Advanced

Gå runt lagen och gå hem på dagen - En analys av bestämmelsen om ogiltighetsförklaring vid uppsägning i 34 § LAS

Sandberg, Julia LU and Enegren, Sofia LU (2017) HARH16 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats utreder rättsläget beträffande ogiltighetstalan vid uppsägning. Dess syfte är att komparera bestämmelserna om ogiltighetstalan vid uppsägning mot de som reglerar ogiltighetstalan vid avsked, för att ge grund åt påståendet att det är mer fördelaktigt att avskeda även i fall då åtgärdens föranledande skäl endast räcker till för en uppsägning. De mest centrala lagrummen för uppsatsen är 34 och 35 §§ LAS.

Genom en rättsanalytisk metod kommer utredningen söka besvara frågor såsom vilka konsekvenserna blir av ett överutnyttjande av avsked. Detta kommer ske genom att rättsfall från Arbetsdomstolen, förarbeten och doktrin vägs mot lagtext.

De slutsatser som kan dras från rättsutredningen är att det i de flesta fall är... (More)
Denna kandidatuppsats utreder rättsläget beträffande ogiltighetstalan vid uppsägning. Dess syfte är att komparera bestämmelserna om ogiltighetstalan vid uppsägning mot de som reglerar ogiltighetstalan vid avsked, för att ge grund åt påståendet att det är mer fördelaktigt att avskeda även i fall då åtgärdens föranledande skäl endast räcker till för en uppsägning. De mest centrala lagrummen för uppsatsen är 34 och 35 §§ LAS.

Genom en rättsanalytisk metod kommer utredningen söka besvara frågor såsom vilka konsekvenserna blir av ett överutnyttjande av avsked. Detta kommer ske genom att rättsfall från Arbetsdomstolen, förarbeten och doktrin vägs mot lagtext.

De slutsatser som kan dras från rättsutredningen är att det i de flesta fall är ekonomiskt fördelaktigt att avskeda även i klara uppsägningsfall. Detta beror framförallt på att den anställde, till skillnad från vid avsked, har rätt att kvarstå i tjänst under en ogiltighetstvist om uppsägning. Det råder skilda meningar mellan arbetsmarknadens parter om hur väl den gällande lagstiftningen fungerar och vilka eventuella förändringar som kan tänkas leda till dess förbättring. I den slutliga analysen ges egna förslag på förändringar som skulle kunna leda till att antalet onödiga avskedsfall skulle minska. (Less)
Abstract
This bachelor thesis investigates the legal situation regarding the annulment of terminations. The purpose of the essay is to compare the provisions concerning annulment of terminations against those that regulate the annulment of dismissals. This will be done in order to provide the basis for the claim, that dismissal is the more favourable choice in cases where the action taken in reality only is enough for terminating the employee. The most sufficient law principles of the essay are the 34th and 35th paragraphs of LAS.

Through a proper analytical approach, the investigation aims to answer questions, such as the consequences of an overutilization of dismissals. This will be done by weighing the jurisprudence of the Labour Court, the... (More)
This bachelor thesis investigates the legal situation regarding the annulment of terminations. The purpose of the essay is to compare the provisions concerning annulment of terminations against those that regulate the annulment of dismissals. This will be done in order to provide the basis for the claim, that dismissal is the more favourable choice in cases where the action taken in reality only is enough for terminating the employee. The most sufficient law principles of the essay are the 34th and 35th paragraphs of LAS.

Through a proper analytical approach, the investigation aims to answer questions, such as the consequences of an overutilization of dismissals. This will be done by weighing the jurisprudence of the Labour Court, the preparatory work and the doctrine against the provisions of the act.

The conclusions that can be drawn from the judicial inquiry is that it in most cases is advantageous, from an economic perspective, to dismiss an employee even in situations where it’s clear that the circumstances are only sufficient for termination. This is mainly due to the fact that a terminated employee, unlike a dismissed employee, have the right to remain in employment during a legal dispute regarding annulment of a termination. The opinion differs between the social partners on the labour market considering how well the current legislation is working, and which changes would improve it. In the final discussion of the essay, some own suggestions will be given regarding possible changes that could lead to a decreased number of unnecessary dismissals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Julia LU and Enegren, Sofia LU
supervisor
organization
course
HARH16 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt, uppsägning, avsked, 34 §, 35 §, lag om anställningsskydd, LAS, överutnyttjande, skadestånd, ogiltighetstalan, ogiltighetstvist, interimistiskt beslut, kvarstående i tjänst labour law, termination, dismissal, annulment of terminations
language
Swedish
id
8900022
date added to LUP
2017-01-19 14:04:54
date last changed
2017-01-19 14:04:54
@misc{8900022,
 abstract   = {This bachelor thesis investigates the legal situation regarding the annulment of terminations. The purpose of the essay is to compare the provisions concerning annulment of terminations against those that regulate the annulment of dismissals. This will be done in order to provide the basis for the claim, that dismissal is the more favourable choice in cases where the action taken in reality only is enough for terminating the employee. The most sufficient law principles of the essay are the 34th and 35th paragraphs of LAS.

Through a proper analytical approach, the investigation aims to answer questions, such as the consequences of an overutilization of dismissals. This will be done by weighing the jurisprudence of the Labour Court, the preparatory work and the doctrine against the provisions of the act.

The conclusions that can be drawn from the judicial inquiry is that it in most cases is advantageous, from an economic perspective, to dismiss an employee even in situations where it’s clear that the circumstances are only sufficient for termination. This is mainly due to the fact that a terminated employee, unlike a dismissed employee, have the right to remain in employment during a legal dispute regarding annulment of a termination. The opinion differs between the social partners on the labour market considering how well the current legislation is working, and which changes would improve it. In the final discussion of the essay, some own suggestions will be given regarding possible changes that could lead to a decreased number of unnecessary dismissals.},
 author    = {Sandberg, Julia and Enegren, Sofia},
 keyword   = {arbetsrätt,uppsägning,avsked,34 §,35 §,lag om anställningsskydd,LAS,överutnyttjande,skadestånd,ogiltighetstalan,ogiltighetstvist,interimistiskt beslut,kvarstående i tjänst labour law,termination,dismissal,annulment of terminations},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gå runt lagen och gå hem på dagen - En analys av bestämmelsen om ogiltighetsförklaring vid uppsägning i 34 § LAS},
 year     = {2017},
}