Advanced

Bedsiderapportering ur ett sjuksköterskeperspektiv. En litteraturstudie.

Mauritzsson, Ebba LU and Westman, Ida LU (2017) SJSK20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Cirka 100 000 vårdskador inträffar årligen i Sverige där bristande kommunikation mellan sjukvårdspersonal är en stor bidragande orsak. Tidigare forskning visar att besiderapportering främjar patientsäkerhet och patientdelaktighet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av bedsiderapportering i omvårdnadsarbetet inom somatisk slutenvård. Metod: Litteraturstudie med integrerad analys av tio artiklar. Resultat: Tre huvudteman framkom: teamarbete, kontextuella aspekter och säker vård samt sju underteman; patientdelaktighet, samverkan i och mellan hälsoprofessioner, vårdavdelningsmiljö, patientförutsättningar, informationsöverföring, visualisering av patienten samt sekretess och konfidentialitet. Slutsats: Användning av... (More)
Bakgrund: Cirka 100 000 vårdskador inträffar årligen i Sverige där bristande kommunikation mellan sjukvårdspersonal är en stor bidragande orsak. Tidigare forskning visar att besiderapportering främjar patientsäkerhet och patientdelaktighet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av bedsiderapportering i omvårdnadsarbetet inom somatisk slutenvård. Metod: Litteraturstudie med integrerad analys av tio artiklar. Resultat: Tre huvudteman framkom: teamarbete, kontextuella aspekter och säker vård samt sju underteman; patientdelaktighet, samverkan i och mellan hälsoprofessioner, vårdavdelningsmiljö, patientförutsättningar, informationsöverföring, visualisering av patienten samt sekretess och konfidentialitet. Slutsats: Användning av bedsiderapportering kan vara ett sätt att göra vården mer personcentrerad och patientsäker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mauritzsson, Ebba LU and Westman, Ida LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kommunikation, bedsiderapportering, sjuksköterskor, patientdelaktighet
language
Swedish
id
8901503
date added to LUP
2017-03-01 13:47:00
date last changed
2017-03-07 14:59:28
@misc{8901503,
 abstract   = {Bakgrund: Cirka 100 000 vårdskador inträffar årligen i Sverige där bristande kommunikation mellan sjukvårdspersonal är en stor bidragande orsak. Tidigare forskning visar att besiderapportering främjar patientsäkerhet och patientdelaktighet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av bedsiderapportering i omvårdnadsarbetet inom somatisk slutenvård. Metod: Litteraturstudie med integrerad analys av tio artiklar. Resultat: Tre huvudteman framkom: teamarbete, kontextuella aspekter och säker vård samt sju underteman; patientdelaktighet, samverkan i och mellan hälsoprofessioner, vårdavdelningsmiljö, patientförutsättningar, informationsöverföring, visualisering av patienten samt sekretess och konfidentialitet. Slutsats: Användning av bedsiderapportering kan vara ett sätt att göra vården mer personcentrerad och patientsäker.},
 author    = {Mauritzsson, Ebba and Westman, Ida},
 keyword   = {Kommunikation,bedsiderapportering,sjuksköterskor,patientdelaktighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bedsiderapportering ur ett sjuksköterskeperspektiv. En litteraturstudie.},
 year     = {2017},
}