delaktighet.... (More)
Omvårdnadsforskning som inbegriper patientdelaktighet inom allmänpsykiatri är sparsam. Däremot finns en hel del forskning vad gäller patientdelaktighet inom den somatiska vården. Denna studie syftar till att beskriva hur patienter på en allmänpsykiatrisk enhet upplever delaktighet i sin vård/rehabilitering. Studien är kvalitativ och bygger på tretton semistrukturerade patientintervjuer. Studiens resultat redovisas under tre teman: Faktorer som främjar delaktighet, Hindrande faktorer för delaktighet samt Vad patienten anser om sin delaktighet på Rehabteamet/Mellanvården. I resultatet framkommer betydelsen av kommunikation. Att få återkommande information från personalen och en god allians är viktiga faktorer för att främja delaktighet. Hinder för delaktighet tycks vara patientens egna mående. Flertalet informanter beskriver svårigheter att framföra egna behov och önskemål vid ett sviktande mående. Patienterna beskrev delaktigheten på den allmänpsykiatriska enhet som undersökts som god. Att kontinuerligt reflektera kring och fråga patienten om vad som främjar respektive hindrar dennes delaktighet torde vara av värde för att öka patientens upplevelse av delaktighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grip, Christina LU and Förander, Ulrika LU
supervisor
organization
course
SPSM20 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Delaktighet, patient, allmänpsykiatri, upplevelse, hindrande, främjande
language
Swedish
id
8899955
date added to LUP
2017-03-01 13:46:02
date last changed
2017-03-01 13:46:02
@misc{8899955,
 abstract   = {Omvårdnadsforskning som inbegriper patientdelaktighet inom allmänpsykiatri är sparsam. Däremot finns en hel del forskning vad gäller patientdelaktighet inom den somatiska vården. Denna studie syftar till att beskriva hur patienter på en allmänpsykiatrisk enhet upplever delaktighet i sin vård/rehabilitering. Studien är kvalitativ och bygger på tretton semistrukturerade patientintervjuer. Studiens resultat redovisas under tre teman: Faktorer som främjar delaktighet, Hindrande faktorer för delaktighet samt Vad patienten anser om sin delaktighet på Rehabteamet/Mellanvården. I resultatet framkommer betydelsen av kommunikation. Att få återkommande information från personalen och en god allians är viktiga faktorer för att främja delaktighet. Hinder för delaktighet tycks vara patientens egna mående. Flertalet informanter beskriver svårigheter att framföra egna behov och önskemål vid ett sviktande mående. Patienterna beskrev delaktigheten på den allmänpsykiatriska enhet som undersökts som god. Att kontinuerligt reflektera kring och fråga patienten om vad som främjar respektive hindrar dennes delaktighet torde vara av värde för att öka patientens upplevelse av delaktighet.},
 author    = {Grip, Christina and Förander, Ulrika},
 keyword   = {Delaktighet,patient,allmänpsykiatri,upplevelse,hindrande,främjande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters upplevelse av delaktighet i vården},
 year     = {2017},
}