Advanced

Nya ISO 14001 och dess utmaningar

Brorson, Thea LU (2017) MVEK02 20162
Studies in Environmental Science
Abstract
ISO 14001 is a standard for environmental management systems and is the most commonly used one worldwide. The standard is used in all different industries to manage companies’ and organisations’ environmental impact. After a revision of the standard a new version was realised in 2015. Companies and organisations which are certified have until 2018 to adopt the new version to retain their certification.
The aim of this study is to examine what are the main changes in the new version, ISO 14001:2015 and what challenges these changes may pose to companies that need to be re-certified. The methods that were used for the study were a literature analysis and a case study of one company. The case study was containing a comparison between... (More)
ISO 14001 is a standard for environmental management systems and is the most commonly used one worldwide. The standard is used in all different industries to manage companies’ and organisations’ environmental impact. After a revision of the standard a new version was realised in 2015. Companies and organisations which are certified have until 2018 to adopt the new version to retain their certification.
The aim of this study is to examine what are the main changes in the new version, ISO 14001:2015 and what challenges these changes may pose to companies that need to be re-certified. The methods that were used for the study were a literature analysis and a case study of one company. The case study was containing a comparison between current performance and desired performance of the company’s environmental management system, so called a GAP-analysis. To validate the result of the GAP-analysis the case study also contained an interview.
The study shows that there are a couple of main changes in the new standard. Examples are a whole new chapter that deals with the organisation’s prerequisites, bigger life cycle perspective and management of the organisation’s opportunities and not just risks. How much impact the changes will have on organisations all depends on how their environmental management system is built like today.
This study is important since many companies worldwide is now facing a re-certification and since the version was realised not long ago there hasn’t been done many studies on what the main changes are and how they will affect the already certified companies. Since the transition period is only three years, it’s important that companies are able to start working with the changes relatively quickly to ensure they are able to meet the new requirements as soon as possible. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Ny version av ISO 14001 skapar nya utmaningar med certifierade miljöledningssystem

År 2015 så publicerades det en ny version av den internationellt största standarden för miljöledningssystem, ISO 14001. Redan certifierade företag och organisationer har nu fram tills år 2018 att ställa om så att deras ledningssystem möter de nya kraven. Den nya standarden innehåller ett flertal nya avsnitt och krav, såsom att skapa större förståelse för organisationens förutsättningar och ett ökat livscykelperspektiv.

Med över 300 000 företag och organisationer världen över som har sina miljöledningssystem certifierade enligt ISO 14001 så innebär en ny utgåva av standarden en stor internationell påverkan. Som ett steg i att skapa en större förståelse... (More)
Ny version av ISO 14001 skapar nya utmaningar med certifierade miljöledningssystem

År 2015 så publicerades det en ny version av den internationellt största standarden för miljöledningssystem, ISO 14001. Redan certifierade företag och organisationer har nu fram tills år 2018 att ställa om så att deras ledningssystem möter de nya kraven. Den nya standarden innehåller ett flertal nya avsnitt och krav, såsom att skapa större förståelse för organisationens förutsättningar och ett ökat livscykelperspektiv.

Med över 300 000 företag och organisationer världen över som har sina miljöledningssystem certifierade enligt ISO 14001 så innebär en ny utgåva av standarden en stor internationell påverkan. Som ett steg i att skapa en större förståelse för nyheterna i standarden samt hur ett redan certifierat företag som står inför en omcertifiering påverkas av dem har uppdateringarna studerats närmare.
Det finns ett antal större förändringar i den nya standarden. Först och främst så har det tillkommit ett helt nytt kapitel i standarden, organisationens förutsättningar. Detta kapitel syftar till att företag och organisationer ska skapa sig en tydligare bild av vilka faktiska förutsättningar de har och på så sätt kunna bygga ett miljöledningssystem som blir så effektivt och verkningsfullt som möjligt. En annan nyhet i standarden är utökade krav på ett livscykelperspektiv för miljöaspekter. Detta innebär att det ska tas större hänsyn till alla steg i livscykeln hos t.ex. en produkt eller tjänst. Stegen kan handla om allt från materialutvinning till vad som händer efter användning. Standarden har sedan länge innehållit krav på hur olika typer av risker ska hanteras. Numera ska även möjligheter hos företag och organisationer hanteras på samma sätt som risker. Detta innebär att det skapas rutiner för hur man jobbar med detta och hur det sedan dokumenteras och följs upp.
Generellt gällande alla nya avsnitt och krav i standarden så bör en av de största svårigheterna hos alla som står inför en omcertifiering ligga i att förstå vad som egentligen efterfrågas av standarden. Vissa krav kan upplevas som något otydliga, detta i kombination med att det finns begränsat med exempelmaterial på hur de nya kraven kan uppfyllas kan skapa en viss osäkerhet inför en omcertifiering. Svårigheterna inför en omcertifiering ligger inte bara i att förstå vad som efterfrågas av standarden, utan också att implementera nya rutiner och arbetssätt och skapa stöd för detta inom organisationen. Det har visat sig att ledningens engagemang för miljöledningssystemet är väldigt betydelsefullt för implementeringen genom att motivera sina anställda och kommunicera vikten av ett fungerande miljöledningssystem. Även utbildning av personal har pekats ut som viktigt vid införandet av ett nytt miljöledningssystem.
Det kan vara lätt att glömma bort att de nya kraven har tillkommit av en anledning och inte för att krångla till. Med den nya standarden ökar förhoppningsvis förutsättningarna för att det ska skapas miljöledningssystem som kan bidra till att företag och organisationer kan hantera sin miljöfrågor på ett bättre och effektivare sätt. Om detta blir fallet får framtiden och fler studier utvisa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brorson, Thea LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ISO 14001, miljöledningssystem, ISO 14001:2015
language
Swedish
id
8900945
date added to LUP
2017-01-31 10:38:36
date last changed
2017-01-31 10:38:36
@misc{8900945,
 abstract   = {ISO 14001 is a standard for environmental management systems and is the most commonly used one worldwide. The standard is used in all different industries to manage companies’ and organisations’ environmental impact. After a revision of the standard a new version was realised in 2015. Companies and organisations which are certified have until 2018 to adopt the new version to retain their certification. 
The aim of this study is to examine what are the main changes in the new version, ISO 14001:2015 and what challenges these changes may pose to companies that need to be re-certified. The methods that were used for the study were a literature analysis and a case study of one company. The case study was containing a comparison between current performance and desired performance of the company’s environmental management system, so called a GAP-analysis. To validate the result of the GAP-analysis the case study also contained an interview. 
The study shows that there are a couple of main changes in the new standard. Examples are a whole new chapter that deals with the organisation’s prerequisites, bigger life cycle perspective and management of the organisation’s opportunities and not just risks. How much impact the changes will have on organisations all depends on how their environmental management system is built like today. 
This study is important since many companies worldwide is now facing a re-certification and since the version was realised not long ago there hasn’t been done many studies on what the main changes are and how they will affect the already certified companies. Since the transition period is only three years, it’s important that companies are able to start working with the changes relatively quickly to ensure they are able to meet the new requirements as soon as possible.},
 author    = {Brorson, Thea},
 keyword   = {ISO 14001,miljöledningssystem,ISO 14001:2015},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nya ISO 14001 och dess utmaningar},
 year     = {2017},
}