Advanced

Break-even kraven i Financial Fair Play - Konkurrensrättslig begränsning eller nödvändig ekonomisk reglering?

Sanderson, Buster LU (2017) HARH01 20162
Department of Business Law
Abstract
Sport's legal status in the EU and how EU law should be applied in sports is an issue that has been debated extensively in connection with the sport growing economic importance. This is
illustrated primarily by the footballing market that has come to grow into a multi-billion dollar industry involving thousands of people around Europe. In connection with the
professional football's economic growth has, however, problems arisen regarding the sporting organizations ability to self-regulation of the sport. The EU has, thanks to caselaw, been given an increasing level of jurisdiction within the regulation of sport. UEFA's introduction of FFP and break-even requirements have meant that the football clubs' ability to invest freely has been... (More)
Sport's legal status in the EU and how EU law should be applied in sports is an issue that has been debated extensively in connection with the sport growing economic importance. This is
illustrated primarily by the footballing market that has come to grow into a multi-billion dollar industry involving thousands of people around Europe. In connection with the
professional football's economic growth has, however, problems arisen regarding the sporting organizations ability to self-regulation of the sport. The EU has, thanks to caselaw, been given an increasing level of jurisdiction within the regulation of sport. UEFA's introduction of FFP and break-even requirements have meant that the football clubs' ability to invest freely has been restricted which seems particularly restrictive. The European football market can without difficulty be found to constitute a primarily economic activity.Via the application of
Article 101.1 TFEU, one can quickly conclude that framework fulfills all the criteria to be considered an anti-competitive decision by an association of undertakings. Opportunities for
exemption under Article 101.3 TFEU are possible but at first glance it seems like the FFP should be considered as restrictive regulations regardless of the purpose of the rules is
legitimate according to the Commission. As always with competition law judgments, the economic benefit of the rules must be weighed against the anti-competitive effects. In the end,
it seems that the break-even requirements significance for greater economic stability in the European football market outweigh the anticompetitive effects that the rules are having on the
market in question. (Less)
Abstract (Swedish)
Idrottens rättsliga ställning inom EU och hur EU-rättsliga regler ska appliceras på idrottens område är en fråga som debatterats flitigt i samband med idrottens ökade ekonomiska
betydelse. Detta illustreras främst genom fotbollen som har kommit att växa till en mångmiljard industri som engagerar tusentals människor runt om i Europa. I samband med
den professionella fotbollens ekonomiska tillväxt har dock problematik uppstått kring de idrottsliga organisationernas möjlighet till självreglering av sporten. EU har i samband med
rättspraxis och genom utökad kompetens på området i samband med den ekonomiska tillväxten fått en betydande roll inom idrotten. UEFA:s införande av FFP och break-even
kraven har inneburit att fotbollsklubbarnas... (More)
Idrottens rättsliga ställning inom EU och hur EU-rättsliga regler ska appliceras på idrottens område är en fråga som debatterats flitigt i samband med idrottens ökade ekonomiska
betydelse. Detta illustreras främst genom fotbollen som har kommit att växa till en mångmiljard industri som engagerar tusentals människor runt om i Europa. I samband med
den professionella fotbollens ekonomiska tillväxt har dock problematik uppstått kring de idrottsliga organisationernas möjlighet till självreglering av sporten. EU har i samband med
rättspraxis och genom utökad kompetens på området i samband med den ekonomiska tillväxten fått en betydande roll inom idrotten. UEFA:s införande av FFP och break-even
kraven har inneburit att fotbollsklubbarnas möjlighet att investera fritt har begränsats vilket ter sig synnerligen konkurrensbegränsande. Den europeiska fotbollsmarknaden kan utan
svårigheter konstateras utgöra en primärt ekonomisk verksamhet.Vid en tillämpning av artikel 101.1 kan man snabbt konstatera att regelverket uppfyller samtliga kriterier för att kunna
anses som ett konkurrensbegränsande beslut av en företagssammanslutning. Möjligheter till undantag enligt artikel 101.3 FEUF finns men vid första anblicken ter sig regelverket
konkurrensbegränsande oavsett om syftet med reglerna är legitimt enligt kommissionen. Som alltid med konkurrensrättsliga bedömningar så vägs den ekonomiska nyttan av reglerna mot
de konkurrensbegränsande effekterna. I slutändan så ter det sig som att break-even kraven betydelse för ökad ekonomisk stabilitet inom den europeiska fotbollsmarknaden överväger de
konkurrensbegränsande effekter som reglerna har. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sanderson, Buster LU
supervisor
organization
course
HARH01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Competition law, Football, Break-even requirements, Financial fair play, Article 101 TFEU, Anti-competitve decision by an association of undertakings, Economic benefits
language
Swedish
id
8900747
date added to LUP
2017-01-24 09:13:46
date last changed
2017-01-24 09:13:46
@misc{8900747,
 abstract   = {Sport's legal status in the EU and how EU law should be applied in sports is an issue that has been debated extensively in connection with the sport growing economic importance. This is
illustrated primarily by the footballing market that has come to grow into a multi-billion dollar industry involving thousands of people around Europe. In connection with the
professional football's economic growth has, however, problems arisen regarding the sporting organizations ability to self-regulation of the sport. The EU has, thanks to caselaw, been given an increasing level of jurisdiction within the regulation of sport. UEFA's introduction of FFP and break-even requirements have meant that the football clubs' ability to invest freely has been restricted which seems particularly restrictive. The European football market can without difficulty be found to constitute a primarily economic activity.Via the application of
Article 101.1 TFEU, one can quickly conclude that framework fulfills all the criteria to be considered an anti-competitive decision by an association of undertakings. Opportunities for
exemption under Article 101.3 TFEU are possible but at first glance it seems like the FFP should be considered as restrictive regulations regardless of the purpose of the rules is
legitimate according to the Commission. As always with competition law judgments, the economic benefit of the rules must be weighed against the anti-competitive effects. In the end,
it seems that the break-even requirements significance for greater economic stability in the European football market outweigh the anticompetitive effects that the rules are having on the
market in question.},
 author    = {Sanderson, Buster},
 keyword   = {Competition law,Football,Break-even requirements,Financial fair play,Article 101 TFEU,Anti-competitve decision by an association of undertakings,Economic benefits},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Break-even kraven i Financial Fair Play - Konkurrensrättslig begränsning eller nödvändig ekonomisk reglering?},
 year     = {2017},
}