Advanced

Balansgången mellan empati och distansering - En kvalitativ studie om de strategier och resurser sju psykologer/kuratorer använder sig av för att hantera sekundär psykisk påfrestning.

Ottosson, Amelie LU and Andersson, Malin LU (2017) PSYK11 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I den här studien fördjupas förståelsen kring en grupp psykologers och kuratorers upplevelser om att vara i samtal med klienter, och om hur de påverkas av den sekundära psykiska påfrestningen som kan uppkomma då. Syftet med studien är att ta reda på vilka strategier de använder för att hantera svåra samtal, samt vilka strategier de använder för att bibehålla balansen mellan arbetsliv och privatliv. Sju semi-strukturerade intervjuer med kuratorer och psykologer genomfördes och bearbetades genom Interpretative phenomenological analysis metod. Materialet från intervjuerna kodades in i två huvudteman: beskrivningar om resurser och beskrivningar om egna strategier. Från beskrivningar om de resurser arbetsplatsen erbjöd framgick att handledning... (More)
I den här studien fördjupas förståelsen kring en grupp psykologers och kuratorers upplevelser om att vara i samtal med klienter, och om hur de påverkas av den sekundära psykiska påfrestningen som kan uppkomma då. Syftet med studien är att ta reda på vilka strategier de använder för att hantera svåra samtal, samt vilka strategier de använder för att bibehålla balansen mellan arbetsliv och privatliv. Sju semi-strukturerade intervjuer med kuratorer och psykologer genomfördes och bearbetades genom Interpretative phenomenological analysis metod. Materialet från intervjuerna kodades in i två huvudteman: beskrivningar om resurser och beskrivningar om egna strategier. Från beskrivningar om de resurser arbetsplatsen erbjöd framgick att handledning och kollegor var ett stort stöd både till att finna nya lösningar på svåra situationer och för ett socialt stöd. Bristfällande tid för återhämtning, krav på produktivitet och otydlig organisationsstruktur påverkar deltagarna negativt. Från beskrivningar om egna strategier betonades vikten av självmedvetenhet och reflektion över vilka som är de egna känslorna och vilka som är patientens känslor. Det för att kunna vara professionell i sitt arbete. Balanserad distansering till klienten anses vara nödvändig, och en aktiv fritid menar deltagarna gör det lättare för dem att släppa arbetet när de kommer hem. En diskussion fördes kring hur väl intervjupersonernas beskrivningar överensstämde med tidigare forskning och teorier, vilket det gjorde i stor utsträckning. Författarna delgav även sina reflektioner över sambandet. (Less)
Abstract
The results from this study deepens the understanding of how psychologists and welfare officers experiences therapeutical consultations with clients, and also how they are affected by the secondary mental stress that may occur. The objectives of the study are to examine which strategies the interviewees use to manage the impact difficult consultations may have on them selves, as well as which strategies they practise to maintain a healthy work and private life balance. Semi-structured interviews with seven professionals were carried out and analysed by using the Interpretative Phenomenological Analysis method. The obtained material was coded into two main categories: descriptions of resources and descriptions of personal strategies. The... (More)
The results from this study deepens the understanding of how psychologists and welfare officers experiences therapeutical consultations with clients, and also how they are affected by the secondary mental stress that may occur. The objectives of the study are to examine which strategies the interviewees use to manage the impact difficult consultations may have on them selves, as well as which strategies they practise to maintain a healthy work and private life balance. Semi-structured interviews with seven professionals were carried out and analysed by using the Interpretative Phenomenological Analysis method. The obtained material was coded into two main categories: descriptions of resources and descriptions of personal strategies. The results show that coaching within the profession and discussions with colleagues are the most useful strategies for finding new solutions in problematic professional issues, and also in obtaining a professional and social support. Lack of time for recovering, high productivity demands and vague organisational structures were found to have the most negative impact. The gathered material reveal a common sense that being self-conscious and able to separate own feelings from patient´s feelings are the most important factors in order to have a professional approach. A balanced emotional distance towards the client, as well as joining different activities when off duty, are commonly important strategies for being able to leave professional issues at work. A discussion on how the study´s findings relate to earlier research and theories is carried out, showing that the results are in line with these to a large extent. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ottosson, Amelie LU and Andersson, Malin LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
psykologer, kuratorer, IPA, strategier, reflektion, distansering, resurser, socialt stöd, handledning psychologists, welfare officers, strategies, reflection, distancing, resources, social support, coaching
language
Swedish
id
8900971
date added to LUP
2017-01-25 07:14:03
date last changed
2017-01-25 07:14:03
@misc{8900971,
 abstract   = {The results from this study deepens the understanding of how psychologists and welfare officers experiences therapeutical consultations with clients, and also how they are affected by the secondary mental stress that may occur. The objectives of the study are to examine which strategies the interviewees use to manage the impact difficult consultations may have on them selves, as well as which strategies they practise to maintain a healthy work and private life balance. Semi-structured interviews with seven professionals were carried out and analysed by using the Interpretative Phenomenological Analysis method. The obtained material was coded into two main categories: descriptions of resources and descriptions of personal strategies. The results show that coaching within the profession and discussions with colleagues are the most useful strategies for finding new solutions in problematic professional issues, and also in obtaining a professional and social support. Lack of time for recovering, high productivity demands and vague organisational structures were found to have the most negative impact. The gathered material reveal a common sense that being self-conscious and able to separate own feelings from patient´s feelings are the most important factors in order to have a professional approach. A balanced emotional distance towards the client, as well as joining different activities when off duty, are commonly important strategies for being able to leave professional issues at work. A discussion on how the study´s findings relate to earlier research and theories is carried out, showing that the results are in line with these to a large extent.},
 author    = {Ottosson, Amelie and Andersson, Malin},
 keyword   = {psykologer,kuratorer,IPA,strategier,reflektion,distansering,resurser,socialt stöd,handledning psychologists,welfare officers,strategies,reflection,distancing,resources,social support,coaching},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balansgången mellan empati och distansering - En kvalitativ studie om de strategier och resurser sju psykologer/kuratorer använder sig av för att hantera sekundär psykisk påfrestning.},
 year     = {2017},
}