Advanced

Att befinna sig mellan två världar: En kvalitativ studie av patienters erfarenheter av att kombinera komplementära metoder och konventionell onkologisk behandling

Weberberger, Anna LU and Zander, Lina LU (2017) ONKM20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Inom onkologin är det vanligt att patienter som får konventionell behandling samtidigt använder sig av en eller flera komplementära metoder (KAM). Syftet med studien var att undersöka patientens erfarenhet av hur det är att använda KAM tillsammans med konventionell onkologisk behandling och vilken betydelse detta val har i mötet med de professionella på en onkologisk mottagning. En kvalitativ intervjustudie genomfördes med sju patienter. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och Antonovskys salutogena teori. Resultatet visar att KAM fungerar som plåster på såren och har en meningsskapande funktion under sjukdom och behandling. Samtidigt upplevde deltagarna att de befann sig mellan två världar... (More)
Inom onkologin är det vanligt att patienter som får konventionell behandling samtidigt använder sig av en eller flera komplementära metoder (KAM). Syftet med studien var att undersöka patientens erfarenhet av hur det är att använda KAM tillsammans med konventionell onkologisk behandling och vilken betydelse detta val har i mötet med de professionella på en onkologisk mottagning. En kvalitativ intervjustudie genomfördes med sju patienter. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och Antonovskys salutogena teori. Resultatet visar att KAM fungerar som plåster på såren och har en meningsskapande funktion under sjukdom och behandling. Samtidigt upplevde deltagarna att de befann sig mellan två världar där den konventionella vården representerade den ena och KAM den andra. Vidare forskning kring samtidig användning av KAM och konventionell behandling skulle kunna fokuseras på hur de olika metoderna kan samexistera och på så sätt bidra till ett bättre omhändertagande av patienten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weberberger, Anna LU and Zander, Lina LU
supervisor
organization
course
ONKM20 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Cancer, Komplementära och alternativa metoder, Konventionell behandling, Antonovsky, Kommunikation, Patientens erfarenheter
language
Swedish
id
8901024
date added to LUP
2017-02-06 12:26:24
date last changed
2017-02-06 12:26:24
@misc{8901024,
 abstract   = {Inom onkologin är det vanligt att patienter som får konventionell behandling samtidigt använder sig av en eller flera komplementära metoder (KAM). Syftet med studien var att undersöka patientens erfarenhet av hur det är att använda KAM tillsammans med konventionell onkologisk behandling och vilken betydelse detta val har i mötet med de professionella på en onkologisk mottagning. En kvalitativ intervjustudie genomfördes med sju patienter. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och Antonovskys salutogena teori. Resultatet visar att KAM fungerar som plåster på såren och har en meningsskapande funktion under sjukdom och behandling. Samtidigt upplevde deltagarna att de befann sig mellan två världar där den konventionella vården representerade den ena och KAM den andra. Vidare forskning kring samtidig användning av KAM och konventionell behandling skulle kunna fokuseras på hur de olika metoderna kan samexistera och på så sätt bidra till ett bättre omhändertagande av patienten.},
 author    = {Weberberger, Anna and Zander, Lina},
 keyword   = {Cancer,Komplementära och alternativa metoder,Konventionell behandling,Antonovsky,Kommunikation,Patientens erfarenheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att befinna sig mellan två världar: En kvalitativ studie av patienters erfarenheter av att kombinera komplementära metoder och konventionell onkologisk behandling},
 year     = {2017},
}