Advanced

Distriktssköterskans upplevelse av hälsofrämjande arbete genomfört via tolk

Posse Adelswärd, Fredrika LU (2017) DSKM50 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Hälsofrämjande samtal ligger till grund för att påverka individen i riktning mot att göra hälsosamma val och förändra levnadsvanor. Patienternas tillgång till information, rådgivning och samtal kring hälsa och levnadsvanor försvåras av språkliga barriärer. För att kunna kommunicera tillfredsställande bör tolk anlitas, men också tolkanvändning är problematiskt och har enligt studier visat sig förknippat med mindre patientcentrerad vård, risker för felbedömningar och mindre professionell tillfredsställelse för vårdpersonalen. Syfte: Syftet var att beskriva distriktssköterskans upplevelse av hälsofrämjande arbete genomfört via tolk. Metod: Kvalitativa intervjuer genomfördes med 13 distriktssköterskor verksamma på vårdcentraler i... (More)
Bakgrund: Hälsofrämjande samtal ligger till grund för att påverka individen i riktning mot att göra hälsosamma val och förändra levnadsvanor. Patienternas tillgång till information, rådgivning och samtal kring hälsa och levnadsvanor försvåras av språkliga barriärer. För att kunna kommunicera tillfredsställande bör tolk anlitas, men också tolkanvändning är problematiskt och har enligt studier visat sig förknippat med mindre patientcentrerad vård, risker för felbedömningar och mindre professionell tillfredsställelse för vårdpersonalen. Syfte: Syftet var att beskriva distriktssköterskans upplevelse av hälsofrämjande arbete genomfört via tolk. Metod: Kvalitativa intervjuer genomfördes med 13 distriktssköterskor verksamma på vårdcentraler i Skåne. Intervjumaterialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Distriktssköterskornas upplevelser sammanfattades i tre kategorier som speglar att tolken är betydelsefull, dels som möjliggörare men även som ett hinder. Distriktssköterskorna upplevde att personcentrering är nödvändig i sammanhanget samt att kunskaper underlättar det hälsofrämjande arbetet de genomför via tolk. Konklusion: Distriktssköterskornas upplevelser visade prov på reflektion, professionell färdighet och kreativitet och en strävan efter att tillgodose jämlik vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Posse Adelswärd, Fredrika LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
8900448
date added to LUP
2017-02-06 12:22:04
date last changed
2017-02-06 12:22:04
@misc{8900448,
 abstract   = {Bakgrund: Hälsofrämjande samtal ligger till grund för att påverka individen i riktning mot att göra hälsosamma val och förändra levnadsvanor. Patienternas tillgång till information, rådgivning och samtal kring hälsa och levnadsvanor försvåras av språkliga barriärer. För att kunna kommunicera tillfredsställande bör tolk anlitas, men också tolkanvändning är problematiskt och har enligt studier visat sig förknippat med mindre patientcentrerad vård, risker för felbedömningar och mindre professionell tillfredsställelse för vårdpersonalen. Syfte: Syftet var att beskriva distriktssköterskans upplevelse av hälsofrämjande arbete genomfört via tolk. Metod: Kvalitativa intervjuer genomfördes med 13 distriktssköterskor verksamma på vårdcentraler i Skåne. Intervjumaterialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Distriktssköterskornas upplevelser sammanfattades i tre kategorier som speglar att tolken är betydelsefull, dels som möjliggörare men även som ett hinder. Distriktssköterskorna upplevde att personcentrering är nödvändig i sammanhanget samt att kunskaper underlättar det hälsofrämjande arbetet de genomför via tolk. Konklusion: Distriktssköterskornas upplevelser visade prov på reflektion, professionell färdighet och kreativitet och en strävan efter att tillgodose jämlik vård.},
 author    = {Posse Adelswärd, Fredrika},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Distriktssköterskans upplevelse av hälsofrämjande arbete genomfört via tolk},
 year     = {2017},
}