Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Personliga pronomen hen och könsstereotypa bedömningar i personlighetsbeskrivningar

Sjögren, Olivia LU and Filote, Erika LU (2017) PSYK11 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Hen är ett könsneutralt personligt pronomen i det svenska språket som bland annat
fungerar som en ersättning av könsspecifika pronomen som hon och han. Även om
ordet har varit väldigt debatterat har få studier gjorts för att studera vad detta ord faktiskt har för psykologisk inverkan på bland annat könsstereotypa bedömningar. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida könsstereotypa bedömningar av personer kan minska genom att använda ett könsneutralt pronomen (hen) istället för könsspecifika pronomen (hon och han). Studien genomfördes som en kvantitativ undersökning med experimentell design där sammanlagt 90 studenter från Lunds Universitet och Malmö Högskola fick läsa en beskrivning av en fiktiv person med antingen pronomenet... (More)
Hen är ett könsneutralt personligt pronomen i det svenska språket som bland annat
fungerar som en ersättning av könsspecifika pronomen som hon och han. Även om
ordet har varit väldigt debatterat har få studier gjorts för att studera vad detta ord faktiskt har för psykologisk inverkan på bland annat könsstereotypa bedömningar. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida könsstereotypa bedömningar av personer kan minska genom att använda ett könsneutralt pronomen (hen) istället för könsspecifika pronomen (hon och han). Studien genomfördes som en kvantitativ undersökning med experimentell design där sammanlagt 90 studenter från Lunds Universitet och Malmö Högskola fick läsa en beskrivning av en fiktiv person med antingen pronomenet hon, han eller hen, och sedan bedöma denne person utifrån manliga och kvinnliga könsstereotypa egenskaper. Studien erhöll inga större skillnader i könsstereotypisering mellan hon-, han- och hen-grupperna och kunde således inte bekräfta att pronomenet hen generellt sett resulterade i mindre könsstereotypa bedömningar än vad pronomenen hon och han gjorde.

Nyckelord: Pronomen, Genus, Stereotyper, Språk, Könsneutralt språk, Hen (Less)
Abstract
“Hen” is a gender-neutral personal pronoun in the Swedish language that functions, among other things, as a replacement of gender-specific pronouns such as “hon” (English: She) and “han” (English: He). Even if the word has been highly debated, few studies have been made to study which psychological effects this word might have on gender stereotypes and appraisals. The purpose of this study is to explore whether it is possible to reduce gender stereotypes by using a gender-neutral pronoun (“hen”) instead of gender-specific pronouns (“hon” and “han”). A quantitative study with an experimental design was conducted where a total of 90 students from Lund and Malmö University participated. The participants read a short description of a... (More)
“Hen” is a gender-neutral personal pronoun in the Swedish language that functions, among other things, as a replacement of gender-specific pronouns such as “hon” (English: She) and “han” (English: He). Even if the word has been highly debated, few studies have been made to study which psychological effects this word might have on gender stereotypes and appraisals. The purpose of this study is to explore whether it is possible to reduce gender stereotypes by using a gender-neutral pronoun (“hen”) instead of gender-specific pronouns (“hon” and “han”). A quantitative study with an experimental design was conducted where a total of 90 students from Lund and Malmö University participated. The participants read a short description of a fictitious person with either the pronoun “hon”, “han” or “hen”, and was asked to rate this person on stereotypical female and male traits. The study found no major difference in gender stereotyping between the different pronouns and could not verify that the gender-neutral pronoun “hen” resulted in less stereotypical evaluations than the gender-specific pronouns “hon” and “han”.

Keywords: Pronouns, Gender, Stereotypes, Language, Gender-neutral language, Hen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjögren, Olivia LU and Filote, Erika LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pronomen, Genus, Stereotyper, Språk, Könsneutralt språk, Hen
language
Swedish
id
8900314
date added to LUP
2017-01-20 13:51:26
date last changed
2017-01-20 13:51:26
@misc{8900314,
 abstract   = {“Hen” is a gender-neutral personal pronoun in the Swedish language that functions, among other things, as a replacement of gender-specific pronouns such as “hon” (English: She) and “han” (English: He). Even if the word has been highly debated, few studies have been made to study which psychological effects this word might have on gender stereotypes and appraisals. The purpose of this study is to explore whether it is possible to reduce gender stereotypes by using a gender-neutral pronoun (“hen”) instead of gender-specific pronouns (“hon” and “han”). A quantitative study with an experimental design was conducted where a total of 90 students from Lund and Malmö University participated. The participants read a short description of a fictitious person with either the pronoun “hon”, “han” or “hen”, and was asked to rate this person on stereotypical female and male traits. The study found no major difference in gender stereotyping between the different pronouns and could not verify that the gender-neutral pronoun “hen” resulted in less stereotypical evaluations than the gender-specific pronouns “hon” and “han”.

Keywords: Pronouns, Gender, Stereotypes, Language, Gender-neutral language, Hen},
 author    = {Sjögren, Olivia and Filote, Erika},
 keyword   = {Pronomen,Genus,Stereotyper,Språk,Könsneutralt språk,Hen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personliga pronomen hen och könsstereotypa bedömningar i personlighetsbeskrivningar},
 year     = {2017},
}