Advanced

Förändring av arbetstidens förläggning och omfattning

Ocsko, Emma LU and Wihlborg, Frida LU (2017) HARH16 20162
Department of Business Law
Abstract
Flexibility is an issue that has dominated the labour market for several years. A central aspect of employer flexibility is the possibility to change and adapt working hours and the range of working hours, while simultaneously ensuring the organisation functions to its best ability. Conflicts surrounding a difference in opinion between the employer and the employees’ views on this issue are a common occurrence. The employer strives to increase profitability and adjust to the market, while the employee focuses on finding a balance between making a living and family life. During the autumn of 2016 this conflict gained wide spread attention from the Labour courts ruling AD 2016:69.
The aim of this essay is to clarify the legal position for... (More)
Flexibility is an issue that has dominated the labour market for several years. A central aspect of employer flexibility is the possibility to change and adapt working hours and the range of working hours, while simultaneously ensuring the organisation functions to its best ability. Conflicts surrounding a difference in opinion between the employer and the employees’ views on this issue are a common occurrence. The employer strives to increase profitability and adjust to the market, while the employee focuses on finding a balance between making a living and family life. During the autumn of 2016 this conflict gained wide spread attention from the Labour courts ruling AD 2016:69.
The aim of this essay is to clarify the legal position for an employer who wants to change working hours and the range of working hours for existing employees. The essay will consider changes within the right to lead and allocate work, but also the changes beyond it.
The essay categorises the different factors that limit an employer’s right to lead and allocate work regarding working hours. Furthermore, the difference between dismissal to re-regulate and dismissal to end the employment is clarified. Using praxis, this paper discusses the numerous possibilities available to the employer through implementing the two options. The essay concludes that the interpretation by the Swedish Labour court offers the flexibility demanded by the employer, both in relation to changes within the right to lead and allocate work, as well as changes beyond it. (Less)
Abstract (Swedish)
Begreppet flexibilitet har länge varit aktuellt på arbetsmarknaden. En aspekt av arbetsgivarens flexibilitet är möjligheten att ändra och anpassa arbetstidens förläggning och omfattning för att skapa en effektiv organisation. I samband med att arbetsgivaren vill genomföra en sådan organisationsförändring uppstår intressekonflikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivaren vill öka lönsamhet och marknadsanpassa samtidigt som arbetstagarens intresse ligger i att kunna försörja sig och få ihop familjelivet. Denna konflikt har under hösten 2016 uppmärksammats genom AD 2016:69.
Syftet med uppsatsen är att klarlägga rättsläget för när en arbetsgivare kan förändra arbetstidens förläggning och omfattning för befintliga arbetstagare. I... (More)
Begreppet flexibilitet har länge varit aktuellt på arbetsmarknaden. En aspekt av arbetsgivarens flexibilitet är möjligheten att ändra och anpassa arbetstidens förläggning och omfattning för att skapa en effektiv organisation. I samband med att arbetsgivaren vill genomföra en sådan organisationsförändring uppstår intressekonflikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivaren vill öka lönsamhet och marknadsanpassa samtidigt som arbetstagarens intresse ligger i att kunna försörja sig och få ihop familjelivet. Denna konflikt har under hösten 2016 uppmärksammats genom AD 2016:69.
Syftet med uppsatsen är att klarlägga rättsläget för när en arbetsgivare kan förändra arbetstidens förläggning och omfattning för befintliga arbetstagare. I uppsatsen behandlas förändringar som ryms inom arbetsledningsrätten, men även utanför.
I uppsatsen systematiseras de faktorer som avgör gränsen för arbetsledningsrätten vid förändringar av arbetstidens förläggning. Vidare förklaras skillnaden mellan uppsägning för omreglering och uppsägning för anställningens upphörande. Med hjälp av praxis förs ett resonemang kring de möjligheter som alternativen erbjuder arbetsgivaren. Uppsatsen leder fram till slutsatsen att den flexibilitet som eftersträvas av arbetsgivaren på många sätt gåtts till mötes genom Arbetsdomstolens tolkningar. Detta gäller för förändringar innanför arbetsledningsrätten, men framförallt för förändringar utanför. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ocsko, Emma LU and Wihlborg, Frida LU
supervisor
organization
course
HARH16 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetstid, förändring, omreglering, flexibilitet, arbetstidsförläggning, arbetstidsomfattning, sysselsättningsgrad
language
Swedish
id
8900141
date added to LUP
2017-01-23 17:38:33
date last changed
2017-01-23 17:38:33
@misc{8900141,
 abstract   = {Flexibility is an issue that has dominated the labour market for several years. A central aspect of employer flexibility is the possibility to change and adapt working hours and the range of working hours, while simultaneously ensuring the organisation functions to its best ability. Conflicts surrounding a difference in opinion between the employer and the employees’ views on this issue are a common occurrence. The employer strives to increase profitability and adjust to the market, while the employee focuses on finding a balance between making a living and family life. During the autumn of 2016 this conflict gained wide spread attention from the Labour courts ruling AD 2016:69. 
The aim of this essay is to clarify the legal position for an employer who wants to change working hours and the range of working hours for existing employees. The essay will consider changes within the right to lead and allocate work, but also the changes beyond it.
The essay categorises the different factors that limit an employer’s right to lead and allocate work regarding working hours. Furthermore, the difference between dismissal to re-regulate and dismissal to end the employment is clarified. Using praxis, this paper discusses the numerous possibilities available to the employer through implementing the two options. The essay concludes that the interpretation by the Swedish Labour court offers the flexibility demanded by the employer, both in relation to changes within the right to lead and allocate work, as well as changes beyond it.},
 author    = {Ocsko, Emma and Wihlborg, Frida},
 keyword   = {arbetstid,förändring,omreglering,flexibilitet,arbetstidsförläggning,arbetstidsomfattning,sysselsättningsgrad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändring av arbetstidens förläggning och omfattning},
 year     = {2017},
}