Advanced

Från avancerat malignt melanom till komplett remission - en omställning som påverkar vardagen

Persson, Carina LU and Grip, Karin LU (2017) ONKM20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Avancerat malignt melanom är en allvarlig sjukdom med historiskt sett dålig prognos. Med de senaste årens nya behandlingar har allt fler patienter uppnått långvarig komplett remission. Syftet med studien var att belysa hur vardagslivet påverkats för människor som initialt fått en dyster prognos men efter behandling befinner sig i komplett remission. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta personer från Götaland. Materialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultatet visar att deltagarnas vardagsliv påverkades av den osäkerhet som ovissheten kring sjukdomen innebar. De pendlade mellan oro och en känsla av trygghet och för att bemästra osäkerheten användes olika strategier. Med tiden kom... (More)
Avancerat malignt melanom är en allvarlig sjukdom med historiskt sett dålig prognos. Med de senaste årens nya behandlingar har allt fler patienter uppnått långvarig komplett remission. Syftet med studien var att belysa hur vardagslivet påverkats för människor som initialt fått en dyster prognos men efter behandling befinner sig i komplett remission. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta personer från Götaland. Materialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultatet visar att deltagarnas vardagsliv påverkades av den osäkerhet som ovissheten kring sjukdomen innebar. De pendlade mellan oro och en känsla av trygghet och för att bemästra osäkerheten användes olika strategier. Med tiden kom hoppet om en framtid att väga tyngre än känslan av osäkerhet. De psykiska och fysiska men deltagarna levde med ansågs hanterbara och i ljuset av sjukdomen umbärliga. Deltagarna beskrev även positiva insikter som gav nya perspektiv på tillvaron (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Carina LU and Grip, Karin LU
supervisor
organization
course
ONKM20 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Avancerat malignt melanom, långtidsöverlevnad, KASAM, coping, psykosocial påverkan, ovisshet
language
Swedish
id
8901484
date added to LUP
2017-02-06 12:31:33
date last changed
2017-02-06 12:31:33
@misc{8901484,
 abstract   = {Avancerat malignt melanom är en allvarlig sjukdom med historiskt sett dålig prognos. Med de senaste årens nya behandlingar har allt fler patienter uppnått långvarig komplett remission. Syftet med studien var att belysa hur vardagslivet påverkats för människor som initialt fått en dyster prognos men efter behandling befinner sig i komplett remission. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta personer från Götaland. Materialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultatet visar att deltagarnas vardagsliv påverkades av den osäkerhet som ovissheten kring sjukdomen innebar. De pendlade mellan oro och en känsla av trygghet och för att bemästra osäkerheten användes olika strategier. Med tiden kom hoppet om en framtid att väga tyngre än känslan av osäkerhet. De psykiska och fysiska men deltagarna levde med ansågs hanterbara och i ljuset av sjukdomen umbärliga. Deltagarna beskrev även positiva insikter som gav nya perspektiv på tillvaron},
 author    = {Persson, Carina and Grip, Karin},
 keyword   = {Avancerat malignt melanom,långtidsöverlevnad,KASAM,coping,psykosocial påverkan,ovisshet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från avancerat malignt melanom till komplett remission - en omställning som påverkar vardagen},
 year     = {2017},
}