Advanced

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda flyktingar inom psykiatrisk vård

Brolin, Li LU and Werne, Jessica LU (2017) SPSM20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt bland flyktingar. Tidigare studier har visat att sjuksköterskor upplever svårigheter vid vården av flyktingar med psykisk ohälsa. Syfte: Undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda flyktingar med psykisk ohälsa. Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes med tio sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk öppen- och slutenvård. Materialet bearbetades genom innehållsanalys. Resultat: Analysen gav tre kategorier; Upplevelse av otillräcklighet, Utmaningar och möjligheter i kommunikationen samt Kulturella perspektiv. Det framkom ett behov av mer kunskap om posttraumatiskt stressyndrom. Upplevelsen var att tolk främst användes vid läkarsamtal. Det framkom ett önskemål hos sjuksköterskorna om ökad... (More)
Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt bland flyktingar. Tidigare studier har visat att sjuksköterskor upplever svårigheter vid vården av flyktingar med psykisk ohälsa. Syfte: Undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda flyktingar med psykisk ohälsa. Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes med tio sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk öppen- och slutenvård. Materialet bearbetades genom innehållsanalys. Resultat: Analysen gav tre kategorier; Upplevelse av otillräcklighet, Utmaningar och möjligheter i kommunikationen samt Kulturella perspektiv. Det framkom ett behov av mer kunskap om posttraumatiskt stressyndrom. Upplevelsen var att tolk främst användes vid läkarsamtal. Det framkom ett önskemål hos sjuksköterskorna om ökad tillgång till tolk. Sjuksköterskorna beskrev en ökad arbetsbelastning men såg det samtidigt som personligen berikande att vårda flyktingar. Konklusion: Utifrån sjuksköterskornas upplevelser är det önskvärt med utbildning kring posttraumatiskt stressyndrom. Ett behov av mer frekvent användande av tolk vid samtal med vårdpersonal framkom. De positiva aspekterna kring att vårda flyktingar behöver uppmärksammas mer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brolin, Li LU and Werne, Jessica LU
supervisor
organization
course
SPSM20 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kvalitativ studie, sjuksköterska, upplevelser, flykting, psykisk ohälsa, otillräcklighet, kommunikation, kulturella perspektiv
language
Swedish
id
8900475
date added to LUP
2017-02-06 12:24:05
date last changed
2017-02-06 12:24:05
@misc{8900475,
 abstract   = {Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt bland flyktingar. Tidigare studier har visat att sjuksköterskor upplever svårigheter vid vården av flyktingar med psykisk ohälsa. Syfte: Undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda flyktingar med psykisk ohälsa. Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes med tio sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk öppen- och slutenvård. Materialet bearbetades genom innehållsanalys. Resultat: Analysen gav tre kategorier; Upplevelse av otillräcklighet, Utmaningar och möjligheter i kommunikationen samt Kulturella perspektiv. Det framkom ett behov av mer kunskap om posttraumatiskt stressyndrom. Upplevelsen var att tolk främst användes vid läkarsamtal. Det framkom ett önskemål hos sjuksköterskorna om ökad tillgång till tolk. Sjuksköterskorna beskrev en ökad arbetsbelastning men såg det samtidigt som personligen berikande att vårda flyktingar. Konklusion: Utifrån sjuksköterskornas upplevelser är det önskvärt med utbildning kring posttraumatiskt stressyndrom. Ett behov av mer frekvent användande av tolk vid samtal med vårdpersonal framkom. De positiva aspekterna kring att vårda flyktingar behöver uppmärksammas mer.},
 author    = {Brolin, Li and Werne, Jessica},
 keyword   = {Kvalitativ studie,sjuksköterska,upplevelser,flykting,psykisk ohälsa,otillräcklighet,kommunikation,kulturella perspektiv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors upplevelser av att vårda flyktingar inom psykiatrisk vård},
 year     = {2017},
}