Advanced

Polycystiskt ovarialsyndrom ur ett patient- och omvårdnadsperspektiv. En litteraturstudie.

Håkansdotter, Nina LU and Lundquist, Amanda LU (2017) SJSK20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Polycystiskt ovarialsyndrom är en kronisk sjukdom som drabbar kvinnor i fertil ålder. Tidigare forskning visar på att det finns för lite kunskap om kvinnors upplevelser relaterat till sjukdomen. Syftet med denna litteraturstudie är att granska den vetenskapliga litteraturen som undersöker kvinnors erfarenheter av polycystiskt ovarialsyndrom och deras upplevelser av omvårdnad. Nio studier inkluderades, sex kvalitativa och tre kvantitativa, integrerad analys skapade fyra huvudteman och tolv underteman. Huvudteman var; att få diagnosen polycystiskt ovarialsyndrom, att hantera symtom relaterade till polycystiskt ovarialsyndrom, affekter i förhållande till polycystiskt ovarialsyndrom och omvårdnad vid polycystiskt ovarialsyndrom. Kvinnor med... (More)
Polycystiskt ovarialsyndrom är en kronisk sjukdom som drabbar kvinnor i fertil ålder. Tidigare forskning visar på att det finns för lite kunskap om kvinnors upplevelser relaterat till sjukdomen. Syftet med denna litteraturstudie är att granska den vetenskapliga litteraturen som undersöker kvinnors erfarenheter av polycystiskt ovarialsyndrom och deras upplevelser av omvårdnad. Nio studier inkluderades, sex kvalitativa och tre kvantitativa, integrerad analys skapade fyra huvudteman och tolv underteman. Huvudteman var; att få diagnosen polycystiskt ovarialsyndrom, att hantera symtom relaterade till polycystiskt ovarialsyndrom, affekter i förhållande till polycystiskt ovarialsyndrom och omvårdnad vid polycystiskt ovarialsyndrom. Kvinnor med polycystiskt ovarialsyndrom upplever att sjukvården har bristande kunskap om sjukdomen, vilket i sin tur leder till att kvinnorna får dålig information och utebliven symtombehandling. Kvinnorna med polycystiskt ovarialsyndrom har även en ökad risk att drabbas av ohälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansdotter, Nina LU and Lundquist, Amanda LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Polycystiskt ovarialsyndrom, kvinnors upplevelser, omvårdnad
language
Swedish
id
8900210
date added to LUP
2017-03-01 14:02:19
date last changed
2017-03-01 14:02:19
@misc{8900210,
 abstract   = {Polycystiskt ovarialsyndrom är en kronisk sjukdom som drabbar kvinnor i fertil ålder. Tidigare forskning visar på att det finns för lite kunskap om kvinnors upplevelser relaterat till sjukdomen. Syftet med denna litteraturstudie är att granska den vetenskapliga litteraturen som undersöker kvinnors erfarenheter av polycystiskt ovarialsyndrom och deras upplevelser av omvårdnad. Nio studier inkluderades, sex kvalitativa och tre kvantitativa, integrerad analys skapade fyra huvudteman och tolv underteman. Huvudteman var; att få diagnosen polycystiskt ovarialsyndrom, att hantera symtom relaterade till polycystiskt ovarialsyndrom, affekter i förhållande till polycystiskt ovarialsyndrom och omvårdnad vid polycystiskt ovarialsyndrom. Kvinnor med polycystiskt ovarialsyndrom upplever att sjukvården har bristande kunskap om sjukdomen, vilket i sin tur leder till att kvinnorna får dålig information och utebliven symtombehandling. Kvinnorna med polycystiskt ovarialsyndrom har även en ökad risk att drabbas av ohälsa.},
 author    = {Håkansdotter, Nina and Lundquist, Amanda},
 keyword   = {Polycystiskt ovarialsyndrom,kvinnors upplevelser,omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Polycystiskt ovarialsyndrom ur ett patient- och omvårdnadsperspektiv. En litteraturstudie.},
 year     = {2017},
}