Advanced

Stress och utmattningssyndrom hos sjuksköterskor relaterat till patientsäkerhet. En litteraturstudie.

Angmo, Lars-Olof LU and Moghimian, Philip LU (2017) SJSK20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Forskning har visat att sjuksköterskor är en av de yrkeskategorier som är mest utsatt för arbetsrelaterad stress. Då denna stress kan få allvarliga konsekvenser när det kommer till patienters hälsa är det av stort intresse att öka förståelsen om stress och utmattningssyndrom relaterat till patientsäkerhet. Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt stress och utmattningssyndrom i arbetet påverkar patientsäkerheten. Föreliggande litteraturstudie inkluderade och granskade elva vetenskapliga artiklar. Ur resultatet från granskningen framträdde fyra olika teman: bristande läkemedelshantering, bristande kommunikation, försämrat samspel med patienter och närstående samt vårdskador. Utifrån uppkomna teman går det att utforma bättre... (More)
Forskning har visat att sjuksköterskor är en av de yrkeskategorier som är mest utsatt för arbetsrelaterad stress. Då denna stress kan få allvarliga konsekvenser när det kommer till patienters hälsa är det av stort intresse att öka förståelsen om stress och utmattningssyndrom relaterat till patientsäkerhet. Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt stress och utmattningssyndrom i arbetet påverkar patientsäkerheten. Föreliggande litteraturstudie inkluderade och granskade elva vetenskapliga artiklar. Ur resultatet från granskningen framträdde fyra olika teman: bristande läkemedelshantering, bristande kommunikation, försämrat samspel med patienter och närstående samt vårdskador. Utifrån uppkomna teman går det att utforma bättre riktade strategier för att motverka stress och utmattningssyndrom i kliniskt arbete samt förbättra patientsäkerheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Angmo, Lars-Olof LU and Moghimian, Philip LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsmiljö, patientsäkerhet, sjuksköterskor, stress, utbrändhet, utmattningssyndrom.
language
Swedish
id
8900035
date added to LUP
2017-03-01 14:02:03
date last changed
2017-03-01 14:02:03
@misc{8900035,
 abstract   = {Forskning har visat att sjuksköterskor är en av de yrkeskategorier som är mest utsatt för arbetsrelaterad stress. Då denna stress kan få allvarliga konsekvenser när det kommer till patienters hälsa är det av stort intresse att öka förståelsen om stress och utmattningssyndrom relaterat till patientsäkerhet. Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt stress och utmattningssyndrom i arbetet påverkar patientsäkerheten. Föreliggande litteraturstudie inkluderade och granskade elva vetenskapliga artiklar. Ur resultatet från granskningen framträdde fyra olika teman: bristande läkemedelshantering, bristande kommunikation, försämrat samspel med patienter och närstående samt vårdskador. Utifrån uppkomna teman går det att utforma bättre riktade strategier för att motverka stress och utmattningssyndrom i kliniskt arbete samt förbättra patientsäkerheten.},
 author    = {Angmo, Lars-Olof and Moghimian, Philip},
 keyword   = {Arbetsmiljö,patientsäkerhet,sjuksköterskor,stress,utbrändhet,utmattningssyndrom.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stress och utmattningssyndrom hos sjuksköterskor relaterat till patientsäkerhet. En litteraturstudie.},
 year     = {2017},
}