Advanced

Våga vägra arbetsvägran - En analys av arbetsvägran och dess rättsföljder

Johansson, Martin LU and Klintberg, Nils LU (2017) HARH16 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Arbetsvägran är i grund och botten ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. I och med begreppets komplexitet uppstår dock situationer som inte alltid är enkla att förutse. På grund av det nyss anförda vaknade vårt intresse kring arbetsvägran och dess rättsliga konsekvenser, vilket sedermera la grunden för denna uppsats.

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera rättsläget kring arbetsvägran. För att uppnå detta har vi formulerat en huvudfrågeställning som lyder; under vilka förutsättningar kan en arbetsvägran leda till ett avslutande av anställningsavtalet på arbetsgivarens initiativ. Huvudfrågeställningen ledde oss in på en analys och en utredning kring när det i så fall handlar om grund för uppsägning eller grund för... (More)
Arbetsvägran är i grund och botten ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. I och med begreppets komplexitet uppstår dock situationer som inte alltid är enkla att förutse. På grund av det nyss anförda vaknade vårt intresse kring arbetsvägran och dess rättsliga konsekvenser, vilket sedermera la grunden för denna uppsats.

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera rättsläget kring arbetsvägran. För att uppnå detta har vi formulerat en huvudfrågeställning som lyder; under vilka förutsättningar kan en arbetsvägran leda till ett avslutande av anställningsavtalet på arbetsgivarens initiativ. Huvudfrågeställningen ledde oss in på en analys och en utredning kring när det i så fall handlar om grund för uppsägning eller grund för avsked. Vidare utreds och analyseras även de situationer där arbetsvägran kan ses som en rättfärdigad handling.

Vår slutsats är att det enbart finns två situationer där en arbetstagare alltid har rätt att vägra utföra arbete. Den första situationen är när en arbetsgivare ger en order som innebär att arbetstagare måste bryta mot lag, och den andra situationen är om arbetsuppgifterna kan innebära fara för liv eller hälsa.

Vidare visar utredningen att de övriga situationerna, där arbetstagare vägrar att utföra arbete, helt och hållet är avhängigt de omständigheter som råder. Avslutningsvis konstaterar vi att skillnaden mellan huruvida en arbetsvägran leder till uppsägning eller avsked är om arbetsvägran är av specifik- eller allmän karaktär. (Less)
Abstract
“Refusal to work” is fundamentally a serious violation of the employment contract. Through its complexity, however, there are situations regarding “refusal of work” which is not easy to foresee. Our interest in the topic emerged from that complexity, and layed the basic ground for our essay.

The purpose of this essay is to investigate and analyze the legal position regarding “refusal to work”. To achieve this, we have produced a main question which is; under which circumstances may “refusal to work” lead to a termination of the employment contract, made by the the Employer? The main question then led us to an investigation and analysis of when such situations lead to either notice of termination or to dismissal. Furthermore, we... (More)
“Refusal to work” is fundamentally a serious violation of the employment contract. Through its complexity, however, there are situations regarding “refusal of work” which is not easy to foresee. Our interest in the topic emerged from that complexity, and layed the basic ground for our essay.

The purpose of this essay is to investigate and analyze the legal position regarding “refusal to work”. To achieve this, we have produced a main question which is; under which circumstances may “refusal to work” lead to a termination of the employment contract, made by the the Employer? The main question then led us to an investigation and analysis of when such situations lead to either notice of termination or to dismissal. Furthermore, we investigate the situations in which “refusal to work” can be seen as justified.

Our conclusion is that there are only two situations where an employee have the right to “refusal of work”. The first situation is unlawful orders made by the employer, and the second is when the work tasks can lead to danger of life and health for the employee.

Furthermore the investigation of the essay shows that the other cases of “refusal to work” is to a great extent dependent on the circumstances. Lastly we establish that the difference between the forms of termination of the employment contract depends on if the “refusal to work” is of a specific- or general character. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Martin LU and Klintberg, Nils LU
supervisor
organization
course
HARH16 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsvägran, avsked, uppsägning, arbetsmiljö, fara för liv, allmän arbetsvägran, specifik arbetsvägran, arbetsuppgifter, omplacering
language
Swedish
id
8899961
date added to LUP
2017-01-19 14:00:00
date last changed
2017-01-19 14:00:00
@misc{8899961,
 abstract   = {“Refusal to work” is fundamentally a serious violation of the employment contract. Through its complexity, however, there are situations regarding “refusal of work” which is not easy to foresee. Our interest in the topic emerged from that complexity, and layed the basic ground for our essay.

The purpose of this essay is to investigate and analyze the legal position regarding “refusal to work”. To achieve this, we have produced a main question which is; under which circumstances may “refusal to work” lead to a termination of the employment contract, made by the the Employer? The main question then led us to an investigation and analysis of when such situations lead to either notice of termination or to dismissal. Furthermore, we investigate the situations in which “refusal to work” can be seen as justified. 

Our conclusion is that there are only two situations where an employee have the right to “refusal of work”. The first situation is unlawful orders made by the employer, and the second is when the work tasks can lead to danger of life and health for the employee.

Furthermore the investigation of the essay shows that the other cases of “refusal to work” is to a great extent dependent on the circumstances. Lastly we establish that the difference between the forms of termination of the employment contract depends on if the “refusal to work” is of a specific- or general character.},
 author    = {Johansson, Martin and Klintberg, Nils},
 keyword   = {Arbetsvägran,avsked,uppsägning,arbetsmiljö,fara för liv,allmän arbetsvägran,specifik arbetsvägran,arbetsuppgifter,omplacering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Våga vägra arbetsvägran - En analys av arbetsvägran och dess rättsföljder},
 year     = {2017},
}