Advanced

Om samordnade förfaranden och vertikala begränsningar mellan elektroniska kommunikationstjänster och informationssamhällets leverantörer vid avtal om avgiftsfri datatrafik

Andersdotter, Amelia LU (2017) HARH01 20162
Department of Business Law
Abstract
This thesis investigates vertical restraints between actors in the communication sector and clarifies to what extent the normal, ex post competition law framework could be applied to remedy such vertical restraints as can arise following vertical agreements between providers of electronic communication networks or services and providers of information society services. As the number of such agreements that could potentially arise is very large, the investigation is limited to two particular (presumtive) vertical agreements which have been discussed in Sweden in later years, and which, in their capacity of being such presumtive agreement, have caused political controversies, namely with respect to the need for ex ante legislation. The... (More)
This thesis investigates vertical restraints between actors in the communication sector and clarifies to what extent the normal, ex post competition law framework could be applied to remedy such vertical restraints as can arise following vertical agreements between providers of electronic communication networks or services and providers of information society services. As the number of such agreements that could potentially arise is very large, the investigation is limited to two particular (presumtive) vertical agreements which have been discussed in Sweden in later years, and which, in their capacity of being such presumtive agreement, have caused political controversies, namely with respect to the need for ex ante legislation. The agreements in question are the TeliaSonera end-consumer offer of zero-rated data traffic (data traffic for which the consumer is not charged per unit of data) for some web-services in the social network markets, and the Hi3G offer of zero-rated data traffic for music streaming services. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker vertikala begränsningar mellan aktörer i kommunikationssektorn och klargör i vilken utsträckning den vanliga konkurrensrätten (så kallade ex post-åtgärder, som vidtas först
när ett missbruk kunnat konstateras) kan vara ett verktyg för att åtgärda konkurrensbegränsningar som uppstår till följd av vertikala avtal mellan tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster samt vissa av informationssamhällets tjänster. Då antalet sådana avtal som kan slutas är mycket stor, är undersökningen emellertid avgränsad till två specifika (presumtiva) vertikala avtal som diskuterats i Sverige under senare år, och som i egenskap av varandes sådana avtal skapat även politiska kontroverser. Dessa... (More)
Uppsatsen undersöker vertikala begränsningar mellan aktörer i kommunikationssektorn och klargör i vilken utsträckning den vanliga konkurrensrätten (så kallade ex post-åtgärder, som vidtas först
när ett missbruk kunnat konstateras) kan vara ett verktyg för att åtgärda konkurrensbegränsningar som uppstår till följd av vertikala avtal mellan tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster samt vissa av informationssamhällets tjänster. Då antalet sådana avtal som kan slutas är mycket stor, är undersökningen emellertid avgränsad till två specifika (presumtiva) vertikala avtal som diskuterats i Sverige under senare år, och som i egenskap av varandes sådana avtal skapat även politiska kontroverser. Dessa kontroverser har bland annat rört behovet av ex ante-lagstiftning, liknande den vi har på telekommunikationsmarknaden. Dessa avtal är TeliaSoneras erbjudande om avgiftsfri trafik (datatrafik som en konsument inte behöver betala för per mängd konsumerad data) till vissa webbtjänster, samt Tres erbjudande om avgiftsfri trafik till tjänster för strömning av musik. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker vertikala begränsningar mellan aktörer i kommunikationssektorn och klargör i vilken utsträckning den vanliga konkurrensrätten (så kallade ex post-åtgärder, som vidtas först
när ett missbruk kunnat konstateras) kan vara ett verktyg för att åtgärda konkurrensbegränsningar som uppstår till följd av vertikala avtal mellan tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster samt vissa av informationssamhällets tjänster. Då antalet sådana avtal som kan slutas är mycket stor, är undersökningen emellertid avgränsad till två specifika (presumtiva) vertikala avtal som diskuterats i Sverige under senare år, och som i egenskap av varandes sådana avtal skapat även politiska kontroverser. Dessa... (More)
Uppsatsen undersöker vertikala begränsningar mellan aktörer i kommunikationssektorn och klargör i vilken utsträckning den vanliga konkurrensrätten (så kallade ex post-åtgärder, som vidtas först
när ett missbruk kunnat konstateras) kan vara ett verktyg för att åtgärda konkurrensbegränsningar som uppstår till följd av vertikala avtal mellan tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster samt vissa av informationssamhällets tjänster. Då antalet sådana avtal som kan slutas är mycket stor, är undersökningen emellertid avgränsad till två specifika (presumtiva) vertikala avtal som diskuterats i Sverige under senare år, och som i egenskap av varandes sådana avtal skapat även politiska kontroverser. Dessa kontroverser har bland annat rört behovet av ex ante-lagstiftning, liknande den vi har på telekommunikationsmarknaden. Dessa avtal är TeliaSoneras erbjudande om avgiftsfri trafik (datatrafik som en konsument inte behöver betala för per mängd konsumerad data) till vissa webbtjänster, samt Tres erbjudande om avgiftsfri trafik till tjänster för strömning av musik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersdotter, Amelia LU
supervisor
organization
course
HARH01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
competition, verticalrestraints, zerorating, article101, verticalagreements, competitionlaw, economics, telecommunications, socialmedia, journalism, newsmedia, electronicnetworks, electronic
language
Swedish
id
8900199
date added to LUP
2017-01-20 10:50:08
date last changed
2017-01-20 10:50:08
@misc{8900199,
 abstract   = {This thesis investigates vertical restraints between actors in the communication sector and clarifies to what extent the normal, ex post competition law framework could be applied to remedy such vertical restraints as can arise following vertical agreements between providers of electronic communication networks or services and providers of information society services. As the number of such agreements that could potentially arise is very large, the investigation is limited to two particular (presumtive) vertical agreements which have been discussed in Sweden in later years, and which, in their capacity of being such presumtive agreement, have caused political controversies, namely with respect to the need for ex ante legislation. The agreements in question are the TeliaSonera end-consumer offer of zero-rated data traffic (data traffic for which the consumer is not charged per unit of data) for some web-services in the social network markets, and the Hi3G offer of zero-rated data traffic for music streaming services.},
 author    = {Andersdotter, Amelia},
 keyword   = {competition,verticalrestraints,zerorating,article101,verticalagreements,competitionlaw,economics,telecommunications,socialmedia,journalism,newsmedia,electronicnetworks,electronic},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om samordnade förfaranden och vertikala begränsningar mellan elektroniska kommunikationstjänster och informationssamhällets leverantörer vid avtal om avgiftsfri datatrafik},
 year     = {2017},
}