Advanced

Sjuksköterskans bemötande i relation till livskvaliteten hos personer med demens. En litteraturstudie.

Jenninger, Saga LU and Hansson, Sofia LU (2017) SJSK20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Idag lever ca 160000 personer med demens i Sverige. Demens är en obotlig sjukdom som med tiden leder till olika funktionsnedsättningar och svårigheter att tillgodose grundläggande behov. Livskvalitet är en parameter för att beskriva hur personen med demens upplever sin livssituation. Tidigare studier visar på att sjuksköterskans bemötande kan ha påverkan på personen med demens livskvalitet.
Syfte: Att belysa sjuksköterskans bemötande i relation till livskvaliteten hos personer med demens.
Metod: Föreliggande studie är en litteraturstudie. Totalt tio artiklar av både kvantitativ och kvalitativ ansats söktes fram och granskades i granskningsmallar för att bedöma dess kvalitet. Vidare analyserades artiklarna genom integrerad... (More)
Bakgrund: Idag lever ca 160000 personer med demens i Sverige. Demens är en obotlig sjukdom som med tiden leder till olika funktionsnedsättningar och svårigheter att tillgodose grundläggande behov. Livskvalitet är en parameter för att beskriva hur personen med demens upplever sin livssituation. Tidigare studier visar på att sjuksköterskans bemötande kan ha påverkan på personen med demens livskvalitet.
Syfte: Att belysa sjuksköterskans bemötande i relation till livskvaliteten hos personer med demens.
Metod: Föreliggande studie är en litteraturstudie. Totalt tio artiklar av både kvantitativ och kvalitativ ansats söktes fram och granskades i granskningsmallar för att bedöma dess kvalitet. Vidare analyserades artiklarna genom integrerad analys och dessa ligger till grund för studiens resultat. Resultat: Fyra teman identifierades utifrån artiklarnas innehåll, att se personen och skapa delaktighet, social interaktion, sjuksköterskans kunskap om den unika individen samt sjuksköterskans kunskap och utbildning.
Slutsats och kliniska implikationer: Resultatet visar att sjuksköterskans förmåga att arbeta personcentrerat har positiv inverkan på personen med demens livskvalitet. Sjuksköterskor som bemöter personen med demens utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, förbättrar sin förmåga att kommunicera och interagera socialt samt utökar sin kunskap inom demens, bidrar till en ökad livskvalitet hos personer med demens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jenninger, Saga LU and Hansson, Sofia LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sjuksköterska, personer med demens, livskvalitet, personcentrerad vård, utbildning
language
Swedish
id
8900949
date added to LUP
2017-03-01 14:06:08
date last changed
2017-03-01 14:06:08
@misc{8900949,
 abstract   = {Bakgrund: Idag lever ca 160000 personer med demens i Sverige. Demens är en obotlig sjukdom som med tiden leder till olika funktionsnedsättningar och svårigheter att tillgodose grundläggande behov. Livskvalitet är en parameter för att beskriva hur personen med demens upplever sin livssituation. Tidigare studier visar på att sjuksköterskans bemötande kan ha påverkan på personen med demens livskvalitet. 
Syfte: Att belysa sjuksköterskans bemötande i relation till livskvaliteten hos personer med demens. 
Metod: Föreliggande studie är en litteraturstudie. Totalt tio artiklar av både kvantitativ och kvalitativ ansats söktes fram och granskades i granskningsmallar för att bedöma dess kvalitet. Vidare analyserades artiklarna genom integrerad analys och dessa ligger till grund för studiens resultat. Resultat: Fyra teman identifierades utifrån artiklarnas innehåll, att se personen och skapa delaktighet, social interaktion, sjuksköterskans kunskap om den unika individen samt sjuksköterskans kunskap och utbildning. 
Slutsats och kliniska implikationer: Resultatet visar att sjuksköterskans förmåga att arbeta personcentrerat har positiv inverkan på personen med demens livskvalitet. Sjuksköterskor som bemöter personen med demens utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, förbättrar sin förmåga att kommunicera och interagera socialt samt utökar sin kunskap inom demens, bidrar till en ökad livskvalitet hos personer med demens.},
 author    = {Jenninger, Saga and Hansson, Sofia},
 keyword   = {Sjuksköterska,personer med demens,livskvalitet,personcentrerad vård,utbildning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans bemötande i relation till livskvaliteten hos personer med demens. En litteraturstudie.},
 year     = {2017},
}