Advanced

Livet med lymfom – Från att vara i aktiv cytostatikabehandling till livet efter, ur ett patientperspektiv.

Engberg De Carvalho, Cecilia LU and Bjerström, Charlotta LU (2017) ONKM20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Parallellt med ökningen av cancer i samhället ökar behandlingsmöjligheterna för cancersjukdomar. Allt fler människor kan i nuläget erbjudas kurativ cytostatikabehandling mot sin cancersjukdom. Syftet med studien var att belysa livet hos en människa som genomgått cytostatikabehandling för malignt lymfom sett ur ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio patienter på en onkologisk mottagning i Sydsverige. Materialet analyserade med inspiration av Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys sett utifrån Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM). De tre teman som framkom i resultatet var: Sjukdom medför närhet och distansering i sociala relationer, Konsten att komma igenom sjukdom och behandling och... (More)
Parallellt med ökningen av cancer i samhället ökar behandlingsmöjligheterna för cancersjukdomar. Allt fler människor kan i nuläget erbjudas kurativ cytostatikabehandling mot sin cancersjukdom. Syftet med studien var att belysa livet hos en människa som genomgått cytostatikabehandling för malignt lymfom sett ur ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio patienter på en onkologisk mottagning i Sydsverige. Materialet analyserade med inspiration av Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys sett utifrån Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM). De tre teman som framkom i resultatet var: Sjukdom medför närhet och distansering i sociala relationer, Konsten att komma igenom sjukdom och behandling och Framtidstron påverkas av fas i livet. Tidigare livserfarenhet präglade livet efter cytostatikabehandlingen och det kvarstod ofta ett otillfredsställt omvårdnadsbehov hos de människor vars känsla av sammanhang var beroende av information och stöd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engberg De Carvalho, Cecilia LU and Bjerström, Charlotta LU
supervisor
organization
course
ONKM20 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
malignt lymfom, cytostatikabehandling, avslutad behandling, KASAM, livserfarenhet, rehabilitering
language
Swedish
id
8901008
date added to LUP
2017-02-06 12:27:19
date last changed
2017-02-06 12:27:19
@misc{8901008,
 abstract   = {Parallellt med ökningen av cancer i samhället ökar behandlingsmöjligheterna för cancersjukdomar. Allt fler människor kan i nuläget erbjudas kurativ cytostatikabehandling mot sin cancersjukdom. Syftet med studien var att belysa livet hos en människa som genomgått cytostatikabehandling för malignt lymfom sett ur ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio patienter på en onkologisk mottagning i Sydsverige. Materialet analyserade med inspiration av Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys sett utifrån Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM). De tre teman som framkom i resultatet var: Sjukdom medför närhet och distansering i sociala relationer, Konsten att komma igenom sjukdom och behandling och Framtidstron påverkas av fas i livet. Tidigare livserfarenhet präglade livet efter cytostatikabehandlingen och det kvarstod ofta ett otillfredsställt omvårdnadsbehov hos de människor vars känsla av sammanhang var beroende av information och stöd.},
 author    = {Engberg De Carvalho, Cecilia and Bjerström, Charlotta},
 keyword   = {malignt lymfom,cytostatikabehandling,avslutad behandling,KASAM,livserfarenhet,rehabilitering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livet med lymfom – Från att vara i aktiv cytostatikabehandling till livet efter, ur ett patientperspektiv.},
 year     = {2017},
}