Advanced

Är konkurrensen på läkemedelsmarknaden smittad av läkemedelspatent? - En analys av originaltillverkarnas strategier för att undvika konkurrensen på den europeiska läkemedelsmarknaden, framförallt evergreening.

Rangnitt, Caroline LU (2017) HARH01 20162
Department of Business Law
Abstract
Over the last couple of years, numerous pharmaceutical patents have expired, greatly affecting the European pharmaceutical sector. Further pharmaceutical advancements are of essential importance to the European inhabitants, as it continuously generates safe and innovative drugs that enable a general wellbeing. For the continued development to function, pharmaceutical companies require incentives, while a competitive market is necessary for prices to remain reasonable.
Thus, the purpose of this essay is to clarify as to which extent a pharmaceutical company’s possession and usage of a patent could constitute abuse of dominant position in accordance with EU competitive law. The essay considers the inherent conflict between patent law and... (More)
Over the last couple of years, numerous pharmaceutical patents have expired, greatly affecting the European pharmaceutical sector. Further pharmaceutical advancements are of essential importance to the European inhabitants, as it continuously generates safe and innovative drugs that enable a general wellbeing. For the continued development to function, pharmaceutical companies require incentives, while a competitive market is necessary for prices to remain reasonable.
Thus, the purpose of this essay is to clarify as to which extent a pharmaceutical company’s possession and usage of a patent could constitute abuse of dominant position in accordance with EU competitive law. The essay considers the inherent conflict between patent law and competition law, and thereby the conflict between the development of pharmaceutical products and reasonably priced consumer drugs. The European pharmaceutical market is also covered, chiefly the relationship between original producers and generic producers. In the essay, EPC patents are applied unto the competition law regulations in Article 102 TFEU, and conclusions are drawn from how these regulations affect pharmaceutical companies. Special regard is given to how the patent affects the assessment of the companies potentially dominant position and the original producers’ different strategies to avoid competition. (Less)
Abstract (Swedish)
Under de senaste åren har många läkemedelspatent löpt ut vilket har påverkat den europeiska läkemedelssektorn kraftigt. Att läkemedelsutvecklingen fortlöper är essentiell för de europeiska invånarna, då det genererar säkra och innovativa läkemedel som möjliggör ett allmänt välmående. För att utvecklingen ska fungera krävs att det finns incitament för läkemedelsföretagen att fortsätta sin forskning. Att sektorn även utsätts för konkurrens är nödvändigt för att hålla prisnivåerna på en skälig nivå. Därför är syftet med denna uppsats att klargöra i vilken utsträckning ett läkemedelsföretags innehav och användning av patent kan utgöra missbruk av dominerande ställning enligt EU:s konkurrensrätt. Uppsatsen behandlar således konflikten mellan... (More)
Under de senaste åren har många läkemedelspatent löpt ut vilket har påverkat den europeiska läkemedelssektorn kraftigt. Att läkemedelsutvecklingen fortlöper är essentiell för de europeiska invånarna, då det genererar säkra och innovativa läkemedel som möjliggör ett allmänt välmående. För att utvecklingen ska fungera krävs att det finns incitament för läkemedelsföretagen att fortsätta sin forskning. Att sektorn även utsätts för konkurrens är nödvändigt för att hålla prisnivåerna på en skälig nivå. Därför är syftet med denna uppsats att klargöra i vilken utsträckning ett läkemedelsföretags innehav och användning av patent kan utgöra missbruk av dominerande ställning enligt EU:s konkurrensrätt. Uppsatsen behandlar således konflikten mellan patenträtt, och därmed utvecklingen av läkemedel, och konkurrensrätt, rätten till skäligt prissatta läkemedel. Även den europeiska läkemedelsmarknaden redogörs för och framförallt förhållandet mellan originaltillverkare och generikatillverkare. I uppsatsen appliceras EPC-patent på de konkurrensrättsliga bestämmelserna i artikel 102 FEUF, och slutsatser dras utifrån hur läkemedelsföretag påverkas av bestämmelserna. Särskilt läggs fokus vid hur patentet påverkar bedömningen av läkemedelsföretagens potentiella dominerande ställning samt originaltillverkarnas strategier för att undvika konkurrens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rangnitt, Caroline LU
supervisor
organization
course
HARH01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Patent, läkemedelspatent, konkurrensrätt, eu, astradomen, evergreening, FEUF, originaltillverkare, generikatillverkare, genetiska läkemedel
language
Swedish
id
8899992
date added to LUP
2017-01-20 15:47:57
date last changed
2017-01-20 15:47:57
@misc{8899992,
 abstract   = {Over the last couple of years, numerous pharmaceutical patents have expired, greatly affecting the European pharmaceutical sector. Further pharmaceutical advancements are of essential importance to the European inhabitants, as it continuously generates safe and innovative drugs that enable a general wellbeing. For the continued development to function, pharmaceutical companies require incentives, while a competitive market is necessary for prices to remain reasonable.
Thus, the purpose of this essay is to clarify as to which extent a pharmaceutical company’s possession and usage of a patent could constitute abuse of dominant position in accordance with EU competitive law. The essay considers the inherent conflict between patent law and competition law, and thereby the conflict between the development of pharmaceutical products and reasonably priced consumer drugs. The European pharmaceutical market is also covered, chiefly the relationship between original producers and generic producers. In the essay, EPC patents are applied unto the competition law regulations in Article 102 TFEU, and conclusions are drawn from how these regulations affect pharmaceutical companies. Special regard is given to how the patent affects the assessment of the companies potentially dominant position and the original producers’ different strategies to avoid competition.},
 author    = {Rangnitt, Caroline},
 keyword   = {Patent,läkemedelspatent,konkurrensrätt,eu,astradomen,evergreening,FEUF,originaltillverkare,generikatillverkare,genetiska läkemedel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är konkurrensen på läkemedelsmarknaden smittad av läkemedelspatent? - En analys av originaltillverkarnas strategier för att undvika konkurrensen på den europeiska läkemedelsmarknaden, framförallt evergreening.},
 year     = {2017},
}