Advanced

Den digitala inre marknaden - Ett verkligt gränslöst Europa?

Kvarnmark, Christoffer LU (2017) HARH01 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöks den inre marknaden inom Europeiska unionen och även
huruvida den s.k. digitala inre marknaden mer och mer kommer att få en väsentlig
betydelse för framtiden. Den digitala inre marknadens frammarsch förhalas just nu på
grund av diverse nationella regleringar inom ett flertal juridiska områden. Den
digitala inre marknaden är enligt mångas uppfattning Europas framtid och ska ses
som en prioritering för kommissionen. Med en potentiell effektivitetsvinst på 415
miljarder euro och skapandet av nya arbetsmöjligheter är det svårt att inte hålla med.
Med teknikens väldiga framfart hinner inte lagstiftningen med riktigt och skapar
därför problematik, stora otydligheter och osäkerheter, både för konsumenten och
... (More)
I denna uppsats undersöks den inre marknaden inom Europeiska unionen och även
huruvida den s.k. digitala inre marknaden mer och mer kommer att få en väsentlig
betydelse för framtiden. Den digitala inre marknadens frammarsch förhalas just nu på
grund av diverse nationella regleringar inom ett flertal juridiska områden. Den
digitala inre marknaden är enligt mångas uppfattning Europas framtid och ska ses
som en prioritering för kommissionen. Med en potentiell effektivitetsvinst på 415
miljarder euro och skapandet av nya arbetsmöjligheter är det svårt att inte hålla med.
Med teknikens väldiga framfart hinner inte lagstiftningen med riktigt och skapar
därför problematik, stora otydligheter och osäkerheter, både för konsumenten och
näringsidkaren.
Europeiska unionen har just nu 28 olika nationella tillämpningar på områden som
konsumentskydd och avtalsrätt. Den inre marknaden bygger i grund och botten på en
filosofi om en gränslös marknad med gemensamma regler. Istället skapar de
nationella tillämpningar avskräck för företagen och konsumenterna då en ska utföra
gränsöverskridande e-handel.
År 2015 kom EU-kommissionen fram med ett meddelande till Europaparlamentet,
rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén.
Meddelandet heter ”En strategi för en inre digital marknad i Europa” och är precis
vad det låter. En strategi som den europeiska kommissionen har tagit fram för att
sakta men säkert nå målen med den digitala inre marknaden. Således blir frågan nu
vilka problem som kommissionen har valt att lyfta fram och vilka konsekvenser som
kommer att uppstå vid bemötandet av dessa. (Less)
Abstract
This paper examines The European Single Market within the European Union and
whether the so-called Digital Single Market will have a significant impact on the
future of Europe. The DSM progress is detained right now because of various national
regulations in several legal areas. The DSM is arguably the future of Europe and
should be seen as a priority for the Commission. With a potential efficiency of 415
billion euros and the creation of new job opportunities for European Union citizens is
hard not to agree with. The legislation is not keeping up with the endless developing
technology and therefore creates problems, large ambiguities and uncertainties, both
for the consumer and the trader.
The EU currently has 28 different... (More)
This paper examines The European Single Market within the European Union and
whether the so-called Digital Single Market will have a significant impact on the
future of Europe. The DSM progress is detained right now because of various national
regulations in several legal areas. The DSM is arguably the future of Europe and
should be seen as a priority for the Commission. With a potential efficiency of 415
billion euros and the creation of new job opportunities for European Union citizens is
hard not to agree with. The legislation is not keeping up with the endless developing
technology and therefore creates problems, large ambiguities and uncertainties, both
for the consumer and the trader.
The EU currently has 28 different national applications in areas such as consumer
protection and contract law. The European Single Market is based fundamentally on a
philosophy of a borderless market with common rules. Instead the national
applications creates deterrence for businesses and consumer because it doesn´t feel
safe to carry out cross-border e-commerce.
In 2015, the European Commission presented a Communication to the European
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions. The message titled "A Strategy for a Single Digital Market in Europe" and is
exactly what it sounds like. One strategy that the European Commission has created
too slowly but surely reach the goal of the DSM. Thus, the question now becomes
which problems the Commission has chosen to highlight and what consequences that
will arise when facing these. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kvarnmark, Christoffer LU
supervisor
organization
course
HARH01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-law, EU-rätt, Europarätt, Den digitala inre marknaden, Geolokalisering, Geoblock, E-handel, E-commerce
language
Swedish
id
8900302
date added to LUP
2017-01-20 10:38:35
date last changed
2017-01-20 10:38:35
@misc{8900302,
 abstract   = {This paper examines The European Single Market within the European Union and
whether the so-called Digital Single Market will have a significant impact on the
future of Europe. The DSM progress is detained right now because of various national
regulations in several legal areas. The DSM is arguably the future of Europe and
should be seen as a priority for the Commission. With a potential efficiency of 415
billion euros and the creation of new job opportunities for European Union citizens is
hard not to agree with. The legislation is not keeping up with the endless developing
technology and therefore creates problems, large ambiguities and uncertainties, both
for the consumer and the trader.
The EU currently has 28 different national applications in areas such as consumer
protection and contract law. The European Single Market is based fundamentally on a
philosophy of a borderless market with common rules. Instead the national
applications creates deterrence for businesses and consumer because it doesn´t feel
safe to carry out cross-border e-commerce.
In 2015, the European Commission presented a Communication to the European
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions. The message titled "A Strategy for a Single Digital Market in Europe" and is
exactly what it sounds like. One strategy that the European Commission has created
too slowly but surely reach the goal of the DSM. Thus, the question now becomes
which problems the Commission has chosen to highlight and what consequences that
will arise when facing these.},
 author    = {Kvarnmark, Christoffer},
 keyword   = {EU-law,EU-rätt,Europarätt,Den digitala inre marknaden,Geolokalisering,Geoblock,E-handel,E-commerce},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den digitala inre marknaden - Ett verkligt gränslöst Europa?},
 year     = {2017},
}