Advanced

"De är ju inte här för att prata om sex, de är ju här för sin cancer" - Kommunikation kring sexuell hälsa utifrån sjuksköterskans perspektiv

Annerstedt, Catharina LU and Galeano, Sandra LU (2017) ONKM20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Den sexuella hälsan påverkas negativt av cancersjukdom och olika onkologiska behandlingar. Sjuksköterskor samtalar sällan eller aldrig om sexuell hälsa trots att det råder en generell uppfattning bland dem att det är ett viktigt område. Emellertid upplever personer med cancer att sjukvårdspersonal inte samtalar kring sexuell hälsa. Föreliggande studie syftade till att undersöka sjuksköterskors artikulationer av kommunikation kring sexuell hälsa med personer som har en cancerdiagnos. Sju sjuksköterskor intervjuades och empirin erhållen från intervjuerna analyserades utefter Michel Foucaults begrepp: makt, disciplinering och norm. Sjuksköterskorna artikulerade en fysisk och medicinsk syn på sexuell hälsa samt att de styrdes av en norm för... (More)
Den sexuella hälsan påverkas negativt av cancersjukdom och olika onkologiska behandlingar. Sjuksköterskor samtalar sällan eller aldrig om sexuell hälsa trots att det råder en generell uppfattning bland dem att det är ett viktigt område. Emellertid upplever personer med cancer att sjukvårdspersonal inte samtalar kring sexuell hälsa. Föreliggande studie syftade till att undersöka sjuksköterskors artikulationer av kommunikation kring sexuell hälsa med personer som har en cancerdiagnos. Sju sjuksköterskor intervjuades och empirin erhållen från intervjuerna analyserades utefter Michel Foucaults begrepp: makt, disciplinering och norm. Sjuksköterskorna artikulerade en fysisk och medicinsk syn på sexuell hälsa samt att de styrdes av en norm för vem sexuell hälsa är viktigt. Framtaget resultat tyder på att den medicinska diskursen är överordnad omvårdnadsdiskursen vilket leder till att sjuksköterskornas artikulationer om sexuell hälsa blir medicinska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Annerstedt, Catharina LU and Galeano, Sandra LU
supervisor
organization
course
ONKM20 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sexuell hälsa, Cancer, Foucault, Kommunikation, Diskurs
language
Swedish
id
8900316
date added to LUP
2017-02-06 12:21:26
date last changed
2017-02-06 12:21:26
@misc{8900316,
 abstract   = {Den sexuella hälsan påverkas negativt av cancersjukdom och olika onkologiska behandlingar. Sjuksköterskor samtalar sällan eller aldrig om sexuell hälsa trots att det råder en generell uppfattning bland dem att det är ett viktigt område. Emellertid upplever personer med cancer att sjukvårdspersonal inte samtalar kring sexuell hälsa. Föreliggande studie syftade till att undersöka sjuksköterskors artikulationer av kommunikation kring sexuell hälsa med personer som har en cancerdiagnos. Sju sjuksköterskor intervjuades och empirin erhållen från intervjuerna analyserades utefter Michel Foucaults begrepp: makt, disciplinering och norm. Sjuksköterskorna artikulerade en fysisk och medicinsk syn på sexuell hälsa samt att de styrdes av en norm för vem sexuell hälsa är viktigt. Framtaget resultat tyder på att den medicinska diskursen är överordnad omvårdnadsdiskursen vilket leder till att sjuksköterskornas artikulationer om sexuell hälsa blir medicinska.},
 author    = {Annerstedt, Catharina and Galeano, Sandra},
 keyword   = {Sexuell hälsa,Cancer,Foucault,Kommunikation,Diskurs},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"De är ju inte här för att prata om sex, de är ju här för sin cancer" - Kommunikation kring sexuell hälsa utifrån sjuksköterskans perspektiv},
 year     = {2017},
}